Az AOSZ pályázatot hirdet az autizmus területén működő civil szervezetek, iskolák, szociális ellátást nyújtó intézmények számára

Az AOSZ november 20-án rendezi meg a IX. Autizmus Napot, együttműködve az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesülettel.

Tervezett helyszín: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3.

A pályázat tartalma: a szervezet bemutatkozása a IX. Autizmus Napon.

 

A rendezvényünk célja, hogy a résztvevők értesüljenek az autizmus területén elért legfrissebb hazai és külföldi eredményekről, szakemberekkel találkozzanak, feltehessék az őket foglalkoztató kérdéseket, műhelymunkákon megismerjenek olyan módszereket, amelyek könnyebbé tehetik mindennapjaikat (pl. kommunikációs kártyák elkészítése, én-könyv készítése stb.), találkozzanak egymással, és – mivel szeretnénk gyermekfelügyeletet is biztosítani – lehetőségük nyíljon egy kicsit elszabadulni a hétköznapok nehézségeitől. Megismerkedhetnek tehetséges, autizmussal élő fiatalok alkotásaival, előadásaival.

A programot az autizmus területén működő civil szervezetek, iskolák, szociális ellátást nyújtó intézmények bemutatkozása színesítené.

 

A pályázaton nyertes szervezetek bemutathatják tevékenységüket (pl. alkalmazott terápiák, eszközök bemutatása stb.), elhelyezhetik kiadványaikat, posztereiket.

Szervezetenként 1,5 x 1 méter asztalfelület áll rendelkezésre, a stand mellett két           fő képviselheti a szervezetet.

 

A pályázati anyag tartalma:

A szervezet rövid bemutatkozó anyaga kb. két oldal terjedelemben. Térjenek ki a bemutatni kívánt tevékenységekre.

Az elhelyezni kívánt kiadványok, poszterek, szóróanyagok tartalmának rövid bemutatása, egy-egy példány postázása, vagy ha létezik digitális változata, annak továbbítás e-mailben. Ha termékeiket árusítani is szeretnék, kérjük, hogy fényképpel illusztrálva mutassák be azokat.

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége.

A bemutatkozás további feltétele:

a szervezetet a stand mellett képviselő két fő küldje el regisztrációját az Autizmus Nap rendezvényre (a regisztráció ingyenes.).

 

Jelentkezési határidő: 2010. október 15..

A jelentkezés módja: e-mailben vagy postai úton az alábbi címek valamelyikén:

Autisták Országos Szövetsége, 1053 Budapest,Fejér György utca 10.; vagy:

hronyecz.ildiko@esoember.hu

További információ kérhető: Hronyecz Ildikótól a (06 1) 354 1073-as telefonszámon, vagy a hronyecz.ildiko@esoember.hu e-mail címen.

A pályázatok elbírálására 2010. október 25-ig kerül sor.