Az ABA terápiáról és a terápiás központról

Az autizmusnak sokféle terápiája van, azonban a tudományos kutatások eredményei szerint a legeredményesebb terápiás módszer az Applied Behavior Analysis, az ABA, magyarul: alkalmazott viselkedéselemzés. A módszer alapjait a ’60-as években megkezdett kutatásai alapján Ivar Lovaas fektette le. A ’80-as években kezdődött az ABA terápia szélesebb körű alkalmazása a gyakorlatban.

 

Az ABA a viselkedésterápiák közé sorolható. A módszer gyermekközpontú, a gyerek motivációján alapul, s nagy hangsúlyt fektet a gyermek és a terapeuta közötti pozitív kapcsolatra. A terápia a pozitív megerősítésre alapoz, ami a tanulás egyik legfontosabb tényezője. A terápia célja egyrészt a készségfejlesztés (beszéd, kommunikáció, játékkészség, kognitív képességek, önellátás, motorikus készségek stb.), a helyes viselkedés elősegítése, másrészt az adott helyzetben nem megfelelő viselkedés leépítése.

 

Jutalom és kis lépések

A módszer a megfelelő viselkedés jutalmazásával segíti annak elsajátítását. A helyes viselkedés kezdetben segítséggel valósul meg, így kevés lehetőség van a hibázásra; ez segíti a terápia pozitív hangulatának fenntartását. A rossz válaszokat a jutalom elmaradása követi. Az, hogy mit használunk jutalomként, vagyis a helyes viselkedés megerősítőjeként, a gyermek motivációjának függvénye. Ez tehát bármi lehet, ami a gyermek érdeklődését felkelti, amivel szívesen játszik, vagy bármilyen cselekvés, amiben szívesen vesz részt. A terápia előre haladtával törekedni kell az életkornak megfelelő, szociális megerősítők (pl. dicséret) használatára.

 

A terápia a fent említett komplex készségek elsajátítását kis lépésekre bontva segíti. Az ABA terápiában a tanítás két fő formában zajlik: a terápia egy részét az intenzív tanítás, vagyis az asztali feladatok megoldása teszi ki, ugyanakkor a természetes környezetben való eligazodás tanítása is fontos szerepet kap. Ezen kívül a terápia magában foglalhat például szenzomotoros szüneteket, különböző kreatív tevékenységeket (festés, gyurmázás stb.), illetve számos más elemet, amelyek a terápiás foglalkozások változatosságában játszanak szerepet. A gyakori jutalmazás, a pozitív hangulat, a könnyű (80%) és nehéz feladatok (20%) állandó váltakozása, illetve a gyors tempó segíti a figyelem fenntartását, és a problémás viselkedések elkerülését.

 

Az ABA terápia kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektet a megfelelő kommunikáció tanítására. A terápia sikerének fontos feltétele a gyermek környezetének együttműködése, hisz a tanulás jó esetben folyamatos. Ahhoz, hogy a terápia a lehető leghatékonyabb legyen, legalább napi 5-6 óra foglalkozás, illetve minél korábbi intervenció szükséges. A terápia konkrét, pontosan kidolgozott tanítási módszerek mentén zajlik, folyamatos adatgyűjtés, és az adatok monitorozása mellett.

 

ABA terápiás központ

Az ABA terápiás program szupervizora (aki rendelkezik a BCBA- Board Certified Behavior Analyst képesítéssel) dolgozza ki a viselkedési tervet/tantervet, illetve tanítja be a terapeutákat, és ellenőrzi munkájukat. A terapeuták kiválasztásában fontos szerepet kap maga a család; a terapeuták a legtöbb esetben egyetemi hallgatók, egy-egy családnál az időbeosztástól függően akár 3-4 terapeuta is dolgozhat.

Magyarországon márciusban nyitottuk meg az első ABA terápiás központot(Címünk: Bp. V. Falk Miksa u. 3.). Központunk célja, hogy az ABA tudományos módszereit felhasználva – egy gyermekközpontú és intenzív (1:1 tanár–tanuló arányú) terápiás környezetben – segítsük a gyermekek többszintű készségeinek kialakítását és fejlesztését, illetve a problémás viselkedésformák kezelését. A kitűzött terápiás célok elérése a folyamatos adatgyűjtést és elemzést követően meghozott döntéseken alapul.  

Első lépésben egy átfogó vizsgálat keretében anamnézis és készségfelmérés felvételére kerül sor, amelynek alapján részletes, egyénre szabott tantervet készítünk. Ezen felül lehetőség van a szülők és más (otthoni vagy óvodai/iskolai) terapeuták betanítására az ABA módszerei alapján. Szakembereink a terápiátSzulyovszky Éva BCBA (Board Certified Behavior Analyst) irányítása alatt végzik.

 

További infomációk: http://www.aba.eoldal.hu