Angyalliget Debrecenből

Nem ismerjük egymást, vagy így helyesebb: nem tudjuk pontosan, mivel foglalkozik a másik, azon kívül, hogy az autistákkal. Pedig egymástól is tanulhatnánk, ötleteket, módszereket, megoldásokat. Épp ezért gondolt arra az AOSZ vezetősége, hogy az Esőember hasábjain alkalmat ad a bemutatkozásra. 

Hajdú-Bihar megyében is élnek esőemberek. Ők is mások. Más fogyatékosok. Autisták. Küzdenek a mindennapok problémáival, a világ megismerésével, önmagukkal és a társadalommal. Álmodoznak egy számukra is élhető életről, amely csak erős, kitartó tudatos munka által válhat valóra a velük élő családtagok, az értük dolgozó szakemberek és a társadalmi felelősséget felismerő és vállaló szervezetek, intézmények, vállalkozások által.

A debreceni székhelyű Angyalliget Közhasznú Alapítvány 2006. október 26. napján alakult meg azzal a céllal, hogy képviselje a Hajdú-Bihar megyében élő esőemberek érdekeit. Elsődleges célként fogalmazták meg egy lakóotthon létrehozását azon autisztikus fiataloknak, akik kinőttek az oktatási rendszerből. A kitűzött cél elérése érdekében pályázatot nyújtottak be a Munkaügyi és Szociális Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (azóta Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány) által kiírt P/26 hivatkozási számú Új lakóotthonok létesítése fogyatékossággal élő emberek részére című pályázati programra. Munkájukat, tenni akarásukat siker koronázta. A minisztériummal 2007. október 1-jén írták alá azt a támogatási szerződést, mely 77,5 millió forinttal segíti lakóotthonuk megépítését. A sikeres pályázati projekthez Balmazújváros város Önkormányzata egy 2808 nm-es telek ajándékozásával járult hozzá, így az Angyalliget Lakóotthon Balmazújvárosban a Bólyai úton épülhet meg. A sikeres közbeszerzési eljárást követően az építési munkálatok már elkezdődtek. Az épületegyüttest a kivitelező, Karakter 95 Kft. 2008. augusztus 15. napján adja át. A műszaki átadást követően, a használatba vételi engedély és a működési engedély megszerzése után az Angyalliget Lakóotthon 2009. január 1. napjától kezdi meg működését.

Az Angyalliget lakóotthon 12 autista fiatal számára kíván otthont, közösséget, munkalehetőséget, minőségi életet teremteni. Olyan védő környezetet akar kialakítani, ami számukra érthető és élhető. A személyi és tárgyi feltételek megteremtése által olyan közösséget kíván építeni, amelyik befogadja, képessége szerint fejleszti és továbbfejleszti, önellátásra és a munka örömére tanítja őket. A lakóotthon tervezett szolgáltatásai által a fiatalokat a fogyatékosságuk mértékére való tekintettel a lehető legönállóbb élet kialakításához szeretnék hozzásegíteni. Ez tervszerű személyiségfejlesztést, egyéni fejlesztést és felnőttképzést jelent.
Jelenlegi legfontosabb feladata az alapítványnak, hogy lakóotthoni projektjét a szerződésben foglaltaknak megfelelően végigvigye. Ennek megfelelően a lakók és szülők felkészítése kiemelt feladat, mert a lakóotthoni élet mindannyiuk számára új életforma kezdetét is jelenti. Az Angyalliget Közhasznú Alapítvány fiatal szervezet, amely erős menedzsmenttel, komplexen és hatékonyan kívánja az autizmussal élők problémáit megoldani, érdekeit képviselni. Az ötfős kuratórium, a jövőbeni feladatok elvégzéséhez, tudatosan épül fel. Szociális igazgatásban, közgazdaságtanban, kommunikációban és vállalkozásban jártas szakemberek együttesen dolgoznak az alapítványi célok eléréséért, és a pénzügyi függetlenség megteremtéséért, hisz’ tudják: a létrehozás az első lépcsőfok, a valódi kihívás, és sorsfeladat maga a működtetés. Az alapítvány hosszabb távú eléképzelései között egy nappali foglalkoztató létrehozása is szerepel, de merészen gondolkodnak egy iskola létrehozásáról is.

Fontosnak tartják a pályázati lehetőségeket, de a realitások a vállalkozások beindítására sarkallják őket.
A tudás, a lelkesedés, a tenni akarás azonban kevésnek bizonyulhat, ha régiónként az autisztikus fiatalokért küzdő civil szervezetek magukra maradnak. Ezért az Angyalliget Alapítvány is fontosnak tartja az együttműködést, a társadalmi összefogást. Igyekszik felvenni a kapcsolatot az országos szervezetekkel, és lehetőségeihez mérten segíteni őket, hogy a döntéshozó szervekhez, jogalkotókhoz megfelelő módon és minőségben jussanak el az információk.
Nem kevés feladatot vállaltak. Egy álom megvalósításán dolgoznak, bíznak abban, hogy munkájuk, tudásuk, hitük és lelkesedésük elegendő lesz ahhoz, hogy apró lépésekben megbízható, jól működő szervezetet építsenek. Ebben a nem kis feladatban számítanak a szülők, a szakemberek a szervezetek hatékony együttműködésére.
Úgy legyen.

Koós Anikó
Angyalliget Közhasznú Alapítvány az Autisták Lakóotthonáért
Postacím: 4024 Debrecen Blaháné u. 5. I. 1.
Koós Anikó, elnök (06 30) 528 0994
e-mail: angyalliget@gmail.com