A küldöttértekezlet a NAS mellett áll

Az Autista Segítő Központ (ASK) és az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete (AÉE) közös szervezésében, november 10-én került megrendezésre az Autista szülőegyesületek és alapítványok második országos küldöttértekezlete Budapesten, ismét a Tamás Alajos Közösségi Házban.  

 

A küldöttértekezletre 39 szülőegyesület illetve alapítvány és 45 iskola autista szülői munkaközössége kapott meghívót. Közülük 25 szervezet 52 küldötte (lásd a résztvevők listáját1) és 7 független szakember, illetve magánszemély képviseltette magát.

A minisztériumok képviseletében jelen voltak: Nagy Gyöngyi Mária, az Oktatási Minisztérium (OM) címzetes szakfőtanácsosa; Horváth Péter, a Szociális és Családügyi Minisztérium (SZCSM) ill. az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) főosztályvezetője, valamint dr. Kereszty Éva főosztályvezető az Egészségügyi Minisztérium (EM) részéről.

Faragó Ferenc, az AÉE elnökének megnyitó beszéde után a minisztériumok képviselői válaszoltak a tavalyi, első küldöttértekezleten megfogalmazódott, és részükre előzetesen megküldött kérdésekre, amelyeket a civil szervezetek és az intézetek képviselői még kiegészítettek hozzászólásaik során. A fölmerült gondok nagy száma, a kérdések és a rájuk adott válaszok hatására kibontakozó élénk, nyílt és igen őszinte beszélgetés következtében a találkozó második felére tervezett előadások megtartására összevontan került sor. Ennek során Szeleczki István szociális munkás (Kecskemét, Nyíri Úti Általános Iskola Autista tagozat) beszélt a regionális együttműködés jelentőségéről az autisták ellátásában. Kocsis Alajos, az AÉE ügyvezető titkára, a Nemzeti Autista Szövetség (NAS) gondolatát ismertette, és kérte a küldöttértekezlet felhatalmazását, hogy a szövetséget az AÉE megszervezhesse. Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika az AÉE alelnöke ismertette az egyesület szervezeti felépítésében tervezett változásokat, melyek a NAS létrehozásához nélkülözhetetlenek. Előadásának az a része, ami időhiány miatt elmaradt2, mintegy összefoglalta a szülők által ezen a napon is felvetett problémákat. A küldöttértekezlet a jelenlévők véleménye szerint a tavalyinál is eredményesebb és hasznosabb volt. A minisztériumok képviselői sok ötlettel, javaslattal segítették a jövő biztatóbb kialakítását, maximális segítőkészségükről biztosították a megjelenteket. Köszönet érte!

Mint ahogyan köszönet illeti a Fogyatékosok Esélye Közalapítványt is: az ő pályázatukon nyert összeggel az ASK hozzájárult a küldöttértekezlet megszervezéséhez.

A találkozó részletes anyagát (az első értekezlethez hasonlóan) a közeljövőben, kiadványban összefoglalva, az ASK-val közösen az AÉE megjelenteti.

 

Dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika

 

Jegyzetek:

1Lásd: A résztvevők

2Lásd: A jelenről, a jövőről és a NAS-ról