A közgyógyellátásról

Minden változik és az utóbbi időben ez leginkább az egészségügyre igaz. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapját kell böngésznie a közönséges halandónak, ha meg akarja tudni, most épp mi vonatkozik rá, mi változott, mondjuk, tavaly december óta. (Persze abban sem vagyok biztos, hogy mire az Esőember megjelenik, addig nem történik változás.) Ezért hát mindenkit arra biztatok, keresse föl az OEP honlapját: www.oep.hu, vagy ha nincs internete, akkor hívja a dr. Infó elnevezésű, az Egészségügyi Minisztérium által üzemeltetett kék számot: (06 40) 374 636. A szám helyi tarifa alapján hívható. 

A közgyógyellátottak térítésmentes gyógyszerellátása 2007. június 30-i határidővel alakul át. Ezen időpontot követően valamennyi jogosult a saját egyéni tényleges gyógyszerszükségletéhez igazodó keret terhére vásárolhatja meg a patikákban az orvosságokat. 

Az egyéni keretösszegből fedezhető a patikákban a korábban térítésmenetes (100%-ban támogatott) készítmények térítési díja is. Azon közgyógyellátottak, akiknek még nincs egyéni szükséglethez igazodó keretük (új igazolványuk) az átmeneti időben az un. régi közgyógyellátási listán szereplő és a korábban térítésmentes (100%-ban támogatott) medicinákra jogosultak ingyenesen. Mindkét esetben az orvos a vényen a közgyógyellátásra való jogosultság jelzésével biztosítja a betegek számára a 300Ft-os térítési díj megfizetése alóli mentességet. Azt viszont jó tudni, hogy ezt a 300 forintot is ráterhelik a közgyógyellátotti keretre, ami még csak az új igazolvánnyal rendelkezőknél jelent(het) csökkenést. 

Közgyógyellátás jogcímen gyógyászati segédeszközt és az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokat a kezelőorvos rendelheti, illetve, ha a közgyógyellátásra jogosult személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben vagy bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben van, az intézmény orvosa is rendelhet közgyógyellátással gyógyító ellátást. 

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy 2006. július 1-jétől a gyógyászati segédeszközök és a rehabilitációs gyógyászati ellátások (gyógyfürdő) nem a teljes vételárra vonatkozóan vehetők igénybe térítésmentesen, hanem az ún. közfinanszírozás alapjául elfogadott ár erejéig térítésmentes az ellátás. Vagyis, ha a forgalmazó vagy az ellátást nyújtó szolgáltató a közfinanszírozás alapjául elfogadott áron felül, annál drágábban nyújtja az ellátást, a közfinanszírozás alapjául elfogadott áron felüli vételárat, mint térítési díjat a közgyógy igazolvánnyal rendelkező betegnek is meg kell fizetnie.