AOSZ Közgyűlés

Az AOSZ által szervezett esemény
Helyszín: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. 107/C terem)
Szervező: Autisták Országos Szövetsége

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2016. május 14-én 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.
(A regisztráció 8.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. 107/C terem)

A rendkívüli közgyűlés napirendje:

1. Határozatképesség megállapítása

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

3. Szavazatszámláló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a megválasztása

4. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2015. évi munkáról

4.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2015. évi munkaterv megvalósulásáról)

5. 2015. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

5.1. Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2015. évről, az AOSZ 2015. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések bemutatása)

5.2. Felügyelő Bizottsági beszámoló

6. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása

Szünet

7. Az új elnökségi tag és alelnök megválasztása titkos szavazással

8. Civil Társaságok létrehozásának lehetőségeiről szóló tájékoztató

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2016. május 14-én 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2016. május 14-én 10 órától a közgyűlés kezdetéig az alábbi előadást hallgathatják meg a megjelentek:
Életutak a diagnózistól a felnőtt korig Magyarországon és az Egyesült Államokban – Prekop Csilla gyógypedagógus, Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia

Mellékletek:

A Szövetség elnöksége kéri a szövetség tagjainak, valamint a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége