Erről egyeztet az AOSZ az EMMI-vel a GYOD és az ápolási díj ügyében

A közelmúltban az AOSZ felmérést végzett tagjai körében arról, hogy mi a véleményük a 2019. január 1-vel bevezetett ápolási díjjal kapcsolatos módosításokról és a friss elemként megjelenő Gyermekek Otthongondozási Díjáról.

A felmérés során az AOSZ online kérdőívét több mint 500 érintett szülő, hozzátartozó töltötte ki, emellett megkerestük tagszervezeteinket, összegeztük a Jogsegélyszolgálatunknak küldött kérdéseket és az InfoCentrumba érkezett megkereséseket is. Nagyon köszönjük a kitöltő személyek bizalmát, a kitöltött kérdőívek nagy mértékben elősegítették, hogy a családok véleményét széles körében megismerjük, pontosan beazonosítsuk és képviselni tudjuk a megjelenített észrevételeket, igényeket, javaslatokat. A felmérés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk arra is, hogy állásfoglalást kérjünk szakmai stratégiai partnerünktől, az Autizmus Alapítványtól.

A felmérés során kapott válaszok és a szakértői állásfoglalás értelmében az AOSZ az alábbi területek áttekintésére tett javaslatot az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársága számára:

– úgy tapasztaltuk, hogy a GYOD-dal, a pontrendszerrel és az ápolási díjjal kapcsolatban számos félelem és tévhit jelent meg, amelyekre a növekvő sajtófigyelem is ráerősített. Ezek tisztázása és eloszlatása céljából az AOSZ javaslatot tett egy átfogó és közérthető nyelvezetű minisztériumi tájékoztató elkészítésére, amely részletesen bemutatja az intézkedés célját és a jogosultsági feltételeket. A tájékoztató elkészítését az AOSZ konkrét, hozzánk és tagszervezeteinkhez érkező kérdésekkel segíti.

– a további egyeztetések eredményessége érdekében több konkrét javaslatot tettünk a jogosultsági feltételekkel kapcsolatban annak érdekében, hogy az autista gyermekek családjai is egyenlő eséllyel vehessék igénybe a támogatást. Kérjük a családokat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az igénylés, vagy a felülvizsgálat során jogsérelem érte őket, vagy hátrányos helyzetbe kerültek, keressék Szövetségünket. Célunk, hogy az autizmusban érintett családok teljes spektrumának érdekeit képviseljük, hátrány senkit nem érhet.

A felmérések újra rámutattak arra a nem ismeretlen körülményre, hogy autizmus-specifikus támogatást biztosító szolgáltatások létrehozására, fejlesztésére országszerte egyre nagyobb szükség van. Az autista gyermekek számára a többségi iskolákban az integráció feltételeit meg kell teremteni, mégpedig oly módon, hogy az minden földrajzi helyszínen egyenlő eséllyel elérhető legyen a gyermekek számára.

Az AOSZ autizmusban érintett személyek, szülők és szakértők bevonásával, munkacsoport létrehozását tervezi ennek a célnak az elérése érdekében. Ugyanilyen hangsúlyos feladat a felnőtt autista személyek számára autizmus-specifikus támogatást biztosító szociális szolgáltatások létrehozásának ösztönzése. Az AOSZ törekvése, hogy mindkét fejlesztési igény megjelenjen az Országos Fogyatékosságügyi Program következő 3 éves időszakának intézkedései között.