Érdekvédelmi Tanácsadók segítik a kiváltási folyamatot

25 fő érdekvédelmi tanácsadó képzésével segíti a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) azt a kiváltási folyamatot, amelynek során a fogyatékos emberek nagy bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátását felváltja a helyi közösségekbe beágyazott támogatott lakhatás.

A 2017. július 3-7. között nyújtott 40 órás akkreditált képzés oktatási anyagának szerzői és előadói nemzetközi és hazai szinten elismert szakemberek, valamint a fogyatékos embereket képviselő szerveztek voltak. A képzés akkreditálását és megszervezését az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), mint a FESZT tagszervezete végezte. A képzés írásos képzési anyag, az érdekvédelmi tanácsadói tevékenységhez pedig kézikönyv készült a tanácsadók színvonalas munkavégzéséhez.

A képzés hosszú előkészítésekor elsődleges szempont volt, hogy a jövendő érdekvédelmi tanácsadók a fogyatékos emberek önálló élethez való jogán alapuló, szemléletformáló, ismeretanyag átadó és készségfejlesztő képzést kapjanak, mely biztos alapot adhat munkájuknak – mondta Kővári Edit, az AOSZ és egyben a FESZT elnöke.

Tekintettel arra, hogy a sikeres érdekvédelmi tanácsadói munka titka az együttműködésekben, így az intézmények dolgozóival való szoros együttműködésben is rejlik, a képzési anyag tartalmának kidolgozását segítette a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeinek vezetői körében végzett on-line kérdőíves felmérés arra vonatkozóan, hogy a lakók érdekeinek szem előtt tartásával hogyan segíthetik munkájukat az érdekvédelmi tanácsadók – folytatta az elnök. Az Érdekvédelmi Tanácsadók képzésének kialakításába és a hálózat működtetésének előkészítésébe a kiváltás korábbi szakaszában tapasztalatot szerzett tanácsadók és intézmények tapasztalatait is beépítette.

Az intenzív öt napos képzésen a részt vevő szociális, érdekvédelmi és tapasztalati szakértők megismerték az intézményi férőhely kiváltási folyamat nemzetközi és hazai jogszabályokban is rögzített emberjogi környezetét, a hazai szociális szolgáltatói rendszert, a foglalkoztatási lehetőségeket, valamint a jogorvoslati lehetőségek intézményrendszerét. A képzés része volt továbbá az egyes fogyatékosságok megismerése, a fogyatékossággal élő emberekkel való együttműködéshez szükséges elméleti és gyakorlati alapismeretek megszerzése, a fogyatékos emberek szervezeteinek és hálózatainak megismerése. Egy teljes képzési napon gyakorlati tréning keretében sajátíthatták el a jövendő tanácsadók azokat a készségeket, amelyek a lakókkal, az intézmények vezetőivel és dolgozóival, valamint a támogatott lakhatás szűkebb környezetével való együttműködéseket segítik.

A képzés résztvevői elkötelezettek abban a folyamatban, amely az intézményi ellátás helyett a fogyatékos emberek önálló, önrendelkező életének kialakításához vezet. Ezt a változást a FESZT többféle módon kívánja előmozdítani, melynek egyike az érdekvédelmi tanácsadói hálózat működtetése. Az érdekvédelmi tanácsadók a lakókkal szoros együttműködésben emberi méltóságuk, teljeskörű fejlődéshez való joguk tiszteletben tartásával az önálló, önrendelkező élethez élet elérését segíti elő. Elkötelezettek abban is, hogy fogyatékossággal élő társaink számára a helyi közösség befogadó attitűdjét, a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését munkájukkal elősegítsék.

A FESZT történelmi jelentőségűnek tartja, hogy felgyorsulhat a fogyatékos emberek csoportján belül is legkiszolgáltatottabb személyek számára az önálló élethez való jog gyakorlását biztosító feltételek megteremtése a támogatott lakhatáson keresztül.
A FESZT elkötelezett abban, hogy minden eszközével támogassa ezt a folyamatot, választ keresve és adva a szakma, az érdekvédelmi szervezetek, de leginkább a fogyatékos emberek előtt álló számtalan kihívásra és problémára – mondta Földesi Erzsébet a FESZT korábbi elnöke.

A FESZT országos érdekvédelmi tanácsadói hálózata 2017. augusztus 1-jén kezdi meg működését 29 nagy bentlakásos intézményben.

Forrás: www.feszt.eu