Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (UPR) – jelentés

Az Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (angolul: Universal Periodic Review, rövidítve: UPR) az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának egy olyan eljárása, melynek célja, hogy javítsa az emberi jogok helyzetét mind a 193 ENSZ tagállamban. (Az eljárásról részletesebben, angol nyelven itt lehet olvasni: http://www.upr-info.org/en/upr-process/what-is-it)
Ezen felülvizsgálati eljárás során minden ENSZ tagállamban 4,5 évente értékelésre kerül az emberi jogok helyzete. Az eljárás több szakaszból áll, melynek egyik állomása a civil szervezetek számára nyújt lehetőséget arra, hogy az eljárás alá vont tagállam e tárgyban tett korábbi intézkedéseit értékelje és írásban az ENSZ illetékes szervei által e célra létrehozott online felületen benyújtandó javaslatokat fogalmazzon meg a helyzet javítása érdekében.
E civil jelentések beadási határideje Magyarország vonatkozásában ez év szeptember 21. napja volt. Az AOSZ a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) tagjaként egy olyan közös jelentés fogyatékos emberek jogaira vonatkozó fejezetének elkészítésében közreműködött, amelyet az alábbi civil szervezetek készítettek és nyújtottak be: SINOSZ, MDAC, NANE, UNICEF Magyarországi Bizottsága, Magyar Helsinki Bizottság, SOS Gyermekfalvak Magyarország, ERRC, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, PATENT, A Város Mindenkié, Hungarian Women’s Lobby, Gyermekesély Közhasznú Egyesület.
A dokumentum teljes szövege angol nyelven itt olvasható, melyet dr. Kálozi Mirjamnak köszönhetünk.