Az új Országos Fogyatékosügyi Tanács alakuló ülése

2017. október 9-én Czibere Károly az Országos Fogyatékosügyi Tanács elnöke megköszönte a Tanács tagjainak az elmúlt években végzett munkáját.

Ugyanezen napon megalakult az új Országos Fogyatékosügyi Tanács. Az Autisták Országos Szövetségének elnöksége újra Kővári Edit elnököt delegálta a Tanács munkájába.

A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter számára.

Feladata, hogy véleményezze a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmazzon meg a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására, részt vesz Országos Fogyatékosságügyi Program, valamint az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, véleményezi a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést, javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, programokra, közreműködik azok előkészítésében, tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról.

Az Autisták Országos Szövetsége problémák, igények, szükségletek, megoldandó feladatok összegyűjtésében számít tagszervezetei és a családok aktív részvételére.

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács meghívója és napirendje elérhető a kormany.hu weboldalon.

Az ülésről szóló beszámoló az EMMI weboldalán olvasható.