2019.05.07. – EMMI-egyeztetés a szociális irányelvről

Az AOSZ InfoCentrumába és Jogsegélyszolgálatára, valamint célzottan az elnökhöz is számos segítségkérés fut be, mely a szociális intézményrendszerben ellátott autista társaink autizmus-specifikus ellátási környezet részleges, vagy teljes hiányából fakad. Az AOSZ 2018. évi határozott célkitűzése volt, hogy elkészítsen egy szakmai ajánlást, amely a szociális szolgáltatások számára összefoglaló és átfogó segítséget nyújt az autista társaink szükségleteire reagáló szakmai feltételek összességéről. Az AOSZ autizmus szakértő vezetésével és az Autista Majorságok Hálózatának vezető szakembereivel közösen alakított munkacsoportban dolgozott ki javaslatot szociális irányelv tartalmára vonatkozóan. A javaslat a korábbi irányelveken, a nemzetközi gyakorlat áttekintésén, a Nyolc Pont projekt eredményein és a haza autizmus ellátás tapasztalatain alapuló tudások felhasználásával készült. Ezúton is köszönjük a munkacsoport minden tagjának az aktív munkáját, részvételét.

A munkacsoport tevékenységének eredményeként létrejött munkaanyagól, az AOSZ megkezdte az EMMI szociális szolgáltatásokért és módszertanért felelős szakterületével az egyeztetéseket. Célunk az irányelveket meghatározó munkaanyag tartalmának véglegesítése, ajánlásként történő alkalmazásának bevezettetése.