2012. 11. 27.

Dénesné Spitzer Éva részt vett egy üzbegisztáni magasrangú kormánytisztviselőkből álló delegáció számára szervezett megbeszélésen, melynek témája a kormányzat és a civil szervezetek közötti konzultáció volt különös tekintettel az Országos Fogyatékosügyi Tanács működésére.