2012. 03. 30.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Belügyminisztériumban megtartott országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításához kapcsolódó egyeztetésen, melynek fő témája az akadálymentesítés volt.