2011. 05. 12.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna elnök és Vályi Réka ügyvezető részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésesén. A két napirendi pont: „Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről szóló jelentés megvitatása, véleményezése”, valamint „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló előterjesztés tervezetének megvitatása, véleményezése”  volt. Az AOSZ mindkét témához előzetes véleményt küldött el az OFT részére.