Naplóbejegyzés

Fellépés az álterápiák ellen

Nemrég hírt adtunk arról, hogy időről időre felbukkannak, és médiában is teret kapnak olyan álterápiák, amikről azt állítják, hogy valamilyen módszerrel meggyógyítják az autizmust, vagy speciális tréninggel kikezelik az autizmus tüneteit. A teljes hazai autizmus közösség mélyen felháborodott, számtalan megkeresés érkezik Szövetségünkhöz autizmusban érintett személyektől, családoktól és szakemberektől. 2016-ban már felléptünk az ismeretlen és ártalmas terápiák ellen, és most is mindent megteszünk azért, hogy megvédjük a családokat. Ezért újra a kormányzat támogatásákat kértük (KI-1333/2023) ahhoz, hogy a köztudatba bekerüljenek a tudományos evidenciákon és nemzetközi szakmai konszenzuson alapuló autizmus ismeretek, terápiák és irányelvek, valamint ahhoz, hogy az ellenőrizetlen álterápiák ne kaphassanak teret a médiában. Autizmus témájú szakmai véleményezésre az Autisták Országos Szövetsége készséggel áll a média képviselőinek rendelkezésére.

2023. aug 31.
Naplóbejegyzés

Aggályosnak tartjuk, hogy szociális alapszolgáltatások nem részesülnek a rezsiár-támogatásból

Aggályosnak tartjuk, hogy a szociális alapszolgáltatások egy részének a fenntartható, biztonságosan tervezhető működése veszélybe került, ezért javaslatot küldtünk a Belügyminisztériumnak. Bár a villamosenergia és a földgáz árának jelentős mértékű emelkedése miatt kiegészítő támogatást kapnak az állami feladatot ellátó szociális és gyermekvédelmi civil fenntartású intézmények, nem minden szolgáltatás részesül belőle. A nappali intézményi ellátást, foglalkoztatást, illetve támogató szolgáltatást működtető szolgáltatások nem kapnak rezsiár-kompenzációt. A kimaradt szolgáltatások fontos szerepet vállalnak az autista személyek önálló életvitelének támogatásában, az ezekhez a szolgáltatásokhoz szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek rezsiköltségeit azonban nem támogatja az állam.Az észrevételeinket és javaslatainkat tartalmazó levelet (KI-964/2023) elküldtük dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak és Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárnak. Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár megkeresésünkre adott tájékoztatásából (BE-2112/2023) az következik, hogy a kormányhatározat módosítását a tárca nem fogja kezdeményezni, ezért szükségesnek gondoljuk tájékoztatni az autizmusban érintett családokat a döntésről, a nappali intézményeket és támogató szolgáltatásokat ért hátrányról.

2023. aug 9.
Naplóbejegyzés

A magyar építészetről szóló új törvényhez tettünk javaslatokat

Készül a magyar építészetről szóló új törvény. Összefogtunk: az országos ernyőszervezetekből álló munkacsoport fogalmazta meg az akadálymentesség és egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a törvénnyel kapcsolatos javaslatait. A hat országos érdekvédelmi ernyőszervezet, köztük az Autisták Országos Szövetsége is részt vett annak a munkacsoportnak a munkájában, amely előkészítette az Építési és Közlekedési Minisztérium Építészeti Államtitkársága számára a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényesülését biztosító javaslatokat az épített környezet akadálymentességének, egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása érdekében. A munkacsoport dr. Laki Tamás rehabilitációs szakmérnök vezetésével több héten át dolgozott azon, hogy az új, magyar építészetről szóló törvénybe belekerüljenek azok a garanciák, melyek a tervezés, az engedélyezés, a megvalósítás és a felülvizsgálat során biztosíthatják az akadálymentes környezet létrehozását, az egyenlő esélyű hozzáférést – minden típusú fogyatékosság sajátosságaira figyelemmel – a jövőben. A munkacsoport munkájában az Autisták Országos Szövetségének felkérésére Szántó Tamás, az AUT-PONT Alapítvány elnöke vett részt.

2023. aug 7.
Naplóbejegyzés

Az ügyészség hatályon kívül helyezte az eljárás megszüntetését egy támogatott lakhatás működésével kapcsolatos rendőrségi ügyben

Az AOSZ 2022 áprilisában ombudsmani és rendőrségi vizsgálatot is kezdeményezett egy autizmussal élők részére létesített támogatott lakhatás működésével kapcsolatban. Mindkét eljárás elindult, de az ügyben a rendőrség a nyomozást 2023 elején megszüntette, ami ellen az AOSZ is panaszt tett. A nyomozás megszüntetése ellen tett panaszokat illetékes ügyészség 2023 márciusában elbírálta. Az AOSZ panaszát arra való hivatkozással utasította el, hogy az AOSZ az ügyben nemcsak feljelentő, hanem egyéb érdekeltnek is tekintendő, és mint egyéb érdekelt az AOSZ jogosult volt fellebbezni a nyomozást megszüntető határozat ellen. Határozatában az ügyészség azonban így is hatályon kívül helyezte a rendőrség nyomozást megszüntető határozatát, a sértettként szereplő személy törvényes képviselője által szintén benyújtott panasz részbeni jogosságára tekintettel. Az ügyészség megállapította, hogy a feljelentésben szereplő cselekményekkel összefüggő tények felderítésére irányuló rendőri munka nem volt megfelelő. A rendőrségi eljárás tehát folytatódik. 

2023. apr 11.
Naplóbejegyzés

Segítség az ügyintézéshez a Kormányhivatalokban

Az Autisták Országos Szövetsége érdekvédelmi munkájának újabb eredménye, hogy 2023. márciustól könnyebben tudják használni autista társaink a Kormányablakok és az okmányirodák szolgáltatásait. Az AOSZ szakemberei és a Miniszterelnökség munkatársai közösen dolgozták ki az akadálymentesítést. Ennek köszönhetően az ország minden működő kormányablakában és okmányirodájában kihelyezték az autista ügyfeleket segítő vizuális folyamatleírás táblákat, melyeken lépésről-lépésre látható az ügyintézés menete. A támogató anyag előre letölthető a Kormányhivatal vagy az AOSZ weboldaláról pdf formátumban. A DATA szoftverrendszerbe is bekerültek az ügyintézés lépései. Ezekből könnyedén összeállítható egy személyre szabott folyamatábra-sort, ami  telefonon vagy  tableten megnyitva végigkalauzol az ügyintézés folyamatán.

2023. mar 29.
Naplóbejegyzés

AJB jelentés egy autizmussal élő személy nappali intézményi ellátása ügyében

Az Alapvető Jogok Biztosa az Autisták Országos Szövetségének is megküldte az AJB-1175/2023. számú ügyben készített jelentését. Az ombudsman egy autizmusban érintett személy ügye kapcsán folytatott vizsgálatot az érintett édesanyjának panasza alapján: a családban élő, magas támogatási szükségletű, viselkedésproblémával küzdő fiatalember mindenféle szakmai ellátás nélkül maradt, miután a helyi, fogyatékos személyek számára speciális nappali ellátást nyújtó, önkormányzati fenntartású intézmény megszüntette fia intézményi jogviszonyát. Az ombudsman részletesen feltárta azokat a körülményeket, melyek a konkrét ügy kimeneteléhez vezettek, de egyben számos általános érvényű megállapítást tett. Az Autisták Országos Szövetsége is részletes állásfoglalást küldött az ombudsmannak a vizsgálat során. A jelentés rávilágít arra az egyre nagyobb súlyú, országosan érvényes problémára, hogy a magas támogatási szükségletű, esetenként magára vagy magára és környezetére nézve veszélyeztető magatartású, autizmussal élő személyek intézményi ellátása megoldatlan, országosan sincs egyetlen olyan intézmény sem, mely speciális igényeiknek szakmailag megfelelő ellátást tudna nyújtani, miközben az ilyen ellátási szükségletű személyek száma folyamatosan nő. Az ombudsman rámutatott az állami szerepvállalás szükségességére ezen a területen, hiszen jelenleg a helyzet megoldatlanságából adódó súlyos problémák terhe a családokra, családtagokra, szülőkre hárul. Az ombudsman állásfoglalása komoly presztízsű támogatást jelent az AOSZ számára az ASD spektrumon belül is kiemelt támogatási szükségletű személyek érdekvédelmében, mind a nappali ellátást, mind a bentlakásos gondozást, szakellátást nyújtó intézmények vonatkozásában.

2023. mar 21.
Naplóbejegyzés

Az AOSZ követelte a rendőrségi nyomozás folytatását a 2022.04.05-én kezdeményezett eljárásban

2022.05.15-én adtunk hírt arról, hogy elindult mind az ombudsmani, mind a rendőrségi vizsgálat az AOSZ által egy autizmussal élők részére létesített támogatott lakhatás működésével kapcsolatban 2022.04.05-én kezdeményezett eljárásokban.

A rendőrségi eljárás további fejleményeivel kapcsolatban van új hírünk: A rendőrség 2023 februárjában bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást, az AOSZ azonban erről nem kapott értesítést, ezért panaszlevélben fordultunk az illetékes rendőrségi szervezethez. A rendőrség ekkor megküldte az eljárás megszüntetéséről szóló határozatot Szövetségünknek. Az AOSZ nem tartotta elfogadhatónak a rendőrség indoklását, ezért 2023.03.06-án panaszt emelt az eljárás megszüntetése miatt, követelve annak folytatását.

2023. mar 8.
Naplóbejegyzés

Kérésünkre megváltoztatta a NAV az családi kedvezményhez kapcsolódó adóelőleg-nyilatkozat kódjainak megnevezését

Amint arról weboldalunkon hírt adtunk, további családi adókedvezményben részesülhetnek a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyek után a családok januártól. Ehhez kapcsolódóan többen jeleztétek számunkra, hogy a családi kedvezményhez kapcsolódó adóelőleg-nyilatkozaton nem egyértelmű, hogy az autista személyekre tekintettel melyik kódot kell bejelölni, hiszen a beteg gyermek megjelölés nem helytálló autizmusban érintett társainkra. Ezért a NAV-hoz fordultunk. A dr. Lambertus József Balázs főosztályvezetőnek és dr. Funtek Zsolt főosztályvezető-helyettesnek címzett levelünkben (KI-60/2023) azt kértük, hogy a beteg gyermek megnevezést változtassák meg beteg, illetve súlyosan fogyatékos személyre. Válaszlevelükben (BE-363/2023) javaslatunkat és annak szakmai indoklását köszönettel vették, a megnevezést már módosították is az alábbiak szerint:

 • A NAV honlapján (Adóelőleg-nyilatkozatok – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) ) elérhető papír alapú adóelőleg nyilatkozatban az  eltartotti minőségét jelölő kódok:
  •   „4” kód – Beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy
  •  „5” kód – Felváltva gondozott beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek
 • Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban elérhető adóelőleg-nyilatkozaton is átvezetik a változást a következő verzióváltás (frissítés) során.

2023. feb 13.
Naplóbejegyzés

Tiltakozik az Autisták Országos Szövetsége a Ripost cikke miatt

Az Autisták Országos Szövetsége hivatalos levélben (itt olvasható) kért helyreigazítást a ripost.hu oldalán 2022. október 12-én megjelent, az autista emberek és családjaik, valamint az őket segítő szervezetek számára elfogadhatatlan írással kapcsolatban. A Szövetség felszólította a ripost.hu szerkesztőségét, hogy a szövegből mellőzzék az utalást az autizmusra, illetve gyakoroljon gesztust az autizmusban érintett emberek és családjaik felé.

2022. okt 20.
Naplóbejegyzés

Kiállunk értetek! - TOVÁBBRA IS KÉPVISELNI FOGJUK AZ AUTIZMUSBAN ÉRINTETT CSALÁDOKAT!

Ismét megkerestük a döntéshozás legfontosabb szereplőit és benyújtottunk egy előzetes összegzést a családok által kitöltött kérdőívek alapján. Ezt a levelet elküldtük Nyitrai Zsolt Miniszterelnöki Megbízott úrnak, Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő úrnak, Csizi Péter Szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár úrnak és Prohászka Csaba Fogyatékosságügyi Főosztályvezető Úrnak. A levél ITT olvasható.

2022. aug 10.
Naplóbejegyzés

Az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot indított egy autizmussal élő, súlyos viselkedésproblémával küzdő személy nappali ellátása ügyében

Az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatot indított egy autizmussal élő, súlyos viselkedésproblémával küzdő személy nappali ellátása ügyében, és ennek kapcsán megkereste az Autisták Országos Szövetségét is. A megkereső levél ITT olvasható és az AOSZ válasza INNEN elérhető.

2022. aug 9.
Naplóbejegyzés

Az autizmusban érintett családok érdekében kezdett, rezsiemeléssel kapcsolatos lobbi még mindig tart!

Újabb információkat kért a Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság az autizmusban érintett családok áramfogyasztási szokásairól. Levelünk IDE kattintva olvasható.

2022. jul 22.
Naplóbejegyzés

Az AOSZ levélben kereste meg Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottat az energia áremelésekkel kapcsolatban

Kővári Edit, az AOSZ Elnöke, levélben kereste meg Nyitrai Zsolt, miniszterelnöki megbízottat, melyben jelezte, hogy az energiaválság miatti rezsi áremelés már kezelhetetlen élethelyzetet eredményez az érintett családoknak, s méltányosság gyakorlását kérte a fogyatékos emberek és családjaik részére. A teljes levél ITT olvasható. Ezzel kapcsolatban további lépéseket is tesz az AOSZ, melyekről folyamatosan hírt adunk.

2022. jul 18.
Naplóbejegyzés

A civil és egyházi intézményfenntartók energia- és közműdíj terheinek mérséklése érdekében tett lépéseket az AOSZ

Tagszervezeti megkeresés hatására lobbi tevékenységbe kezdett az AOSZ, melynek az a célja, hogy az intézményfenntartó szervezetek lakossági besorolás szerint fizessék meg az energia- és közműdíjakat. Levélben kerestük meg Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Kiemelt Társadalmi Ügyek miniszterelnöki megbízottját (KI-559/2022). Ezen kívül levelet írtunk a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal elnökének, Horváth Péter Jánosnak (KI-661/2022). Mindkét levélben kitértünk arra, hogy az elmúlt időszak gazdasági folyamatai – elsősorban a növekvő infláció és az energiaárak emelkedése – következtében egyre több civil és egyházi fenntartású, autizmusban érintett személyeknek szolgáltatásokat nyújtó intézmény küzd olyan mértékű anyagi, pénzügyi nehézségekkel, melyek lassanként ellehetetlenítik működésüket, alapfeladatuk teljesítését. Az említett szolgáltatások valójában autista társaink otthonaiként működnek. Megerősítettük, szükséges lenne az energia- és közműdíjak esetében a jelenleg érvényes céges besorolás helyett lakossági tarifára való besorolásuk. A megkeresésünkre adott tájékoztatásból (BE-894/2022) az következik, hogy jogalkotói szinten folytatjuk az érdekvédelmi tevékenységet, melyről a továbbiakban is tájékoztatást fogunk nyújtani.

2022. jun 8.
Naplóbejegyzés

Elindult az ombudsmani és a rendőrségi vizsgálat az AOSZ által kezdeményezett eljárásokban

Elindult mind az ombudsmani, mind a rendőrségi vizsgálat az AOSZ által egy autizmussal élők részére létesített támogatott lakhatás működésével kapcsolatban 2022.04.05-n kezdeményezett eljárásokban: Az Alapvető Jogok Biztosa AJB-1930/2022 ügyszámon megindította a vizsgálatot. Az erről szóló értesítés itt olvasható. A rendőrségi feljelentés ügyében szintén elindult a nyomozás. Mind az ombudsmani, mind a rendőrségi vizsgálat eredményéről tájékoztatást fogunk adni.

2022. maj 12.
Naplóbejegyzés

Parkolási igazolvány felnőtt korú, autizmussal élő személyek esetében

Amint arról honlapunkon a közelmúltban hírt adtunk, 2022. január 1-től módosult a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról.  A jogszabály 1 számú mellékletének 4. pontja így módosult: "4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. mellékletében meghatározott igazolás, vagy a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában meghatározott betű- és számjelet igazoló magasabb összegű családi pótlékot megállapító hatósági határozat." Ezt a módosítást Szövetségünk akként értelmezte, hogy végre megoldódott az a probléma, miszerint korábban azok a felnőtt korú autista személyek, akik saját jogon családi pótlékot kaptak, azért nem tudtak parkolási igazolványt szerezni, mert nem tudták a jogszabályban előírt igazolást produkálni, de most végre elegendő lesz egy olyan hatósági határozatot bemutatni, amely tartalmazza a családi pótlék megállapítását és az N betűjelet, mely az F84.0-F84.9 diagnózisokat takarja. Mivel azonban a felnőtt korúak ellátásában nem volt gyakorlat az N betűjel feltüntetése az autizmus diagnózis mellett, Szövetségünk hivatalos levélben kereste meg az illetékes szervet, kérve közbenjárását, hogy a továbbiakban a felnőtt korú autista személyek esetében is legyen föltüntetve az N betűjel (az AOSZ KI-278/2022 iktatószámú levele ITT olvasható). A megkeresésre a Miniszterelnökség családpolitikáért felelős helyettes államtitkárától érkezett a válasz (dr. Beneda Attila BE-718/2022 iktatószámú levele ITT olvasható), mely szerint a 2022. január 1-től életbe léptetett jogszabálymódosítással a jogalkotó nem kívánta bővíteni a jogosultak körét, hanem pusztán egy technikai körülményre, az elektronikus egészségügyi adatszolgáltatás bevezetésére kívánt reagálni a jogalkotás. Szövetségünk továbbra is indokolatlan megkülönböztetésnek érzi, hogy azok a felnőtt korú autista személyek, akik a fogyatékossági támogatás helyett ők maguk saját jogon járó családi pótlékot vagy tanulmányaik folytatása alapján a szüleik - iskoláztatási támogatásként - magasabb összegű családi pótlékot kapnak, ki vannak zárva a parkolási igazolvány megszerzésének lehetőségéből, ezért a megoldás érdekében újabb érdekvédelmi lépést tettünk, és levélben (az AOSZ KI-665/2022 iktatószámú levele ITT olvasható) megkerestük az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságát, kérve támogatásukat a probléma megoldásában.

2022. maj 9.
Naplóbejegyzés

Ombudsmani és rendőrségi vizsgálatot kezdeményezett az AOSZ

Az AOSZ 2022.04.05-én ombudsmani és rendőrségi vizsgálatot kezdeményezett egy autizmussal élők részére létesített támogatott lakhatás működésével kapcsolatban, az ott élők érdekvédelmét szem előtt tartva, miután az elmúlt időszakban számos jelzés, panasz és lakossági névtelen levél érkezett szövetségünkhöz. Az ombudsman, ill. a rendőrség által lefolytatandó eljárás eredményéről tájékoztatást fogunk adni.

2022. apr 22.
Naplóbejegyzés

Észrevételek és javaslatok az épített környezettel kapcsolatos AJB 494/2022 vizsgálathoz

Az alapvető jogok biztosa, dr. Kozma Ákos azzal a megkereséssel fordult az Autisták Országos Szövetsége elnökéhez, hogy tegyen észrevételeket, javaslatokat, ossza meg tapasztalatait az épített környezettel kapcsolatos AJB 494/2022 vizsgálat kapcsán. A vizsgálat áttekinti az épített környezet egyenlő esélyű hozzáférésére vonatkozó hazai jogi és szakmai szabályozást, valamint a jogalkalmazási – tervezési, engedélyeztetési, kivitelezési és ellenőrzési – gyakorlatot. Az eljárás kiterjed arra is, hogy mennyiben érvényesülnek Magyarországon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény (CRPD) vonatkozó alapelvei, az egyetemes tervezés és az észszerű alkalmazkodás. Dr. Kozma Ákos levele ITT olvasható, Kővári Edit válaszát ITT érhetik el.

2022. apr 19.
Naplóbejegyzés

Tiltakozik az Autisták Országos Szövetsge a 24.hu cikke miatt

Az Autisták Országos Szövetsége hivatalos levélben (itt olvasható) fejezte ki a 24.hu oldalán 2022. február 24-én közölt, az autizmussal élő emberek és családjaik, valamint az őket segítő szervezetek számára elfogadhatatlan írással kapcsolatban. A Szövetség felszólította a 24.hu szerkesztőségét, hogy az említett cikket azonnal távolítsa el oldaláról, illetve gyakoroljon gesztust az autizmusban érintett emberek és családjaik felé.  

2022. mar 3.
Naplóbejegyzés

Európai összefogás az autizmussal élő ukrajnai menekültekért

Az Autism-Europe igazgatója, Aurélie Baranger emailben kereste meg az Autisták Országos Szövetségét, hogy vegyen részt az Ukrajnából menekülő autizmussal élő emberek és családjaik megsegítését célzó programjában. Az akcióban minden európai autizmus szervezet együttműködésére számítanak. Az Autism Europe levelének magyar nyelvű fordítása itt olvasható. A Szövetség azonnal hivatalos levélben (itt olvasható) reagált a megkeresésre, melyben támogatásáról és együttműködéséről biztosította az európai szervezetet, elsők között ajánlva fel segítségét az Ukrajnából menekülő, autizmusban érintett embereknek és családjaiknak. Az AOSZ levelének magyar nyelvű fordítása itt olvasható.  

2022. mar 2.
Naplóbejegyzés

Kővári Edit elnök ismét sürgette Kásler Miklós miniszter intézkedését

Még mindig nem válaszolt az EMMI minisztere prof. dr. Kásler Miklós az AOSZ megkeresésére. Kővári Edit elnök 2021. március 24-n KI-144/2021 iktatószámú levelében (itt olvasható) fordult Kásler Miklós emberi erőforrások miniszteréhez az Alapvető Jogok Biztosának AJB-816/2021 számú jelentésére hivatkozva. Az ombudsman, dr. Kozma Ákos ebben a jelentésben a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonában végzett vizsgálatának eredményeit összegezte. Számos intézményi- és rendszerszintű hiányosságot tárt fel az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek ellátásával kapcsolatban. A jelentésben az alapvető jogok biztosa több konkrét javaslatot tett az emberi erőforrások miniszterének a feltárt visszásságok rendezése, illetve jövőbeni előfordulásuk megelőzése érdekében, köztük ezt: "az érintett szakmai szervezetek bevonásával kezdeményezze egy speciális szakértői csoport felállítását az autizmus spektrumzavar miatt speciális ellátást igénylő gyermekek részére bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények kialakítása érdekében". Az AOSZ - érdekvédelmi támogatását, stratégiai partnereinek szakmai segítségét, valamint az új Országos Autizmus Stratégia elkészítése során szerzett tapasztalatokat felajánlva - várja a minisztertől, hogy mielőbb intézkedjen ennek a szakértői csoportnak a felállítása és az ombudsmani jelentés további javaslatainak megvalósítása érdekében. Az ombudsmani jelentéshez kapcsolódó együttműködésekben az AOSZ - országos érdekvédelmi ernyőszervezetként - központi szerepet kíván betölteni. Kővári Edit elnök választ sürgető emailje (itt olvasható). Az AOSZ sürgető levele nyomán megtörtént első intézkedés az AJB816/2021 jelentésben ajánlott, az autizmussal élő gyermekek bentlakásos intézményi ellátásának kialakítása érdekében létrehozandó speciális szakértői csoport felállítása érdekében. Az AOSZ elnöke többször sürgette Kásler Miklós minisztert- felajánlva a Szövetség érdekvédelmi és szakmai közreműködését, és felhívva a figyelmet az új Országos Autizmus Stratégiával való részleges illeszkedésre is - Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár levelében (itt olvasható) megérkezett a felkérés, hogy az AOSZ vegyen részt a szakértői csoport munkájában. Az AOSZ örömmel elfogadta a felkérést, válaszlevelében hangsúlyozva, hogy az AOSZ évek óta jelezi az autizmussal élő személyek intézményi ellátásának rendszerszintű hiányosságait, több együttműködést kezdeményezett a megoldás érdekében, és most azt reméli, hogy ezek a kezdeményezések megerősítést kapnak az ombudsmani ajánlás nyomán létrehozandó szakértői csoport működése által (Kővári Edit levele itt olvasható).

2021. jul 22.
Naplóbejegyzés

Újabb AJB jelentés született egy autizmusban érintett fiatal ügyébenAJB-1572/2021.

Az alapvető jogok biztosának jelentése  AJB-1572/2021. számú ügyben (Előzmény ügy: AJB-5979/2020), amelyben beadványozó édesanya 16 éves középsúlyos értelmi fogyatékos, autista gyermeke szociális intézményi ellátásával kapcsolatban fordult a Hivatalhoz, sérelmezve a gyermeke szükségleteihez igazodó és megfelelő ellátási feltételek hiányát. A jelentés teljes terjedelmében INNEN elérhető. Kővári Edit köszönőlevele INNEN elérhető.

2021. jun 21.
Naplóbejegyzés

ÚJABB ÁLLÁSFOGLALÁSOK – AUTISTA SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDTAGJAIK SORON KÍVÜLI OLTÁSA

Szövetségünk újabb állásfoglalásokat kért és kapott a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézettől, mely ITT olvasható, valamint a Védőoltási Tanácsadó Testülettől, amely INNEN elérhető.

2021. mar 29.
Naplóbejegyzés

Operatív Törzs állásfoglalása - Autista személyek és családtagjaik soron kívüli oltása

Szövetségünk azzal a kéréssel fordult Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízotthoz, hogy az autizmusban érintett személyek és az őket gondozó családtagok kiemelt rizikócsoportként kerüljenek előbbre az oltási tervben. Megérkezett az Operatív Törzs állásfoglalása, válasz levelük ITT elérhető.

2021. mar 27.
Naplóbejegyzés

AZ AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK ELLÁTÁSI KÖRÜLMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN KÖZÖLT JELENTÉST AZ OMBUDSMAN

Az Alapvető Jogok Biztosa, dr. Kozma Ákos AJB-816/2021 számú jelentésében foglalta össze a Heves Megyei Harmónia Egyesített Szociális Intézmény Fogyatékos Személyek Otthonában az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek ellátási körülményei kapcsán végzett vizsgálatának eredményeit. A jelentés ITT olvasható. Szövetségünk levélben arra kérte Prof. Dr. Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Autisták Országos Szövetségét, mint a kormány stratégiai partnerét, az Országos Autizmus Stratégia koordinációját ellátó szereplőjét, valamint szakmai stratégiai partnereinket kérje fel a speciális szakértői csoport feladatainak ellátására és minden, a jelentés kapcsán létrehozandó együttműködésbe. Levelünket a LINKRE kattintva lehet elérni.

2021. mar 26.
Naplóbejegyzés

AUTISTA SZEMÉLYEK ÉS CSALÁDTAGJAIK SORON KÍVÜLI OLTÁSA

Szövetségünkhöz ezúttal is nagyon sok, aggódó megkeresés érkezik a pandémia 3. hulláma kapcsán. A családok az autista személyek és az őket gondozó családtagok védelmét jelentő oltását sürgetik.

Ezért azzal a kéréssel fordultunk Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízotthoz, hogy az autizmusban érintett személyek és az őket gondozó családtagok kiemelt rizikócsoportként kerüljenek előbbre az oltási tervben.

Megkereső levelünk teljes terjedelemben ITT olvasható.

2021. mar 11.
Naplóbejegyzés

Állásfoglalás kérése – koronavírus elleni oltás autizmus esetén

Szövetségünk, a fent nevezett témában két helyről is kért állásfoglalást. Az egyik megkereső levelünket elküldtük Prof. Dr. Mészner Zsófia Phd. csecsemő- és gyermekgyógyász infektológus szakorvosnak, a Védőoltási Tanácsadói Testület elnökének, a másikat pedig Dr. Kulcsár Andrea gyermekgyógyásznak, a fertőző betegségek szakorvosának, aki a Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének munkatársa. Ezt a levél ITT olvasható. Várjuk válaszukat.

2021. mar 4.
Naplóbejegyzés

Észrevételek és javaslatok az iskolaőrség bevezetésével kapcsolatban

Fenti témában megkerestük az illetékeseket, megkereső levelünk ITT olvasható. Dr. Maruzsa Zoltán válaszát IDE kattintva olvashatják, Brassói Sándor válasza INNEN elérhető, Dr. Kozma Ákos válasz levelét pedig IDE csatoltuk.

2021. feb 23.
Naplóbejegyzés

Táppénz az autizmussal élő személy szülőjének az érintett betegsége vagy karantén-kötelezettsége esetén

Az érintett témában megkerestük az illetékes hatóságokat. Megkereső levél  Fenti levelünkre Kásler Miklós válaszát  ITT olvashatják, Dr. Horváth Ildikó államtitkár válaszát pedig IDE kattintva érhetik el.  

2021. feb 20.
Naplóbejegyzés

Az autizmus koronavírus alapbetegségként történő feltüntetése az Operatív Törzs tájékoztatójában

A témában megkerestük az illetékes hatóságokat. Megkereső levél Az alábbi választ kaptuk: Válaszlevél EMMI

2021. feb 12.
Naplóbejegyzés

Az autizmus tévesen mint koronavírus „alapbetegség” az Operatív Törzs tájékoztatójában

Mellékelten olvasható Kővári Edit elnök KI-377/2020 iktatószámú levele. 

2020. dec 7.
Naplóbejegyzés

Egyeztetés az Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvasztásával kapcsolatban

A sajtóban nemrégiben jelentek meg hírek a jogszabály módosításokról, melyek eredményeként az Egyenlő Bánásmód Hatóság önálló szervezetként megszűnik létezni, 2021. január 1-től az Alapvető Jogok Biztosának hivatalába integrálva folytatja munkáját.

Az AOSZ több más fogyatékosságügyi szervezettel együtt károsnak tartja ezt a módosítást, ezért az ezzel kapcsolatos észrevételeit elküldte a döntéshozóknak. A szervezetek jelzései alapján Dr. Tapolczai Gergely egyeztetést hívott össze, a javaslat megvitatására. Az AOSZ képviseletében Kapitány Imola elnökségi tag vett részt a megbeszélésen.

Elmondtuk, hogy szervezetünk elégedett az EBH működésével, a Hatóság mind a családok, mind a szerveztek számára fontos és hasznos eszköz az önérvényesítő, és érdekvédelmi munkában. Azt is jeleztük, hogy míg a jelenlegi rendszerben előfordul, hogy a sikertelen EBH eljárás után az Alapvető Jogok Biztosa ellentétes tartalmú döntést hoz, addig a beolvasztás után nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez előfordul majd, hiszen gyakorlatilag egy szervezet két egységéről beszélünk. Emiatt tartunk attól, hogy az ügyfelek egy valós jogvédelmi lehetőségtől esnek el.

Kiemeltük továbbá, hogy rendkívül rövidnek érezzük az átállásra szánt időt, és azt, hogy ennek kapcsán egy hónapra teljesen leáll az EBH-nál az ügyek intézése.

A jelen lévő fogyatékos embereket képviselő szervezetek véleménye megegyezett a fentiekben.

Dr. Orbán Balázs elmondta, hogy a döntéshozók hasznosnak érzik a módosításokat, mert az EBH ezután több forrásból és nagyobb apparátussal tudja majd végezni a munkáját. Véleménye szerint az átállás valóban okozhat átmeneti nehézségeket, de ezeket érdemes vállalni, mert a létrejövő új struktúrában az eddiginél is magasabb színvonalon zajlik majd az antidiszkriminációval kapcsolatos munka.

Az álláspontok sajnos nem közeledtek, a témában tovább egyeztetések várhatók.

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a T/13631 számú törvényjavaslatról.

2020. nov 23.
Naplóbejegyzés

Maszkviselés az autizmussal élő személyek esetében

KI-139_2020 EMMI_FülöpA Intézkedések betartása

KI_142_2020 KarácsonyG főpolg. Autisták_maszk_távolságtartás

KI_143_2020 BKK Autisták_maszk

KI-155_2020 BKK Mobilitásmenedzsment Maszkviselés

KI-250_2020 Miniszterelnöki Kabinetiroda Maszkviselés

KI-252_2020 Javaslatok a tanévkezdéshez, a digitális oktatásra való felkészüléshez kapcsolódóan 

KI-256_2020 Tömegközlekedési vállalatok Maszk és védőtávolság az autizmussal élő személyeknél

KI-259_2020 Maszkviselés az autizmussal élő személyek esetében -NNK

KI-268_2020 Az autizmussal élő személyek maszkviselésére vonatkozó aktuális központi jogszabály

KI-269_2020 Az autizmussal élő tanulók esetében a járványügyi intézkedések betartása

KI-342_2020  Kivételek biztosítása az autizmussal élő személyek részére a járványügyi intézkedések hatálya alól 

 

BE-184_2020 BKK válasz AOSZ maszkviselés

BE-267_2020 MÁV-START válasz maszk ügyben

BE-274_2020: Maszk és védőtávolság az autizmussal élő személyek esetében 

BE-362_2020 Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár válaszlevele a járványügyi intézkedések betartásáról autizmussal élő tanulók esetében

BE-433_2020  Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár válaszlevele a digitális oktatásra való felkészüléshez kapcsolódóan 

BE-471_2020 A maszkviselés alóli mentesség és tájékoztatás a bentlakásos szociális intézményekbe történő visszatérés feltételeként elvégezendő SARS-COV-2 PCR tesztelési költség kapcsán 

BE-484_2020 Az Operatív Törzs válasza az AOSZ részére

A Kormány döntött! 2020. november 20-tól nem kötelezi az autizmus spektrum zavarral élő személyeket a maszk viselésére.

A hazai tömegközlekedési vállalatok később beérkező válaszai:

 

2020. nov 19.
Naplóbejegyzés

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár válaszlevele a tanévkezdést és a járványügyi intézkedések betartását érintően

A korábban Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár részére megküldött “az autizmussal élő tanulók esetében a járványügyi intézkedések betartása” tárgyú, KI-269/2020 iktatószámú levelünkre érkezett válasz IDE kattintva olvasható és letölthető, a "javaslatok a tanévkezdethez, a digitális oktatásra való felkészüléshez kapcsolódóan" tárgyú, KI-252/2020 iktatószámú levelünkre érkezett válasz pedig IDE kattintva tekinthető meg. 

 

2020. nov 2.
Naplóbejegyzés

MÁV-HÉV - Maszkviselés az autizmussal élő személyek esetében

Mellékletben olvasható Kővári Edit elnök KI-256/2020 iktatószámú levele, melyre a MÁV-Zrt.-től az alábbi választ kapta szövetségünk: 

 KI-256_2020 Válasz: Maszk és védőtávolság az autizmussal élő személyek esetében 

Tisztelt Autisták Országos Szövetsége!

Köszönjük megkeresésüket, és hogy erre a problémára felhívták a figyelmünket.

Természetesen figyelembe vesszük és betartjuk a kérésüket, nem fogjuk büntetni az érintetteket a BKK-val közreműködve. Azonban kérjük, mindig legyen náluk utazásuk során az AOSZ-kártyájuk vagy bármilyen autizmust igazoló dokumentum, amelyet szükség esetén fel tudnak mutatni.

Üdvözlettel:

Kabinet

MÁV-HÉV Zrt.

2020. szept 14.
Naplóbejegyzés

KI-246/2020 Blikk helyreigazítás kérése

Mellékelten olvasható Kővári Edit elnök KI-246/2020 iktatószámú levele, melyet Kolossváry Balázsnak, a Blikk Szerkesztőség főszerkesztőjének címzett. 

2020. aug 25.
Naplóbejegyzés

2020. 07. 13. - Az autizmussal élő gyermekek ellátásának problémái az Igazságügyi Minisztérium Családjogi Civil Munkacsoportjának gyermekvédelmi témájú munkaanyagában

Az Igazságügyi Minisztérium Egyéb Polgári és Politikai Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoportja mint Családjogi Civil Munkacsoport 2020. július 7-i ülésén megvitatták a Családjogi Szakértői Munkacsoport által előkészített munkaanyagot, amely a következő témákkal kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat foglalja össze: a gyermekvédelmi jelzőrendszer működése, a kapcsolati erőszak és a gyermekkori bántalmazás elleni jogintézmények és gyakorlati érvényesülésük, a kapcsolattartás szabályozása és gyakorlata, a személyi állapotot érintő perek szabályozása és gyakorlata, a jogellenesen külföldre vitt gyermekek visszahozatalával kapcsolatos eljárások, a büntető-, polgári- és közigazgatási bírósági és hatósági eljárások közötti párhuzamosságok megszüntetése, a közvetítői eljárások tapasztalatai, valamint a kapcsolódó büntető anyagi-, végrehajtási- és eljárásjogi jogintézmények és azok gyakorlata.

A 163 oldalas munkaanyag összeállításához az AOSZ is hozzájárult azzal, hogy írásban megküldtük a jogsegélyszolgálatnál és az infocentrumban megjelenő releváns ügyek tapasztalatait, melyeket Kapitány Imola, az AOSZ elnökségének tagja, Oktatási Munkacsoportjának vezetője szóban is megerősített a Családjogi Civil Munkacsoport 2020. február 27-i ülésén való személyes részvétele alkalmával, s így bekerült a munkaanyagba több, az autizmussal élő gyermekeket közvetlenül érintő megállapítás. Ezekből idézünk a teljesség igénye nélkül:

„… az ellátórendszer nehezen tudja kezelni a felnőttkor határán álló, jellemzően ép értelmű, de komoly viselkedésproblémákkal küzdő, autizmusban érintett fiatalokat. Az ilyen fiatalok esetén komoly kihívás elé állítja a szülőket a gyermek számára megfelelő ellátási forma megtalálása. Az érintett szülők számára talán az ilyen esetekben a legjobb megoldást valamilyen bentlakásos intézmény jelentené, de jelenleg ezek csak nagyon korlátozott számban és földrajzilag is egyenlőtlen eloszlásban érhetőek el.

… az egyre növekvő számú, állami nevelésbe vétellel kapcsolatos ügy arra utal, hogy a köznevelési és szociális ellátórendszer számos esetben nem tud elegendő férőhelyet és megfelelő színvonalú szakmai ellátást biztosítani azon gyermekek számára, akik autizmusban érintettek. Emellett kiemelten fontos kérdés a 16-18. életévét betöltött autista gyermekek elhelyezése. A szociális ellátórendszer számos esetben nem tud megfelelő életpályát biztosítani ezen fiatalok számára, ami komoly terhet helyez az őket gondozó családokra, és számos esetben az adott családi közösség egyben maradását is veszélyezteti. Amellett, hogy bizonyos esetekben indokolt lehet a gyermek családi nevelése helyett az állami nevelésbe vétele, kiemelt cél, hogy minden gyermek családban, befogadó és szeretetteljes környezetben nevelkedhessen. Emiatt fontos, hogy a szakterületen érintett felek közösen találjanak megoldást a fennálló problémákra.”

Az AOSZ jogsegélyszolgálatának vezetője, dr. Kálozi Mirjam jogász a munkaanyag tervezetéhez további észrevételeket küldött írásban a 2020. július 7-i ülésre, és kérte ezek beépítését a munkaanyag végleges szövegébe:

„1./ Az igazságügyi szakértőket érintő problémák és megoldási javaslatok témakörét azzal egészítenénk ki, hogy azokban az ügyekben, ahol az érintett autizmussal élő gyermek, ott legyen lehetőség autizmus szaktudással rendelkező gyógypedagógus igazságügyi szakértőként történő bevonására, vagy akár több szakértő együttesen adhasson véleményt (pl. klinikai szakpszichológus és gyógypedagógus) , hiszen sok esetben a szülők azon vitáznak, hogy a gyermeknek milyen indokolt szükségletei vannak, milyen terápiák vagy módszerek alkalmazása szükséges, milyen iskola szolgálná leginkább a fejlődését, mely kérdések megválaszolása befolyásolhatja akár a tartásdíj mértékét is, de akár azt is, hogy a különélő szülőnek milyen feltételeket kell biztosítani, amikor a gyermekkel való kapcsolattartás körében, annak elvitelére kerül sor. Tapasztalataink szerint a megjelölt kérdések nagyon sokszor vitatémát képeznek a szülők között és a bíróság szakértő nélkül nem tudja eldönteni, hogy az egyik szülő által a másik szülőtől megkövetelt szabályok betartása, következetesség, módszerek, terápiák alkalmazása csak szülői túlféltés vagy a gyermek fejlődése érdekében szakmailag is feltétlenül szükséges és indokolt kérések. Sajnos azt tapasztaljuk az ilyen típusú jogvitákban, hogy bár nagy szükség volna gyógypedagógusi szakvéleményre, ám ilyen szakképzetséggel rendelkező igazságügyi szakértők nem találhatóak a névjegyzékben. Javasoljuk tehát ennek lehetőségének megteremtését.

2./ A kapcsolattartási problémák körében a jogsegélyszolgálatunk gyakran találkozik azzal a problémával, hogy mit tegyen az autista gyermekkel együtt élő szülő, ha a gyermek a különélő szülővel való kapcsolattartáson nem kíván részt venni, szorongással, önsértéssel vagy dühkitöréssel reagál arra, amikor erre "kötelezik" őt. A jelenleg hatályos szabályok alapján sajnos mi is csak azt tudjuk javasolni a szülőnek, hogy mindenképpen készítse fel a kapcsolattartásra a gyermeket, ugyanakkor ehhez a gyermekkel együtt élő szülő nem kap szakszerű segítséget és gyakran nem tudja, hogy egy autista gyermeket hogyan ösztönözzön erre. Erre tekintettel, ahol az anyag kitér ezen problémákra, ott külön is hangsúlyozandó, hogy ezek a fogyatékossággal élő - különösen az autista - gyermekek esetében még speciálisabban jelennek meg, így ha a jogalkotó a probléma megoldásán dolgozni kíván, akkor figyelembe  kell vennie és kiemelten kell kezelnie a fogyatékossággal élő gyermekek igényeit, helyzetét is, mivel ők még sérülékenyebbek, mint a többi gyermek. Autista gyermek esetén például a szociális területen mutatkozik sérülés, így az ő vonatkozásukban különös körültekintéssel kell felmérni azt, hogy a kapcsolattartással szembeni ellenkezés miből fakad és milyen módon segíthető a különélő szülővel való konfliktusoktól mentes kapcsolattartási rend kialakítása, s ennek érdekében az együttélő szülő mit tehet, kitől kaphat segítséget.

Hangsúlyozzuk, hogy ez a munkaanyag majdani végleges formájában is a Családjogi Szakértői Munkacsoport tagjai és a Családjogi Civil Munkacsoport ülésére meghívottak által megküldött javaslatok és észrevételek összefoglalása lesz, melynek tartalma nem tekinthető a Kormány álláspontjának, de a döntéshozói fórumok munkájához nélkülözhetetlen szakmai alapot ad.

2020. jul 13.
Naplóbejegyzés

2020.06.15. - KSH népszámlálás visszajelzés

KI-160_2020_KSH népszámlálás visszajelzés

2020. jun 15.
Naplóbejegyzés

2020. 05. 26. - Maszk viselése és távolságtartás - A BKK válasza

Az AOSZ a BKK-nak is megírta, hogy az autizmussal élőknek gondot jelenthet a maszk viselése és a távolságtartás. A BKK azt válaszolta, hogy sem büntetni, sem általában zavarni nem akarják az érintetteket emiatt, de mindig legyen náluk a közlekedés során AOSZ-kártya vagy valamilyen, az autizmust igazoló dokumentum.

 KI-256_2020 Válasz: Maszk és védőtávolság az autizmussal élő személyek esetében 

2020. maj 26.
Naplóbejegyzés

2020.05.13. Válaszlevél "GYOD napi 4 óra" jogszabály-értelmezés

A korábban Bódiné Pájer Marianna főosztályvezető részére megküldött "GYOD napi 4 óra" jogszabály-értelmezés" tárgyú, KI-115/2020 iktatószámú levelünkre érkezett válasz 

IDE kattintva olvasható és letölthető.

2020. maj 13.
Naplóbejegyzés

2020.05.13 - Fülöp Attila államtitkár válaszlevele GYOD jogosultak körének bővítésével kapcsolatos javaslatot érintően

A korábban Fülöp Attila államtitkár részére megküldött "GYOD jogosultak körének bővítése" tárgyú, KI-117/2020 iktatószámú levelünkre érkezett válasz 

IDE kattintva olvasható és letölthető.

2020. maj 13.
Naplóbejegyzés

2020.03.26. Intézkedési Tervet írt alá Prof. Dr. Kásler Miklós a családban élő fogyatékos társaink védelme érdekében

Tisztelt Elnök Asszony!

 

A koronavírus járvány több olyan társadalmi csoportot érint, amelyek tagjai állami beavatkozások nélkül méltánytalan, vagy akár életet veszélyeztető helyzetbe kerülhetnek. Közöttük kiemelt figyelemben kell részesítenünk az otthonukban élő fogyatékos embereket és családjaikat, mert – ahogy arra levelében Ön is utalt – előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a fogyatékos ember, a gondozást végző személy súlyos megbetegedése következtében egyedül, felügyelet és támogatás nélkül marad. Az ilyen és hasonló helyzetek veszélyeinek csökkentése érdekében, az érdekvédelmi szervezetek javaslatainak figyelembevételével az EMMI Intézkedési Tervet készített.

A Prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr által aláírt Intézkedési Tervet csatoltan megküldöm.

Tájékoztatom továbbá Elnök Asszonyt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak minél szélesebb körű megismerése és a szükséges intézkedések mielőbbi végrehajtása érdekében a Belügyminisztérium illetékes államtitkársága már tájékoztatta a helyi önkormányzatokat.

Bízom benne, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy azok a családok, ahol fogyatékos ember él, időben megkapják azt a segítséget, támogatást, amelyre szükségük lesz a veszélyhelyzet alatt.

Köszönöm Elnök Asszonynak és a FESZT tagszervezeteinek a megfogalmazott kérdéseket és felvetéseket, egyúttal kérem, hogy a továbbiakban is jelezzék számunkra, ha olyan élethelyzet alakul ki, amely az államtitkárság intézkedését indokolja.

Vigyázzunk egymásra és aki csak teheti, MARADJON OTTHON!

 

Tisztelettel:

Dr. Simon Attila István

helyettes államtitkár

Szociális Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020. mar 26.
Naplóbejegyzés

A Bethesda Gyermekkórház és az AOSZ együttműködésre kérte fel az egészségügyi dolgozókat

Összefogott az autizmus szakma, az egészségügy és az Autisták Országos Szövetsége az autista gyermekek és felnőttek érdekében, a megbetegedések és esetleges kórházi kezelések –különös tekintettel a koronavírusra- megkönnyítése érdekében. Dr. Velkei György a gyermekkórház főigazgatója és Kővári Edit az Autisták Országos Szövetségének elnöke együttműködésre kérte fel az egészségügyi dolgozókat autista személyek ellátása esetén.

2020. mar 24.
Naplóbejegyzés

2020.03.20. Ajánlás szakemberek és szülők számára autista gyermekek, tanulók digitális távoktatás idején történő ellátására

Az Oktatási Hivatal közzétette weboldalán az AOSZ koordinálásával készült “Ajánlás szakemberek és szülők számára autista gyermekek, tanulók digitális távoktatás idején történő ellátására” című dokumentumot.

IDE kattintva olvasható és letölthető.

Az Oktatási Hivatal a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre javasolt, az oktatás megszervezésére irányuló módszertani ajánlásai között megtalálható. Ezen belül az Óvodai, művészeti és további speciális nevelési-oktatási helyzetekre vonatkozó módszertani ajánlások között.

2020. mar 20.
Naplóbejegyzés

A FESZT tagszervezetei javaslatot állítottak össze a koronavírus kapcsán

A koronavírus fertőzéssel kapcsolatban javaslatokat gyűjtöttek össze a FESZT tagszervezetei, a
fogyatékossággal élő személyek tájékoztatása, kezelése, ellátása, támogatása
érdekében.

2020. mar 13.
Naplóbejegyzés

A FESZT megküldte első körös javaslatait a Miniszterelnökségnek a Covid 19- kapcsán

A tagszervezeteinek javaslatai alapján megküldte a FESZT a Miniszterelnökség számára az első körben összegyűjtött javaslatait, ami főként a fogyatékossággal elő társainkról szóló legfontosabb információkat tartalmazza, sürgeti az információkhoz való mindenki számára akadálymentes hozzáférést, a megelőzést elősegítő intézkedéseket és egy esetleges járvány helyzetre történő cselekvési terv mihamarabbi elkészítését. A FESZT tagszervezetei folyamatosan fogadjak a fogyatékossággal elő társaink jelzéseit, és felajánlottak együttműködésüket ebben a rendkívüli helyzetben.

2020. mar 12.
Naplóbejegyzés

Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelésben való ellátására vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezése

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete hatályon kívül helyezte a sajátos nevelési igényű tanulók köznevelésben való ellátására vonatkozó irányelveket, ezért az AOSZ levélben kért tájékoztatást dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól. Kisfaludy László helyettes államtitkár levélben tájékoztatott, hogy folyamatban van az irányelv közzététele. Szövetségünk álláspontja szerint aggodalomra ad okot, hogy jelenleg nincs a sajátos nevelési igényű tanulók köznevelésben való ellátására vonatkozó irányelv.

2020. feb 20.
Naplóbejegyzés

2019.11.14. - Lezárult az AOSZ rendvédelmi felmérése

Az AOSZ kezdeményezésére a közelmúltban más fogyatékosságügyi szervezetek közreműködésével szakmai párbeszéd indult meg az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársaival. Az egyeztetések során az AOSZ törekedett arra, hogy az érintettek, a szülők és a szakemberek véleményét is becsatornázza a öntéshozatalba. Ennek érdekében online felmérést is indított a Szövetség, amely során hasznos észrevételeket gyűjtött be az érintettektől, amelyeket a további szakmai egyeztetések során képviselni is fog.

2019. nov 14.
Naplóbejegyzés

2019.10.29. - Szülői tájékoztatót tartanak Cegléden az AOSZ kezdeményezésére

Az Autisták Országos Szövetsége régóta kíséri figyelemmel a Ceglédi Autista Iskola kényszerű költöztetésével kapcsolatos fejleményeket. A kérdésben az AOSZ az érintett családok érdekeit képviselve több egyeztetést is összehívott a Ceglédi Polgármesteri Hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részvételével. A közelmúltban a Szövetség kezdeményezte, hogy a Ceglédi Tankerületi Központ tartson szülői értekezletet, amely során tájékoztatja az érintetteket a költöztetési folyamat állásáról, a finanszírozási háttérről és adjon garanciát a szakmai munka változatlan színvonalon történő folytatására.

2019. október 29-én a Ceglédi Tankerületi Központ megküldött levelében tájékoztatta a Szövetséget, hogy a szülői tájékoztatóra 2019. november 19-én 18 órás kezdettel a Tankerületi Központ épületében kerül sor.

2019. okt 29.
Naplóbejegyzés

2019.10.14. - Elfogadta az OFT az Intézkedési Tervet

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 2019. október 14-i ülésén elfogadta az Országos Fogyatékosságügyi Program következő 3 éves időszakra vonatkozó Intézkedési Tervét. Az Intézkedési Tervet hamarosan a kormány is megtárgyalja.

2019. okt 14.
Naplóbejegyzés

2019.08.13. - Rendvédelmi egyeztetést kezdeményezett az AOSZ

A közelmúltban több olyan eset is napvilágot látott a sajtóban, amely során rendvédelmi intézkedés alá vontak fogyatékos személyeket, illetve hozzátartozóikat. A sajtóban is komoly visszhangot keltő esetek tisztázása, valamint a rendvédelmi dolgozók fogyatékossággal kapcsolatos ismereteinek bővítése céljából az AOSZ egyeztetést kezdeményezett a Belügyminisztériummal. Ehhez több más érdekvédelmi szervezet is csatlakozott.

Frissítés: a Belügyminisztérium 2019.08.27-én megküldött válaszában jelezte, hogy minden ilyen típusú érdekvédelmi egyeztetést támogat és kész konstruktívan együttműködni az érdekvédelmi szervezetekkel annak érdekében, hogy a fogyatékos emberek jogait a rendészeti intézkedések során tiszteletben tartsák. A szakmai tárgyalások során lehetőség nyílik majd áttekinteni, hogy az együttműködés mely területekre terjedhet ki.

2019. aug 13.
Naplóbejegyzés

2019.07.17. - Érdekvédelmi siker, módosult a GYOD szempontrendszere

Komoly érdekvédelmi sikert ért el az Autisták Országos Szövetsége: megjelent a Magyar Közlöny 2019. évi 122. számában az ápolási díj, valamint a Gyermekek Otthongondozási Díj szabályainak módosítása. Bekerült a szempontsorba egy kifejezetten autizmus diagnózis esetén figyelembe vehető szempont (8a. Kihívást jelentő viselkedés), és immáron pontot lehet kapni a szociális intézmény látogatására is.

Ez az eredmény az AOSZ, az érintett szülők és az Autizmus Alapítvány szakértőinek összefogásával jött létre!

2019. jul 17.
Naplóbejegyzés

2019.07.09. Tovább dolgozik a szociális szolgáltatások autizmus szempontú fejlesztéséért az AOSZ és az AOSZ által felkért munkacsoport

Beszámoltunk Nektek korábban arról, hogy több, mint 10 fős, tapasztalt elméleti és gyakorlati vezető szakemberekből álló munkacsoporttal dolgoztunk egy irányelveket összefoglaló dokumentumon, mely a jövőben a szociális szolgáltatások számára fogalmaz meg ajánlásokat az autizmus-specifikus ellátás biztosítása érdekében. Az elkészített munkaanyagot már több alkalommal egyeztettük az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltatások Főosztályával, akik javaslatot tettek a munkaanyag további fejlesztésére. A következő feladatunk a szolgáltatások alapját képező felmérések autizmus szempontjainak áttekintése. Ennek érdekében az AOSZ munkacsoportja, az EMMI SZGYSZF és felkért külső szakértő 2019. 07. 10-én folytatva a megkezdett munkát, egyeztetést folytat és tovább bővíti ebben a témakörben az irányelveket.

2019. jul 9.
Naplóbejegyzés

2019.06.17. - Tájékoztatás kérése a magántanulói státusz törvényi módosításával kapcsolatban

Az AOSZ a törvényjavaslat közzététele után értesült arról, hogy az Emberi erőforrások Minisztériuma tervei szerint a 2020/2021-es tanévtől megváltozik a köznevelés rendszerében a magántanulói státusz szabályozása. A magántanuló jogviszony számos sajátos nevelési igényű, autizmussal élő gyermeket érint, a helyébe lépő "egyéni munkarendű" oktatás részletszabályai azonban még nem ismertek.

Erre figyelemmel sürgős tájékoztatást kértünk prof. Dr. Kásler Miklóstól, az emberi erőforrások miniszterétől és jeleztük, hogy szakértőink szívesen részt vennének az új státusz részletszabályainak kidolgozásában, hogy a megváltozott feltételek az autizmussal élő tanulók számára is egyenlő esélyt biztosítsanak.

Az AOSZ tájékoztatást kérő levele az alábbi linkre kattintva olvasható: KI-158_2019 ProfDrKáslerM min Köznev tv mód.

2019. jun 17.
Naplóbejegyzés

2019.06.12. - Erzsébet-program: az AOSZ tájékoztatást kért és egyeztetést kezdeményezett

Levélben kereste meg a Szövetség Magyarország Kormányát a nyugdíjas és fogyatékossággal élő emberek Erzsébet-programban történő kedvezményes üdülési lehetőséginek várható megszüntetése miatt.

Az AOSZ megítélése szerint az Erzsébet-program kiemelten sikeres és érdemi segítséget nyújtó kezdeményezés. Megkeresésünkben kitértünk arra is, hogy a Kormány a jövőben miként kívánja elősegíteni a fogyatékos gyermekek kedvezményes táboroztatását, valamint közös egyeztetést kezdeményeztünk a témában a többi érdekvédelmi szervezettel.

2019. jun 12.
Naplóbejegyzés

2019.06.05 - Egyeztetés dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel

2019. június 5-én az AOSZ budapesti irodájába látogatott dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő, a Népjóléti Bizottság tagja, a Fogyatékossággal élők ügyeinek albizottsága elnöke. A találkozó alkalmával több téma is napirendre került, szó esett az országos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetek munkájáról, a legfontosabb közelgő feladatokról. A megbeszélésen az AOSZ felhívta a figyelmet a központi költségvetésből támogatásban részesülő, autista embereket ellátó és támogató szervezetek munkájának megbecsülésére, emellett javaslatot tett a támogatások mértékének megemelésére is. A tárgyalás során áttekintettük a az európai uniós forrásból megvalósuló DATA projekt előrehaladását, valamint a projekt fenntarthatóságával kapcsolatban felmerülő további teendőket is.

2019. jun 5.
Naplóbejegyzés

2019.05.22. - Állásfoglalás a kiváltás új fázisának koncepciójával kapcsolatban

Az AOSZ a 2019. május 19-én tartott Országos Fogyatékosságügyi Tanács ülésén jelezte, hogy kiegészítő véleményt kíván csatolni a EFOP 2.2.5-ös számú pályázat kiírását megalapozó koncepcióhoz.

Szövetségünk kifejezetten üdvözli, hogy a dokumentum alapjainak lefektetésekor sor került az érintett célcsoport számának, szokásainak és igényeinek felmérésére. Fontos lenne azonban, ha az anyagban megjelennének a kiváltási folyamatban érintett intézményben élő emberek fogyatékosságával, annak súlyosságával, halmozottságával kapcsolatos adatok is. Meggyőződésünk szerint így lehet előkészíteni a speciális szükségletű emberek jogainak érvényesülését.

Emellett kiemelten fontos lenne a koncepcióban megjeleníteni a lakóotthoni ellátási formát, amely számos autista embertársunk számára nyújt biztonságos és magas színvonalú ellátást.

2019. maj 22.
Naplóbejegyzés

2019.05.19. - Ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács

2019-ben először hívták össze az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) ülését az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Az ülésen több fontos napirendi pontot is megtárgyaltak a résztvevők: az EMMI képviseletében Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár bemutatta az intézménykiváltási folyamat következő lépését, az EFOP 2.2.5-ös számú pályázat kiírását megalapozó koncepciót. Bár az OFT tagjai a javaslat elfogadása mellett apróbb kiegészítéssel éltek a koncepcióval kapcsolatban, az AOSZ jelezte, hogy az abban foglaltakhoz külön szakmai állásfoglalást készít, ezért a szavazáskor tartózkodott. Emellett szóba került a OFT jövőbeli működését meghatározó új ügyrend kérdéseinek egyeztetése is, amelynek előkészítésében az AOSZ is részt vett. Az egyeztetés alkalmával a résztvevők meghallgatták és elfogadták az OFT 2018. munkájáról szóló beszámolót is.

2019. maj 17.
Naplóbejegyzés

2019.05.15. - Egyeztetés a Digitális Oktatási-, és Gyermekvédelmi Stratégiáról

A Digitális Jóllét Program felkérésére, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa tagjaként részt vettünk a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia, valamint a Digitális Oktatási Stratégia 2019. évi megvalósításának lépéseiről szóló egyeztetésen.

Ezen stratégiák célja, hogy fejlessze a gyermekek, és kiemelten a sajátos nevelési igényű gyermekek, az őket oktató-nevelő pedagógusok, és a szülők digitális kompetenciáit.

2019. maj 15.
Naplóbejegyzés

2019.05.15. - AOSZ Info-Pontok egyeztettek az FSZK-TEAM együttműködésről

Nemrég adtunk hírt róla, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. (FSZK) szakmai felügyelete alatt a országszerte több helyen is megkezdték működésüket a területi autizmus munkacsoportok (TEAM). Ezen tanácsadók feladata az közintézmények szolgáltatásainak autizmus szempontú fejlesztése.

Az AOSZ kezdeményezte, hogy a projekt keretében a TEAM-ok együttműködést alakítsanak ki az országszerte már 9 helyszínen létrejött AOSZ Info-Pontokkal. Ennek részleteivel kapcsolatban az AOSZ együttműködési megállapodást kötött az FSZK-val, amelynek részleteit az FSZK részéről dr. Simó Judit mutatta be az AOSZ Info-Pontok helpdesk munkatársainak budapesti találkozóján. A megállapodás értelmében a TEAM-ok havi szinten személyesen tartják a kapcsolatot az AOSZ Info-Pontokkal, fogadják egymás jelzéseit és javaslatait a problémás területek feltárása és az ellátások javítása érdekében.

2019. maj 15.
Naplóbejegyzés

2019.05.13. - Webakadálymentesítési jogszabályt véleményeztünk

Az AOSZ kifejezett célja, hogy akadálymentes környezetben, egyenlő eséllyel férjenek hozzá autista társaink a számukra szükséges információkhoz. Ez kiemelten fontos az internetes felületeken is. 

Erre figyelemmel az AOSZ írásban véleményezte a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről 2018. évi LXXV. törvény végrehajtási rendeletének tervezett szövegét.

Ennek során kitértünk a könnyen érthető megfogalmazások fontosságának kihangsúlyozására, emellett hangsúlyoztuk, az állandó ellenőrzés és visszacsatolás fontosságát is. Kezdeményeztük, hogy határozzák a legfontosabb, kritikus állami szolgáltatók körét, amely szervezetek weblapjainak akadálymentes hozzáférhetőségét sűrűbben kell ellenőrizni. Fontosnak tartjuk egy ellenőrző szervezetek számára készítendő, nyilvános módszertani útmutató elkészítését, valamint a jó gyakorlatok terjesztését.

2019. maj 13.
Naplóbejegyzés

2019.05.09. - Egyeztetés az Alapvető Jogok Biztosával GYOD-ügyben

Levélben tájékoztatta az AOSZ Székely Lászlót, az Alapvető Jogok Biztosát (AJBH) a Gyermekek Otthongondozási Díjának (GYOD) bevezetésével kapcsolatos szakmai álláspontjáról. Az AJBH korábban írásban kért tájékoztatást az AOSZ-tól az GYOD ügyében hozzá beérkezett észrevételek jogosságával összefüggésben.

Válaszában az AOSZ részletesen ismertette az intézkedés bevezetésének körülményeit, bemutatta a szakmai egyeztetések alkalmával felmerült problémákat, valamint kitért a GYOD-dal kapcsolatban az érintettekben felmerült kritikákra és félelmekre is.
Az AOSZ tájékoztatta az Alapvető Jogok Biztosát a témában indított online felmérése eredményeiről, az AOSZ és az Autizmus Alapítvány együttműködésének eredményekét létrejött szakmai javaslatokról és a közelmúltban megjelent közérthetű nyelvezetű GYOD tájékoztató anyagról is.

Emellett beszámoltunk az EMMI-vel történt többkörös egyeztetés során kialakult konszenzusos álláspontról, amely alapján várhatóan a közeljövőben a jelenlegi szabályozás úgy módosulhat, amely jobban megjeleníti az autizmussal együtt járó élethelyzeteket is.

2019. maj 9.
Naplóbejegyzés

2019. május 08. - Lépések az intézményi finanszírozás területén

A szociális irányelv bevezetésével egyidejűleg az AOSZ évek óta tett jelzéseinek mentén az EMMI-vel közösen keressük a hosszú távú megoldásokat a fenntarthatóság megoldására is. A tavalyi AUT2018 néven, pályázat útján biztosított kiegészítő működési támogatás 95 millió forintos keretösszege egy alkalommal, 20 millió forinttal történő megemelése már kisebb segítséget jelentett a fenntartásban, de a célunk, hogy olyan hosszútávú megoldás szülessen, amely biztosítja a folyamatos és kiszámítható működést és az autizmus szempontú ellátás minőségét is egyben.

2019. maj 8.
Naplóbejegyzés

2019.05.07. - EMMI-egyeztetés a szociális irányelvről

Az AOSZ InfoCentrumába és Jogsegélyszolgálatára, valamint célzottan az elnökhöz is számos segítségkérés fut be, mely a szociális intézményrendszerben ellátott autista társaink autizmus-specifikus ellátási környezet részleges, vagy teljes hiányából fakad. Az AOSZ 2018. évi határozott célkitűzése volt, hogy elkészítsen egy szakmai ajánlást, amely a szociális szolgáltatások számára összefoglaló és átfogó segítséget nyújt az autista társaink szükségleteire reagáló szakmai feltételek összességéről. Az AOSZ autizmus szakértő vezetésével és az Autista Majorságok Hálózatának vezető szakembereivel közösen alakított munkacsoportban dolgozott ki javaslatot szociális irányelv tartalmára vonatkozóan. A javaslat a korábbi irányelveken, a nemzetközi gyakorlat áttekintésén, a Nyolc Pont projekt eredményein és a haza autizmus ellátás tapasztalatain alapuló tudások felhasználásával készült. Ezúton is köszönjük a munkacsoport minden tagjának az aktív munkáját, részvételét. A munkacsoport tevékenységének eredményeként létrejött munkaanyagól, az AOSZ megkezdte az EMMI szociális szolgáltatásokért és módszertanért felelős szakterületével az egyeztetéseket. Célunk az irányelveket meghatározó munkaanyag tartalmának véglegesítése, ajánlásként történő alkalmazásának bevezettetése.

2019. maj 7.
Naplóbejegyzés

2019.04.30. - Megalakult az Oktatási Munkacsoport

Az AOSZ elnökségi tagjai, autizmusban jártas és oktatási szakemberek részvételével alakuló ülést tartott az Oktatási Munkacsoport, amelynek feladata, hogy áttekintse, értékelje az autizmussal élő gyermekek helyzetét és javaslatokat fogalmazzon meg a köznevelési szakterülettel foglalkozó jogalkotók és más állami szervezetek számára. Az ülés során a résztvevők megegyeztek abban, hogy a szakmai munka kiterjed az integráltan és a szegregáltan oktatott gyerekek helyzetére is, mivel mindkét területen számos kihívással kell szembenézniük az érintetteknek.

2019. apr 30.
Naplóbejegyzés

2019.04.26. - Lezárultak a szakmai egyeztetések GYOD-ügyben

Véget értek az AOSZ és az EMMI között folytatott szakmai egyeztetések a GYOD esetében alkalmazott szabályokkal kapcsolatban. Ennek eredményeként megszületett az a módosítási javaslatcsomag, amely jobban megjeleníti majd az autizmus szempontokat a GYOD megállapításakor alkalmazott szempontrendszerben. A módosítási javaslatokat jelenleg kormányzati szinten vizsgálják, az ügyben várhatóan még tavasszal döntés születik.

A GYOD bevezetésével kapcsolatos véleményeket, észrevételeket az AOSZ februárban egy online kérdőív létrehozásával mérte fel, amelynek során több mint 500 autizmusban érintett, gyermekét otthonában gondozó szülő mondta el a véleményét. A minisztériumi tárgyalásokon az online felmérés során beérkezett javaslatokat Kővári Edit, az AOSZ elnöke és dr. Kálozi Mirjam, a Jogsegélyszolgálat vezetője képviselte. Emellett az AOSZ az Autizmus Alapítvány szakértőinek bevonásával 3 alkalommal egyeztetett az EMMI különböző szakterületeivel arról, hogy lehetne jobban megjeleníteni az autizmus szempontokat a hatályos jogszabályban.

Az egyeztetési folyamat során az AOSZ kezdeményezte, hogy az EMMI közreműködésével készüljön részletes és közérthető nyelvezetű információs anyag, ami segíthet jelenthet az autizmusban érintett családok számára a tájékozódásban: ez www.aosz.hu/gyod címre kattintva érhető el.

2019. apr 26.
Naplóbejegyzés

2019.03.26. - Szakmai egyeztetés a Modellprogram eredményeiről és folytatásáról

Az AOSZ az EMMI számára megküldte az Autizmusban Érintett Családokat Segítő Modellprogramjának beszámolóját. A Modellprogram keretében olyan laikus segítő személyeket képzett ki az AOSZ, akik aztán kisebb, mindennapi ügyekben támogatták a résztvevő családokat. Az egyeztetés alkalmával -program sikerére figyelemmel- az EMMI jelezte, a jövőben is szívesen támogatnák a programot. Erre figyelemmel a Modellprogram jövőjével és bővítési lehetőségeivel összefüggésben az AOSZ megkezdte a szükséges szakmai munkát.

2019. mar 20.
Naplóbejegyzés

2019.03.18. - Egyeztetés Országos Fogyatékosügyi Program Intézkedési Tervéről

Országos fogyatékosságügyi érdekképviseleti szervezetekkel közösen részt vettünk az Országos Fogyatékosságügyi Program hároméves Intézkedési Tervével összefüggésben szervezett egyeztetésen. Az Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság által megküldött anyag véleményezése során elővezettük módosítási javaslatainkat, strukturális és tartalmi változásokat kezdeményeztünk az anyagban, hogy az operatívabb és konkrétabb intézkedéseket tartalmazzon. Az EMMI vállalta, hogy a kezdeményezett változtatásokat lehetőségei szerint megjeleníti az anyagban, a tárgykörben további egyeztetések várhatóak.

2019. mar 18.
Naplóbejegyzés

2019.03.18. - Civil fenntartású intézmények finanszírozása, szociális irányelv

Az AOSZ kiemelt figyelmet fordít a civil fenntartású autizmus fókuszú ellátó intézmények finanszírozási kérdéseinek rendezésére. Hosszú évek lobbitevékenységét követően idén a civil fenntartású intézmények működését támogató pályázat keretösszege 20 millió forinttal megemelkedett, emellett azonban az AOSZ álláspontja szerint több más kérdésben is előre kell lépni.

Az intézmények véleményének megismerését követően az AOSZ megkereste az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságát, hogy a jelenleg pályázati alapú finanszírozás modelljét átalakítsa. Emellett fontos, hogy a jövőben az autizmus ellátása során érvényesülnek az AOSZ és más autizmus szakértők által kidolgozott szociális irányelvben foglaltak, amik meghatározzák a autista emberek szociális ellátásának szakmai kritériumait. Ezzel kapcsolatban megkezdődtek a minisztériumi szakmai egyeztetések is.

2019. mar 18.
Naplóbejegyzés

2019. 03. 14. - A GYOD és az ápolási díj főbb szabályai

Az AOSZ és az EMMI egyeztetésének eredményeként létrejött egy az ápolási díj és a GYOD témáját összefoglaló, közérthető tájékoztató anyag, amely IDE kattintva  tölthető le.

 

 

2019. mar 14.
Naplóbejegyzés

2019.03.11. - Felülvizsgáljuk az OFT ügyrendjét

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) működése a jogszabályi változások és a fogyatékossággal élő emberek jogairól szóló ENSZ-egyezmény miatt felülvizsgálatra szorul. A hazai érdekvédelmi szervezeteket tömörítő OFT az ügyrendi és jogszabályi változások miatt a jövőben képes lehet arra, hogy hatékonyabban képviselje a fogyatékos embereket, jobban rálásson a készülő jogszabályokra és erősítse az érdekvédelem és a szaktárcák szakmai együttműködését.

Az új ügyrenddel kapcsolatos javaslatok írásbeli véleményezését követően az AOSZ részt vett a javaslatok összegzését, valamint az új szabályok szövegezését végző munkacsoportban. A változásokról hamarosan az OFT dönthet.

2019. mar 11.
Naplóbejegyzés

2019. 01. 22. - Egyeztetés az ENSZ CRPD-bizottságával

Az AOSZ az ENSZ felkérésére részt vett a fogyatékos személyek jogait rögzítő ENSZ-egyezmény (CRPD) magyarországi megvalósulását vizsgáló ENSZ-bizottság munkájában. Szövetségünk több közös megbeszélésen is képviselte a hazánkban élő autista embereket. A tárgyalások során az AOSZ kitért az autista embereket érintő jogi és ellátási problémákra, a CRPD-ből eredő kötelezettségek állami szintű betartására, a hazai szociális szolgáltatások minőségére, a kiváltási folyamatra, valamint az ellátás színvonalának javítási lehetőségeire is.

2019. jan 22.
Naplóbejegyzés

2019. 01. 15. - Az AOSZ véleményezte a kiváltási stratégiát

A tavaly novemberben kötött stratégiai partnerségi megállapodásra figyelemmel Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára felkérte a nagy, országos érdekvédelmi szervezeteket, hogy szakmailag véleményezzék a kiváltás koncepcióját az elmúlt évek előrehaladására tekintettel. Az elmúlt két esztendő tapasztalatait alapján az AOSZ az alábbi észrevételeket fogalmazta meg a kiváltással kapcsolatban. (bővebben...)

2019. jan 15.
Naplóbejegyzés

2019. 01. 14. - Újabb érdekvédelmi siker: bővült a NŐK40-et kedvezményesen igénybe vevők köre, most már a fogyatékos gyermekükkel GYES-en volt anyukák is könnyebben igénybe vehetik a korkedvezményes nyugdíjat!

Évek óta zajló érdekvédelmi küzdelem zárult sikerrel a közelmúltban: december 28-án megjelent a Magyar Közlönyben  az a módosítás, amely a fogyatékos gyermeküket 10 évig GYES-en nevelő nők számára is lehetővé teszi 2019. január 1-jétől, hogy 30 év ténylegesen ledolgozott időt követően igénybe vegyék a NŐK40-es nyugdíjkedvezményt. 

Ez azt jelenti, hogy a Kúria Mfv.10.594/2016/4.számú döntésre hivatkozva sikerült megváltoztatni azt a korábbi, helytelen kormányhivatali jogértelmezési gyakorlatot, amely szerint 30 évnyi kereső tevékenység igazolása csak annak volt elegendő a korkedvezményes nyugdíjba menetelhez, aki fogyatékos gyermekére figyelemmel ápolási díjon és/vagy ellátás (GYES) nélküli fizetés nélküli szabadságon volt 10 évig. Vagyis a 10 éves koráig GYES mellett ápolt fogyatékos gyermek anyjától 32 év kereső tevékenységgel töltött időt követeltek meg, egészen mostanáig.

A jogszabály pontosítása tehát egyértelművé tette a jogértelmezést, ám a Kúria döntésére való utalás azért fontos, mert sok, korábban elutasított édesanya számára is megnyithatja a lehetőséget az igénye újbóli beadására és kedvező elbírálására, függetlenül attól, hogy a jogszabályszöveg csak 2019. január 1-jétől hatályos.

Az érdemi előrelépést jelentő változás az Autista Gyermekekért Egyesület elnöke, Szabó Klára és az AOSZ Jogsegélyszolgálat munkatársa, dr. Kálozi Mirjam több éves, kitartó közreműködésével jöhetett létre - köszönjük munkájukat!

2019. jan 14.
Naplóbejegyzés

2019. 01. 14. - Elfogadta az EMMI az AOSZ szakmai javaslatát - pozitívan változik a parkolási igazolvánnyal, valamint a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatással kapcsolatos szabályozás

A közelmúltban a Kormány elfogadta az AOSZ javaslatát, így 2019. január 01.-től módosult a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2.§ d) pontja, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2.§ hb) pontja, mely azt eredményezi, hogy parkolási igazolványra, valamint személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra jogosultság szerezhető mindazon 18 év alatti személyekre tekintettel, akik után magasabb összegű családi pótlék a BNO F84.0-F84.9 diagnózisok alapján került megállapításra, vagyis:

F84 Pervazív fejlődési zavarok  
  F840 Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)  
  F841 Atípusos autizmus  
  F842 Rett szindróma  
  F843 Egyéb gyerekkori dezintegratív zavar  
  F844 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott aktivitás  
  F845 Asperger szindróma  
  F848 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar  
  F849 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar
 
Korábban a szabályozás csupán a BNO F84.0 és F84.1 diagnózissal rendelkezők után tette lehetővé a fent megjelölt kedvezmények megszerzését, ám erre a jövőben minden pervazív fejlődési zavar alapján lehetőség lesz.

2019. jan 14.
Naplóbejegyzés

2018. 12.19. - Fontos információk az ápolási díjról

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az ápolási díj szabályainak 2019. január 01. napjától történő módosítása és a gyermekek otthongondozási díjának ugyenezen időponttól való bevezetése egyelőre nem igényel semmilyen ügyintézést!

Az Országgyűlés által elfogadott törvénytervezet szerint ugyanis az alábbi érintettek az ápolási díj helyett „automatikusan” szereznek majd jogosultságot a GYOD-ra 2019. január 01. napjától:

 • azok, akik 2018. december 31. napján vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként gyermekük után ápolási díjra jogosultak, vagy
 • azon vér szerinti vagy örökbefogadó szülők, akik gyermekükre tekintettel ez évben ápolási díjat igényeltek és e tárgyban az eljárás 2018. december 31. napján még folyamatban van, melynek eredményeképpen 2019-ben az ápolási díj megállapításra kerül majd számukra.

A fenti két jogosulti csoport esetében az illetékes hatóság hivatalból fog eljárni, s olyan határozatot hoz majd, mely szerint a GYOD-ra való jogosultságot 2019. január 01. napjára visszamenőleges hatállyal megállapítja, egyidejűleg az ápolási díjra való jogosultságot 2018. december 31. napjával megszünteti. Ez azt is jelenti, hogy az ellátás folyósítása tehát folyamatos marad azok számára, akik eddig gyermekükre tekintettel ápolási díjra vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként voltak jogosultak, így ők 2019. január 01-től ápolási díj helyett GYOD-ot fognak kapni bruttó 100.000,- Ft/hó összegben.

A leírtak az alapösszegű, emelt- illetve kiemelt összegű ápolási díjra jogosultakra egyaránt vonatkoznak, függetlenül attól, hogy az ápolt gyermek kiskorú vagy már nagykorú.

Ez tehát azt is jelenti, hogy a GYOD-ra való jogosultság egyéb feltételeit a fenti „automatikus átsoroláskor” nem fogják vizsgálni, arra csak később - 2019. folyamán - kerül sor, melyről az érintettek, az illetékes hatóságtól értesítést fognak kapni.

A GYOD-ra való jogosultsági feltételek felülvizsgálatát először azokkal fogják kezdeni, akik az „automatikus átsorolást” megelőzően alapösszegű ápolási díjra voltak jogosultak, majd ezt követően kerül sor a többi ápolási díjra jogosult felülvizsgálatára. Amennyiben ezen vizsgálat alkalmával - 2019.-ben bármikor - megállapításra kerül, hogy az újonnan bevezetett GYOD feltételeinek a jogosult vagy az ápolt személy mégsem felel meg, úgy a GYOD-ot 2019. december 31. napjáig mindenképpen folyósítani fogják, s csak ezt követően szüntetik meg a jogosultságot. Az esetleges további teendőkről 2019-ben értesítjük majd az érintetteket.

2018. dec 19.
Naplóbejegyzés

2018. 12. 07. - Az Autisták Országos Szövetségének észrevételei a „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló” kormányrendelet tervezetéről

Az Autisták Országos Szövetsége „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló” kormányrendelet tervezetére az alábbi észrevételeket teszi:

 

Javaslat a tervezet 1. §-ával kapcsolatban

 

Korábban már többször jeleztük az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy a 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet (Ir.) 1. számú melléklete pontatlan és a gyakorlatban jogértelmezési nehézségeket teremt, melynek eredményeképpen egyes, 18. életévüket betöltött fogyatékos személyek elesnek a parkolási igazolvány igénylésének lehetőségétől.

 

A gyakorlati probléma röviden a következő:

Az Ir. alapján a 18. életévét betöltött fogyatékos személy a fogyatékossági támogatásra vonatkozó szabályok szerint megállapított súlyos fogyatékosság igazolása esetén szerezhet jogosultságot parkolási igazolványra. Gyakorlatban tehát ha a fogyatékos személy a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát nem tudja igazolni, akkor nem kaphat parkolási igazolványt sem.

 

Sok esetben találkozunk azzal, hogy a család nem kívánja a nagykorúvá vált súlyosan fogyatékos – autizmussal élő - személyt újabb vizsgálatoknak kitenni s, így a 18. életév betöltésével nem térnek át fogyatékossági támogatásra, hanem a gyermekkortól jól dokumentált fogyatékosság és az ezt alátámasztó, a hatóságnál már rendelkezésre álló orvosi iratokra hivatkozással kérik a családi pótlék saját jogon történő továbbfolyósítását. Jellemzően ilyenkor iratok alapján kerül csak sor a vizsgálatra, így személyesen megjelenni nem kell.

Vannak, akiket viszont az motivál erre a döntésre, hogy mivel az érintett rendszeresen szed nagy költségeket jelentő gyógyszereket, így nem kívánják elveszíteni a magasabb összegű családi pótlék alapján alanyi jogon járó közgyógyellátást, valamint a családi adókedvezményt, mely szintén igénybe vehető az ilyen személyekre tekintettel, ellentétben a fogyatékossági támogatással. Fogyatékossági támogatásra való áttéréssel ezek a kedvezmények tehát elvesznek. Így a családnak döntenie kell, hogy a parkolási igazolványra való jogosultság megszerzése, vagy a közgyógyellátás és családi adókedvezmény megtartása jelent e prioritást. Tekintettel arra, hogy az érintetti kör ez esetben is súlyos fogyatékossággal, autizmussal élő, tömegközlekedéssel nem szállítható vagy személygépkocsival történő szállítása is nehéz, ezért az orvosi kezelésre vagy más helyre történő eljutás érdekében nagy segítséget jelent számukra a parkolási igazolvány. A parkolási igazolványra azonban nem tudnak jogosultságot szerezni, mivel nem tértek át fogyatékossági támogatásra, s ezért nincs olyan dokumentum, amellyel igazolni tudnák súlyos állapotukat. Hangsúlyozandó az is, hogy a fent megjelölt érintetti kör nem végtaghiányos és fizikailag nem biztos, hogy korlátozott a mozgásában, ezért a közlekedőképesség vizsgálaton nem érné el a szükséges százalékot, ugyanakkor a viselkedése és pszichés állapota miatt rendkívüli nehézséget jelent az utaztatása, akár orvosi kezelés céljából is.

 

E probléma megoldására javasoljuk az Ir. 1. számú mellékletének 2 pontját az alábbiak szerint módosítani:

„2. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, vagy az ezzel egy tekintet alá eső, a rehabilitációs hatóság által más jogcímen kiállított, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.

 

E módosítás egyértelművé tenné a jogalkalmazók számára, hogy a súlyos fogyatékosság igazolására olyan szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás is elfogadható, amely nem a fogyatékossági támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban készült, hanem más, a fogyatékos állapot véleményezését előkérdésként kezelő ellátás igénylésekor (pl. rokkantsági járadék, komplex minősítés, magasabb összegű családi pótlék megállapítása)

 

 

Javaslat a tervezet 11. §-ával kapcsolatban

 

A módosító rendelet 10.§-a a gyermekek otthongondozási díjával kapcsolatban a Pr. 20.§ (3) bekezdéseként beiktatni rendeli az alábbiakat:

 

„(3) Nem kell csatolni a kérelemhez a háziorvos (1) bekezdés a) pont szerinti igazolását, ha az ápolt gyermeknek

 1. a) fogyatékossági támogatásra,
 2. b) vakok személyi járadékára, vagy
 3. c) rokkantsági járadékra

való jogosultsága áll fenn.”

 

Ennek mintájára javasoljuk, hogy a rendelet 11.§ (2) bekezdésében a Pr. 25.§ (3) bekezdését módosító szövegrész egy c) ponttal egészüljön ki, s az alábbiak szerint szóljon:

 

„(3) Nem kell csatolni a kérelemhez a háziorvos (1) bekezdés a) pont szerinti igazolását, ha az ápolt személynek

 1. a) fogyatékossági támogatásra,
 2. b) vakok személyi járadékára, vagy
 3. c) rokkantsági járadékra

való jogosultsága áll fenn.”

 

Nincs ugyanis semmilyen ésszerű indoka annak, hogy az ápolási díj szabályai között a rokkantsági járadékra jogosult ápolt személyek esetében (akiknél a legalább 70%-os egészségkárosodás fennáll) miért ne lehetne eltekinteni a háziorvosi igazolás csatolásától, amikor ez a GYOD esetében is így került szabályozásra.

 

 

Javaslat a tervezet 20. §-ával kapcsolatban

 

Szövetségünk korábban is szorgalmazta, hogy a 102/2011 (VI.29.) Korm. rendelet (Mr.) 2.§ h) pontja az egyéb fogyatékossággal élő személy fogalmát úgy határozza meg, hogy abba a 18. életévüket betöltött saját jogon magasabb összegű családi pótlékra jogosult fogyatékos személyek is feltűntetésre kerülhessenek. A fentiekben, a 218/2003 (XII.11.) Korm. rendelet kapcsán kifejtettek itt is irányadóak, vagyis nincs ésszerű indoka annak, hogy a fogyatékossági támogatást igénybe vevő vagy a saját jogán magasabb összegű családi pótlékra jogosult azonos állapotú személyek között különbséget tegyen a jogszabály abból a szempontból, hogy melyik pénzbeli ellátást veszik igénybe. Márpedig az Mr. szempontjából nem minősül egyéb fogyatékossággal élőnek az az autista személy, akinek bár súlyos az állapota, mégis inkább a magasabb összegű családi pótlékot veszi igénybe a fogyatékossági támogatás helyett.

 

Erre tekintettel javasoljuk az Mr. 2.§ ha) pontjának alábbiak szerinti módosítását:

 

„ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy súlyos autizmusa, látási, hallási, vagy értelmi fogyatékossága folytán, saját jogán magasabb összegű családi pótlékra jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,”

2018. dec 7.
Naplóbejegyzés

2018. 11. 23. - Az ápolási díjjal kapcsolatos törvényjavaslatról folyt kormányzati egyeztetés az AOSZ részvételével

Ahogyan korábban már hírt adtunk róla a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) kezdeményezésével nyár vége óta folynak egyeztetések az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) és a hat országos érdekvédelmi szervezet (Autisták Országos Szövetsége, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Siketvakok Országos Egyesülete, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) között az ápolási díj reformjának ügyében.

 

Ennek ellenére az AOSZ csak a közelmúltban értesült arról, hogy a témát érintő törvényjavaslat T/3623 elkészült, a folyamatban lévő egyeztetések ellenére a Minisztérium a fent megjelölt tárgyalópartnerei számára előzetesen nem küldte meg közvetlenül a tervezetet.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 2018. november 23.-i egyeztetésen ismertetett álláspontja szerint a hat országos érdekvédelmi szervezet korábbi javaslatai csak részben támogathatóak a kormányzat által az alábbiak szerint:

 • Az érdekvédelem azon követelése, miszerint az ápolási díj összege a mindenkori minimálbér összegéhez igazodjon csak fokozatosan, több éven keresztüli emelések eredményeként teljesíthető kiemelve, hogy az újonnan bevezetésre kerülő GYOD e szintet már korábban, 2022-ben el fogja érni.
 • A Minisztérium az érdekvédelmi szervezetek azon javaslatát, hogy az ápolási díjra való jogosultság minősüljön olyan jogviszonynak, mely a foglalkoztatási jogviszonyhoz hasonló jogosultságokat garantál egyáltalán nem támogatja, mert a Minisztérium álláspontja szerint ez az ápolt személy és az ápolást végző között fennálló rokoni kapcsolat és bizalmi viszony miatt jogilag nem rendezhető kérdéseket vet fel (pl. a szabadság munkajogi fogalmának értelmezése lehetetlen az ápolási díj vonatkozásában stb.).
 • Az ápolási díjra jogosultak körének bővítését a Minisztérium csak részben támogatja, így az új szabályok alapján az ápolási díjra az is jogosultságot tud szerezni, aki elhunyt házastársa egyeneságbeli rokonát (szülőjét, gyermekét stb.) vagy testvérét ápolja, illetve bizonyos feltételekkel a nevelőszülők is jogosultak lehetnek ápolási díjra. Ezen túlmenően a jogosulti kör bővítése nem támogatható!
 • Az érdekvédelem azon követelése miszerint az ápolási díj mellett az egyéb pénzellátások is teljes összegben legyenek igénybe vehetőek, a Minisztérium álláspontja szerint csak úgy valósítható meg, hogy az új szabályok már lehetővé teszik majd azon gyermekek után járó pénzbeli ellátások teljes összegű igénybe vételét, akik után ápolási díj vagy GYOD nem kerül megállapításra. Így például ha két gyermek van egy családban, akik közül az egyik autizmussal él, akkor utána a szülők egyike GYOD-ra lehet jogosult, míg ugyanazon szülő a másik gyermek után teljes összegben igényelheti a CSED-et, a GYES-t stb.-t.
 • Az érdekvédelem által javasolt „szociális szolgáltatási gyűrű” kialakítása illetve fejlesztése a Minisztérium álláspontja szerint nem kapcsolódik szorosan az ápolási díj kérdéséhez, így az más alkalommal, illetve máshol szabályozandó.
 • Az ápolási díj az ápoló személynek fel nem róható okból történő megszűnése után állást kereső, a munkaerő piacról akár évtizedekig kiszoruló ápolást végző személyek munkaerő piacra való visszatérésének segítése a Minisztérium által is támogatott cél, így az új szabályozás lehetővé teszi azt, hogy az ápolási díj megszűnése után még 3 hónapig folyósításra kerüljön az ápolási díj.
 • A Minisztérium szerint a tartós ápolást végzők időskori támogatása, kivételes, pozitív diszkriminációt megvalósító ellátási forma, így az érdekvédelmi szervezetek ez irányú, a jelen szabályozást érintő módosítási javaslatai egyáltalán nem támogathatóak.
 • Végezetül pedig az újonnan bevezetésre kerülő jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásait igénylő személyek által igazolandó biztosítási időbe az ápolási díj és a GYOD folyósítási ideje is beleszámítson, ami könnyebbséget jelent azok számára, akik egészségi állapota az ápolási tevékenység során vagy azt követően romlott meg.

 

Mindezzel és az elkészült törvényjavaslattal kapcsolatban az AOSZ aggályai a következők:

 

A GYOD 2019. január 01-től 2019. december 31. napjáig minden olyan szülőnek megállapításra kerül az ápolási díjról történő automatikus átsorolással, akik 2018. december 31. napján már jogosultak gyermekük után az ápolási díjra. A törvénytervezet szerint azonban 2019. július 01-től azon személyek esetében, akiknek eredetileg alapösszegű ápolási díj járt a jogosultságát felül kell vizsgálni, s ha a GYOD feltételeinek nem felelnek meg – például nem önellátásra képtelen állapotú a gyermekük – akkor a GYOD-ra való jogosultságukat 2019. december 31-gyel meg kell szüntetni. Ennek eredményeképpen fennáll a veszélye annak, hogy sok, jelenleg alapösszegű ápolási díjon lévő személy 2020-ban akár ellátás nélkül marad, vagy újra meg kell igényelje az ápolási díjat.

 

Bár a GYOD és az ápolási díj összege nő, ám az ápolási díjon lévők – apróbb könnyítéstől eltekintve – nem élvezhetik a foglalkoztatási jogviszonyhoz hasonló jellegű jogviszony nyújtotta előnyöket, az ápolási díjon illetve a GYOD-on töltött időt továbbra sem minősül biztosítotti jogviszonynak, így például a nők korkedvezményes nyugdíja kapcsán felvetett problémák sem oldódnak meg.

 

Az új rendelkezések nem oldják meg azon fogyatékos személyek gondját sem, akiknek egyáltalán nincs olyan hozzátartozója, aki ápolási díjra jogosulttá válhatna, ugyanakkor saját otthonukban szeretnének élni, s ehhez olyan személytől segítséget kapni, akivel ugyan rokoni kapcsolatban nem állnak, de a bizalmi kapcsolat köztük fennáll és az ápolási, gondozási feladatokat ellátná.

 

A szociális szolgáltatási gyűrű fejlesztésére (támogató szolgálat kapacitásainak növelése, nappali ellátás biztosítása stb.) mindenképpen szükség van, melyre bár nem az ápolási díj szabályozásának tárgykörével kapcsolatban, hanem egy külön együttműködés keretein belül az érdekvédelem ígéretet kapott, mely nagy előrelépésnek tekintendő és az érdekvédelem álláspontja szerint elodázhatatlan feladat. Ezen szolgáltatási gyűrű biztosíthatná a fogyatékos személyeket ellátó családok tehermentesítését, valamint azt a választási lehetőséget, hogy az érintett fogyatékos emberek ellátása otthonukban a családjuk által végzett gondoskodás formájában, vagy részben esetleg egészben intézményi keretek között történjen.

 

Az érdekvédelem álláspontjával megegyezően az AOSZ azzal is egyet ért, hogy a munkaerő piacra való visszatérés érdekében az ápolási díjon lévőket ne csak az ellátás megszűnésétől számított 3 hónapig illesse meg az ápolási díj, hanem számukra az egyéb munkába állást segítő munkaerő-piaci szolgáltatások is válljanak elérhetővé.

 

A tartós ápolást végzők időskori támogatása vonatkozásában nem fogadható el a Minisztérium álláspontja, s az AOSZ véleménye szerint igenis szükség van a szabályozás áttekintisére és módosítására az elmúlt év gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával is!

2018. nov 23.
Naplóbejegyzés

2018. 11. 21. Partnerségi megállapodás aláírása - EMMI és 6 fogyatékosságügyi szervezet között

Partnerségi megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériuma hat fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezettel az intézményi férőhely kiváltási program folytatásáról, aminek köszönhetően a nagy intézmények helyett kisebb lakóotthonokba költözhetnek a fogyatékossággal élők.

Az EMMI képviseletében Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és Vitályos Eszter Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár írta alá a partnerségi megállapodást.

Az érdekvédelem részéről az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ), az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), valamint a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) írta alá a megállapodást.

 

Bővebb információk az EMMI weboldalán olvashatóak.

2018. nov 21.
Naplóbejegyzés

2018.08.23. Érdekvédelmi egyeztetések, közös előterjesztés

Tisztelt Nyitrai Zsolt!

 

Korábbi megkeresésemre hivatkozva és a személyes találkozónkra készülve foglalom össze az Autisták Országos Szövetsége által beazonosított problémákat, lehetséges megoldásokat, melynek eléréséhez az Ön segítségét, együttműködését kérem.

 

Autista személyek komplex, egész életútját felölelő fejlesztés:

Az autizmusban érintett populációs az elmúlt években nagyon megnőtt. Bár magyarországon nem elérhető pontos adat az autizmussal diagnosztizált személyek számáról, azonban egyértelműen érzékelhető akár a kormányzati oldalon jelentkező megkeresések, az AOSZ-hoz és a közszolgáltatásokhoz érkező megkeresések kapcsán. A sajtóban megszaporodó hírek és Ombudsmani jelentések, Egyenlő Bánásmód Hatósági ügyek kapcsán az is egyre inkább bizonyítást nyer, hogy az autizmus területén tapasztalható kezeletlen probléma az emberi alapjogokat súlyosan sértő, az emberi méltóságot teljes mértékben nélkülöző spontán megoldásokhoz, tragédiákhoz vezet. Szövetségünk a Magyar Kormány támogatását kéri annak érdekében, hogy mind az autista személyek, mind a családjaik életminőségének javítása, társadalmi integrációja érdekében tegyen intézkedéseket. Ehhez az alábbi támogatást kéri az Autisták Országos Szövetsége:

 • Az autista korai felismerése, fejlesztése és az élethosszig tartó speciális támogatás több szakterületet, de főként az Emberi Erőforrások Minisztériuma alá tartozó tárcákat érintő kérdés. Az egészségügy, a köznevelés és a szociális terület közös, stratégiai szintű gondolkodása, összehangolt tevékenysége tud csak rendszerszintű, átfogóan érzékelhető hatást elérni. Szövetségünk az Országos Fogyatékosságügyi Program időszakos felülvizsgálata nyomán felmérést végez és javaslatokat gyűjt az érintett populáció, az őket képviselő szerveztek, a velük/értük dolgozó szakember körében. A széleskörű bevonás eredményeként átfogó javaslatot készítünk, melyet újabb véleményezésre bocsátunk ebben a körben. Az Autisták Országos Szövetsége vállalja, hogy ezen anyag kidolgozását a szakpolitika képviselőivel véglegesíti. Hiszünk abban, hogy a megoldások keresése közös érdekünk, stratégiai partnerségükre hivatkozva szeretnénk Orbán Viktor miniszterelnök urat és Kásler Miklós miniszter urat tájékoztatni és a támogatásukat kérni annak érdekében, hogy a közös munkánk eredményeként mihamarabbi intézkedés történhessen.

Ennek érdekében azt kérjük Öntől, hogy segítse elő a kapcsolatfelvételt és a személyes találkozót, támogassa ezt a folyamatot.

 

DATA fejlesztés kapcsán:

 • „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” elnevezésű EFOP-1.1.5-17 kódszámú felhívására benyújtott sikeres pályázatunk keretében mobilapplikációt fejlesztünk, mely az autista személyek mindennapi életvitelében történő legmagasabb önállósági szint elérését, a társadalmi részvétel akadálymentesítését segíti majd a jövőben. A DATA projektünk megvalósításához két dologban kérem a segítségedet:

A mobilapplikáció tartalmazni fog oktatóvideókat, mely az ügyintézési folyamatot, vagy egy egészségügyi ellátás lépéseit mutatja be az autista személyek számára. Az oktatóvideókat most szeretné elkészíteni, felvenni a konzorciumi partnerünk (ELTE autizmus munkacsoportja). Nagy nehézséget és időveszteséget okoz számunkra, hogy ennek lehetőségét, engedélyeztetését milyen helyszínen és milyen engedélyeztetési procedúra árán tudjuk megvalósítani.

Kérjük a segítséget abban, hogy legyen egy kormányhivatali helyszín és egy posta, amelyik (legideálisabb az lenne főként a személyiségi jogok védelme miatt), ha nyitvatartási időn túl biztosítanák a helyszínt és az ügyintézőt a videofelvétel elkészítéséhez.

 

 • A DATA projekt eredményeként létrejövő applikáció egy mindennapi életviteli eszköz lesz az autista személyek életében. Korábban arra nem volt példa, hogy egy egységes, széles társadalmi körben ismert eszköz (mobiltelefon, tablet) nyújtson segítséget az autista személyek számára. Erre a támogató eszközre és szoftverre minden autista személynek szüksége lehet életkortól és képességtől függetlenül, ezért nagyon fontos lenne számunkra, hogy bekerüljön az OEP által finanszírozott segédeszközök körébe a mobil eszköz (telefon, vagy tablet). Kifejezetten autizmusra nincs OEP támogatott eszköz. Fontos lehet még kedvezményes, egyedi díjcsomag is a felhasználók számára.

Ezt az AOSZ önerőből, támogatás nélkül biztosan nem tudja elérni, ezért kérjük a segítséget ebben a kérdésben.

 

 • Szeretnénk elérni, hogy a közszolgáltatások evidenciának tekintsék ennek a támogató eszköznek a használatát a jövőben, hiszen ez az egyenlő esélyű hozzáférés alapja. Fontosnak gondoljuk, hogy a Digitális Jóllét Program a saját részének, feladatának tekintse ennek terjesztését, melyben természetesen partnerek szeretnénk lenni.

Az AOSZ tervezett szemléletformáló alkalmakat, de ez egy olyan fejlesztés, mely tekintetében nem engedhetjük meg azt, hogy szigetszerűen, esetlegesen terjedjen az információ, hiszen a cél az, hogy minden iskola, egészségügyi intézmény, vagy közszolgáltatás akadálymentessé váljon az autista személyek számára, ezért ehhez kormányzati támogatást kérünk.

 

Meglévő jó gyakorlatok megőrzése:

 • Mint Ön előtt is ismert, az Autista Majorságok Hálózatában együttműködő, kormányzati támogatással létrejött komplex, autizmus-specifikus szolgáltatásokat nyújtó intézmények működése évek óta veszélyben van. Az autista személyek számára elérhető autizmus-specifikus szolgáltatások köre szinte egyáltalán nem nőtt az elmúlt évtizedben. Több és nyomatékos oka is van, hogy a meglévő szolgáltatásokat, azok minőségét megőrizzük, a jó gyakorlatok terjesztését elősegítsük. Ennek alapfeltétele a biztonságos, kiszámítható működés. Az Autisták Országos Szövetsége évek óta jelzi a problémát, minden évben bezár legalább egy intézmény.

Kérjük Önt, hogy tegyen meg minden annak érdekében, hogy az autizmus-specifikus szolgáltatások biztonságos és kiszámítható működéséhez szükséges finanszírozási kérdés megoldása a lehető leghamarabb megszülessen.

Az eddigi eredményes együttműködésünkben alapján bízom abban, hogy közös érdekünk a fenti kérdések megoldása, eredmények elérése!

Együttműködésében és támogatásában bízva, tisztelettel:

 

                                                                                                                                             Kővári Edit

                                                                                                                                                  elnök

2018. aug 23.
Naplóbejegyzés

Az AOSZ aktívan részt vesz a nagylétszámú intézmények megszüntetését célzó kiváltási folyamatban

Az Autisták Országos Szövetsége és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (az AOSZ részvételével) az alábbi véleményeket küldte meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkárának, Fülöp Attilának. Szövetségünk aktívan részt vesz a nagylétszámú intézmények megszüntetését célzó kiváltási folyamatban. Fontosnak tartja az autista emberek érdekeinek védelmét, az eddigi tapasztalatok feldolgozását, a jövőben is formálója szeretne lenni az egyéni és az összfogyatékossági érdekvédelmi tevékenységnek.

A FESZT-SZGYF-FSZK közös, a kiváltás koncepciójának felülvizsgálata tárgyában írt levele

Az AOSZ EFOP-2.2.5-17 véleményezés tárgyában írt levele

 

2018. aug 13.
Naplóbejegyzés

A fogyatékos emberek hat országos érdekvédelmi szervezete együttesen ismét az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatát kéri a kormánytól

Az érdekvédelmi szervezetek szerint sürgetően szükség van az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatára, ezért ismét benyújtották erre vonatkozó javaslataikat a kormány elé. Az érdekvédelmi szervezetek korábbi beadványa nyomán kezdődött meg az érintett tárcánál az ápolási díj rendszerének vizsgálata, most a hat érdekképviseleti szervezet együtt kérte, hogy az ápolási díj szabályozásának módosításával foglalkozó munkacsoport munkájában részt vehessen. A MEOSZ által készített állásfoglalás kitér az ápolási díj felülvizsgálatának, az összeg emelésének, a szabályrendszer megváltoztatásának, illetve foglalkoztatási jogviszonyként való elismerés kérdésére. Az ápolási díj alapösszegét a mindenkori költségvetési törvényben határozza meg a jogalkotó, ezért annak jelentős megemelése a pénzügyi lehetőségeken, illetve a mindenkori politikai szándékon múlik.

 

A MEOSZ összegyűjtötte az ápolási díjra vonatkozó javaslatait – melyhez a nagyobb fogyatékos emberek érdekvédelmét ellátó szervezetek is támogatóként csatlakoztak – így az előterjesztés már 2017 áprilisában is megtörtént az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, azonban a területet érintő komolyabb változás nem történt. Az új vezetésű tárcánál azt kérik az országos ernyőszervezetek (a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, az Autisták Országos Szövetsége, Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Siketvakok Országos Egyesülete), hogy együtt vehessenek részt az ápolási díj szabályozásának módosításával foglalkozó munkacsoport munkájában.

 

 

Az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó javaslat ITT érhető el.

2018. jul 4.
Naplóbejegyzés

Az Autisták Országos Szövetsége is részt vett az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló Egyezményével kapcsolatos időszakos felülvizsgálatában

A Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport tagjaként az Autisták Országos Szövetségét, Dr. Kálozi Mirjam jogász képviselte a munkacsoport üléseken. A Tematikus Munkacsoportnak tagja további 18 civil szervezet, valamint szakértőként részt vesz a csoport munkájában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

A kormány számára megfogalmazott javaslatok az autizmusban érintetteknek, valamint szüleiknek, hozzátartozóiknak is megoldást jelentenének a mindennapokban. A javaslatcsomag és annak melléklete rávilágít arra, hogy az oktatás, az ellátás, az egészségügy területén is számos problémával, nehézséggel találkoznak az érintettek és családjaik, melyekre a megoldásokat mielőbb biztosítani szükséges.

A létrejött szakmai anyag első szintje, az ülések során véglegesített konkrét javaslatokat tartalmazza, a Melléklet pedig az ezek háttéranyagául szolgáló, a civil szervezetek által összeállított problémafelvetéseket és érveket. A Javaslatcsomagot az Emberi Jogi Munkacsoport elnöke további érdemi megvitatás céljából továbbította az Országos Fogyatékosságügyi Tanács és a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság elnöke részére.

Részlet a javaslatokból:

Fontos, hogy az autista gyermeket nevelő családokat képessé kell tenni a gyermek megfelelő ellátására, a szükséges segítségeket, támogatásokat, szolgáltatásokat elérhetővé kell tenni számukra. Amennyiben az autizmussal élő gyermek családból való kiemelése elkerülhetetlen, úgy különleges nevelőszülőnél történő elhelyezését kell biztosítani. A nevelőszülők kompetenciáit az autizmus vonatkozásában fejleszteni szükséges.

Bővíteni kell a nappali ellátás területi lefedettségét. A szolgáltatás fejlesztése javasolt autizmus szempontból, a szolgáltatást közvetlenül biztosító egyes szakemberek szakmai felkészültségét autizmus ismeretekkel kell növelni, országos lefedettségét biztosítani kell.

Az orvosok és szakdolgozók fogyatékosság-specifikus felkészítése érdekében az információátadást és kompetenciafejlesztést megcélzó továbbképzési programterveket javasolt kidolgozni és tájékoztató kiadványokat szükséges készíteni.

Szükséges az ország területén további egészségügyi intézményekben biztosítani a gyermekek szakszerű pszichiátriai ellátását, különös figyelmet szentelve az autizmussal élők speciális szükségleteire. A felnőtt autisták szakszerű pszichiátriai ellátása érdekében, a már meglévő egészségügyi protokollok alapján további részletes útmutatók és képzések kidolgozása szükséges. Az AOSZ-nak 2014 óta vannak ez irányú érdekvédelmi, szakmai kezdeményezései, de eddig azok még nem hozták meg a gyakorlatban elvárt eredményt.

Fontos a komoly magatartás problémákkal küzdő, autizmussal élő, olykor kettős diagnózissal (autizmus és más pszichiátriai diagnózis) rendelkező személyek egészségügyi és tartós, lakhatást nyújtó szociális ellátásának biztosítása. Annak érdekében, hogy a problémák ne jelenjenek meg, illetve ne súlyosbodhassanak, szükséges lenne a minél magasabb szintű autizmus-specifikus gyermekkori ellátás biztosítása. A már kialakult helyzet szakszerű kezelése, megfelelő szociális és egészségügyi szolgáltatások biztosításával, melyek szem előtt tartják az érintett személyek alapvető - a szabadsághoz és biztonsághoz, valamint az emberi méltósághoz való – jogait.

Szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egészségügyért Felelős Államtitkárság részéről a betegszervezetek által tett javaslatok figyelembevételével egészségügyi szakmai irányelvek kidolgozása egészségügyi ellátók/szolgáltatók diagnosztikai, kezelési és gondozási feladatairól súlyosan/halmozottan fogyatékos gyermekek megszületése esetén, az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő teljes körű hozzáférés érdekében.

A teljes javaslatcsomag ide kattintva olvasható.

A Melléklet ide kattintva olvasható.

A Függelék ide kattintva olvasható.

Az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményének bizottsága (CRPD Bizottság) 17. ülésszaka során elfogadta a Magyarország számára kötelezően kifejtendő témakörök listáját. Magyarországnak az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményével (CRPD Egyezmény) összefüggésben egyszerűsített jelentést kellett készíteni – a korábbi – 2012-es CRPD Egyezmény védése óta eltelt ötéves ciklusról a CRPD Bizottság által elküldött kérdéssor alapján. A tematikus találkozók menetéről ide kattintva bővebben olvashatnak.

Forrás: emberijogok.kormany.hu

2018. maj 29.
Naplóbejegyzés

Szakmai irányelv kidolgozása kezdődik az autista személyek számára szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók részére

Az AOSZ felkérésére 2018. február 28–án megkezdte munkáját a szociális irányelv fejlesztő csoport. Az irányelv fejlesztő csoport 7 főből áll, munkáját az Autizmus Alapítvány szakértője Őszi Tamásné szakmai irányításával végzi. A munkacsoport a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat, tapasztalatokat összesítve, a hazai jogszabályi illeszkedést és az autista gyermekek és felnőttek szükségleteit szem előtt tartva végzi munkáját. A szakmai irányelv a szociális szolgáltatások fejlesztése érdekében gyűjti össze az autizmus specifikus szempontokat, ajánlásokat. Az AOSZ által készített szakmai irányelv olyan komplex, az egész autizmus-specifikus szociális ellátórendszerre vonatkozó dokumentumként definiálódik, mely alapot adhat a későbbiekben egyéb szociális intézménytípusokra készülő szakmai ajánlások kidolgozásához.

Az irányelv fejlesztés szakmapolitikai integrációja érdekében az AOSZ kapcsolatfelvételt kezdeményezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával, melynek eredményeként együttműködés körvonalazódik. A Főosztály munkatársainak felkérésére az irányelv fejlesztő munkacsoport tevékenysége, az AOSZ által delegált szakértők felkérése útján beépülhet a fogyatékos személyek nappali ellátásának szakmai ajánlását készítő folyamataiba. A készülő szakmai ajánlások államtitkári jóváhagyást követően kerülhetnek a későbbiekben publikálásra. A delegált személyek a tervek szerint májusban kezdik el a nappali ellátásokra vonatkozó szakmai ajánlás kidolgozását, amely várhatóan szeptemberben kerül publikálásra.

2018. apr 23.
Naplóbejegyzés

Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának állami támogatása

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának állami támogatásával kapcsolatban a Védett Szervezetek Országos Szövetségének (VSZOSZ) elnöke, Balogh Zoltán 2017 decemberében levélben fordult Balog Zoltán (EMMI) és Varga Mihály (NGM) miniszterekhez, és egyben az érdekvédelmi szervezetek támogatását kérte. Szövetségünk mindkét miniszternek írt támogató levelet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Czibere Károly államtitkár válaszolt. Az AOSZ levele ide kattintva, a válasz pedig itt olvasható.

2018. jan 24.
Naplóbejegyzés

Az új Országos Fogyatékosügyi Tanács alakuló ülése

2017. október 9-én Czibere Károly az Országos Fogyatékosügyi Tanács elnöke megköszönte a Tanács tagjainak az elmúlt években végzett munkáját.

Ugyanezen napon megalakult az új Országos Fogyatékosügyi Tanács. Az Autisták Országos Szövetségének elnöksége újra Kővári Edit elnököt delegálta a Tanács munkájába.

A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter számára.

Feladata, hogy véleményezze a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatokat fogalmazzon meg a fogyatékosságügyet érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotására, módosítására, részt vesz Országos Fogyatékosságügyi Program, valamint az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Tervek előkészítésében, figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, véleményezi a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést, javaslatokat, ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati döntésekre, programokra, közreműködik azok előkészítésében, tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról.

Az Autisták Országos Szövetsége problémák, igények, szükségletek, megoldandó feladatok összegyűjtésében számít tagszervezetei és a családok aktív részvételére.

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács meghívója és napirendje elérhető a kormany.hu weboldalon.

Az ülésről szóló beszámoló az EMMI weboldalán olvasható.

2017. okt 9.
Naplóbejegyzés

2017.10.04. IFKKOT albizottság megalakulása

Az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület Nyitrai Imre elnök javaslatára 2017. június 26-i ülésén albizottság létrehozásáról döntött. Az Albizottság elnöke a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnöke Kővári Edit, tagja az Országos Fogyatékosügyi Tanács által delegált civil képviselők Kedves Éda és Szőke Zsolt, valamint a Fogyatékosságügyi Országos Szakmai Kollégium delegáltja Kolutácz Györgyné és az EMMI szakállamtitkárságának 2 fő delegáltja. Az Albizottság működésének célja a kiváltásában még nem érintett nagy létszámú fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények működésének monitorozása. Az Albizottság vizsgálja a nagy létszámú intézményekben élő lakók életminőségét, ajánlásokat, észrevételeket fogalmaz meg az IFKKOT számára a lakók életminőségének javítása, az ellátás színvonalának emelése, a lakók jogainak érvényesülése érdekében.

Az Albizottság 2017. október 4-én megtartotta alakuló ülését, ahol a működés feltételeiről, a monitoring feladatok ellátásának előkészítéséről, az Albizottság munkatervéről esett szó.

Az EMMI weboldalán bővebb információk olvashatóak.

2017. okt 4.
Naplóbejegyzés

AJB-1837/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.09.12-én közzétette jelentését "Egy autista gyermek oktatási intézeti kezelése" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. szept 12.
Naplóbejegyzés

AJB-1672/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.09.04.-én közzétette jelentését  "A fogyatékos gyermekek oktatása" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. szept 4.
Naplóbejegyzés

AJB-88/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.08.03-án közzétette jelentését a "gyermekvédelmi intézményekben bekövetkezett halálesetek kivizsgálásáról" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. aug 3.
Naplóbejegyzés

2017. 06. 14.

Az OFT tagjai számára véleményezésre kiküldésre került a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete.

Ebben a témában az AOSZ 2017. május 2-án küldött megkereső levelét és az arra kapott válaszlevelet az ápolási díjjal kapcsolatban a linkekre kattintva olvashatják.

 

2017. jun 14.
Naplóbejegyzés

AJB-257/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.05.18-án közzétette jelentését a "Topház Speciális Otthon működése" témában. 
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. maj 18.
Naplóbejegyzés

2017. 05. 08. OFT ülés

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az ülés megnyitása

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a Tanács elnöke

2. Az operatív programok kommunikációs stratégiáját érintő együttműködés kialakítása

Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

Meghívott szakértő: dr. Sitányi László főosztályvezető, Miniszterelnökség

3. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés megvitatása

Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

Meghívott szakértő: Őszi Tamásné, valamint dr. Kiss László szakreferens, EMMI Köznevelés-esélyegyenlőségi Osztály

4. Az alapvető jogok biztosa AJB-372/2015. és AJB-1195/2017. számú jelentéseinek megtárgyalása

Előterjesztő: Gyene Piroska elnök, ÉFOÉSZ

Meghívott szakértő: dr. Borza Beáta főosztályvezető és munkatársa, Kozicz Ágnes AJBH; Bátori Zsolt főigazgató, SZGYF

5. Tájékoztatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjétől a kiváltás folyamatáról, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek kitagolás előtti áthelyezéséről, a teljes kitagolás értelmezéséről, és a CRPD rendelkezéseinek történő maradéktalan megfelelésről.

Előterjesztő: Kovács Ágnes elnök, MEOSZ

Meghívott szakértő: Bátori Zsolt főigazgató, SZGYF

6. Egyebek

Az AOSZ jogásza, Dr. Kálozi Mirjam által összeállított dokumentum: Oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezet véleményezése ITT olvasható

2017. maj 8.
Naplóbejegyzés

AJB-263/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.03.29-én közzétette jelentését egy "Érettségi vizsgával kapcsolatos kérelem ügyében" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. mar 29.
Naplóbejegyzés

AJB-1195/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.03.20-án közzétette jelentését  "Egy szociális otthon működése" témában
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. mar 20.
Naplóbejegyzés

2017. 03. 13. MNB ajánlása

A Magyar Nemzeti Bank ajánlást tett közzé a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról.

A 4/2017. (III.13.) számú ajánlás

1. melléklet a 4/2017. (III.13.) számú MNB ajánláshoz

 

2017. mar 13.
Naplóbejegyzés

Az ENSZ Egyezmény hazai végrehajtásának monitorozása

Az FESZT a TASZ-szal karöltve, jogászokból álló munkacsoportot hívott össze a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény hazai végrehajtásának monitorozására. A munkacsoport tagjai március végén találkoznak, az ENSZ Egyezmény Bizottságának tagjaival.

Az Autisták Országos Szövetségét és az autista emberek érdekvédelmét az AOSZ szakjogásza, dr. Kálózi Mirjam képviseli. A Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló egyezmény (CRPD) egyes pontjaival kapcsolatosan, kiemelten az autista személyekre vonatkozóan teszi meg észrevételeit. A FESZT  célja egy erős európai akadálymentesítési intézkedéscsomag kialakítása a munkafolyamat során.

2017. mar 2.
Naplóbejegyzés

Egyetemes Tervezés Nap

Az AOSZ is részt vett az Egyetemes Tervezés Nap címmel szervezett nagyszabású rendezvényen a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központja (ETIKK) és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Ergonómia és Pszichológia Tanszéke szervezésében. 

A BME diákjainak, az építész kamarák és tervező irodák képviselőinek, a döntéshozóknak valamint a fogyatékos emberek szervezeteinek részvételével megrendezésre került konferencia célja, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes tervezés módszerének, mint a társadalmi befogadás egyik fontos eszközének a fontosságára.

A konferencián kitértek az egyetemes tervezés ergonómiai alapelveire, terjesztésének eszközeire, bevezetett a befogadó az akadálymentes webtervezés rejtelmeibe, amely az autista emberek akadálymentesítését is magába foglalja.

A konferencia részletes programja: http://www.etikk.hu/…/Egyetemes-tervezés-nap-program-201702…

2017. feb 27.
Naplóbejegyzés

2017. 02. 20. Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv megjelenése

Megjelent a legfrissebb bizonyítékokon alapuló Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv.

Az irányelv teljes terjedelmében letölthető az Egészségügyi Szakmai Kollégium honlapjáról, vagy elérhető az Egészségügyi Közlöny 2017. február 20-i, LXVI. évfolyama 3. számában.

Bővebb információ az alábbi hírben olvasható.

 

 

2017. feb 20.
Naplóbejegyzés

AJB-735/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.01.30-án közzétette jelentését a "Segítő kutyák használóinak jogairól" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. jan 30.
Naplóbejegyzés

AJB-261/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.01.19-én közzétette jelentését "Jelentés a fogyatékossággal élő személyek Heves megyei jogairól" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. jan 19.
Naplóbejegyzés

AJB-437/2017.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a fenti számon 2017.01.18-án közzétette jelentését "Jelentés egy betegszállítók elleni panasz ügyében" témában.
A jelentés teljes terjedelmében olvasható IDE kattintva.

2017. jan 18.
Naplóbejegyzés

2016. 11. 14. AJB jelentés egy autista beteg pszichiátriai kezelését érintő súlyos problémákról, mulasztásokról és a rendszerszintű hiányosságokról

Az Autisták Országos Szövetsége jogsegély szolgálatát vezető jogásza, dr. Kálozi Mirjam 2015 áprilisában fogalmazta meg panaszbeadványát az Alapvető Emberi Jogok Biztosához, miután egy hozzá forduló édesanya, autizmussal élő felnőtt gyermeke pszichiátriai ellátásának körülményeit kifogásolta. Az esettel kapcsolatban az Ombudsman vizsgálatot indított. Székely László alapjogi biztos közleményéből többek között az is kiderül, hogy a jogszabályi és szakmai problémák miatt sem juthatnak az állapotuknak megfelelő kezeléshez az autizmus spektrumzavarral élő emberek, a pszichiátriai ellátásuk során. Bővebb információ ITT található.

 

2016. nov 14.
Naplóbejegyzés

2016. 10. 28.

Frissítésre került az "Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben - Működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere" című tanulmány. Az AOSZ felkérésére Őszi Tamásné szakértő és munkatársai frissítették a tanulmányt (IDE kattintva olvasható).

2016. okt 28.
Naplóbejegyzés

2016. 10. 21. Autizmus Munkacsoport

Hosszas és több szinten történő egyeztetés eredményeként, az autista tanulók iskolai problémáinak kezelésére alakult meg az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság által életre hívott, úgynevezett Autizmus Munkacsoport.

Bővebb információk itt olvashatók.

2016. okt 21.
Naplóbejegyzés

2016. 10. 18. OFT ülés

2016. október 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT).

Az ülés napirendi pontjai voltak:

1. Tagdelegálás az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részéről a Nemzeti Önkéntes Tanácsba

2. Az EFOP 2.2.2 pályázati felhívás tervezetének megvitatása

 

2016. okt 18.
Naplóbejegyzés

2016.07.25. Digitális Jólét Fórum

A Digitális Jólét Fórumon bemutatták az elkészült Digitális Oktatási Stratégiát (DOS), és a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiát is. Ez volt az utolsó egyeztető fórum mielőtt nyár végén a kormány elé kerül a Digitális Oktatási Stratégia (DOS).

Az AOSZ az alábbi linken megtekinthető véleményt adta be.

 

2016. jul 25.
Naplóbejegyzés

AJB jelentés a gondnoksági rendszer vizsgálatáról

Az Alapvető Jogok Biztosa 2015 márciusában tájékoztatta az AOSZ-t arról, hogy a számos panasz beadvány érkezett hozzá a hivatásos gondnokok tevékenységével kapcsolatban. Ezek alapján vizsgálatot indított, mely során az AOSZ véleményét is kikérte. 2015 áprilisában küldtük el a részletes beszámolót tapasztalatainkról, és kitértünk az autizmussal élők speciális problémáira.
A vizsgálat lezárult, melyről az Alapvető Jogok Biztosa írásban tájékoztatott minket. A "Jelentés a gondnoksági rendszer vizsgálatáról 2709_2016" című dokumentum nyilvánosan is elérhető az alábbi linkre kattintva.

2016. jul 4.
Naplóbejegyzés

2016.06.08. OFT ülés

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács soron következő ülésének

Időpontja: 2016. június 8.  

A meghívó a napirendi pontokkal IDE kattintva látható.

A határozatok az EMMI weboldalán olvashatóak IDE kattintva.

2016. jun 8.
Naplóbejegyzés

2016. 02. 22. OFT ülés

Az elmúlt évek munkájának köszönhetően a Köznevelési törvény, az SNI irányelvek a gyermekek jogait és sajátos nevelési igényét szem előtt tartva szabályozzák az autista gyermekek oktatásával kapcsolatos feladatokat, tennivalókat. Az autizmus szakértők és az Autisták Országos Szövetsége több éve tartó érdekvédelmi munkájának köszönhetően jó alapokra építhető a további érdekvédelmi tevékenység. Az autista tanulók helyzete a közoktatásban közel sem megoldott, erre világított rá az Alapvető Jogok Biztosa is 2015. novemberi jelentésében. Ez volt az egyik napirendi pontja az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak tegnap.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 6 napirendi pontot tárgyalt meg a koragyermekkori intervenció kérdéskörétől az akadálymentesítési hiányosságokon keresztül az Alapvető Jogok Biztosának oktatási hiányosságokra rámutató jelentéséig. Az Autisták Országos Szövetségének elnöke és a szakmai támogatásra felkért szakmai partnerek szakértője a mellékelt javaslatokat terjesztették elő a tegnapi tanácskozáson. A javaslatok az elmúlt években folyamatosan végzett érdekvédelmi tevékenység összefoglalása a Tanács számára. A Tanács határozatban kérte Czibere Károly államtitkárt, OFT elnökét arra, hogy az AJB-343/2015 számú jelentéséhez kapcsolódó előterjesztéseket a Fogyatékosügyi Tárcaközi Bizottság ülésén terjessze az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának képviselői elé, erősítse meg az abban foglalt feladatok szükségességét.

Az esemény meghívója ITT olvasható.

Az ülés határozatai ITT olvashatók.

Elemi rehabilitáció autizmus spektrumzavarok esetén

Előterjesztés az Alkotmányos Jogok Biztosa 343/2015. jelentéséhez

 

 

 

 

 

2016. feb 22.
Naplóbejegyzés

2016. 02.15. FESZT elnökségi ülés

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának soron következő elnökségi ülésének

Időpontja: 2016. február 15. 10 óra
Helyszíne: MBE Egyetemes Tervezési Információs és Kutatóközpont
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 12-14., Lurdy Ház Igazgatóság, 3. emelet) 

A meghívó a napirendi pontokkal IDE kattintva látható.

 

2016. feb 15.
Naplóbejegyzés

AZ IM EMBERI JOGI MUNKACSOPORT FOGYTÉKOSSÁGGAL ÉLŐK JOGAIÉRT FELELŐS MUNKACSOPORTJÁNAK ÜLÉSE

2016. február 09. napján 10 órakor került sor az Emberi Jogi Munkacsoport fogyatékossággal élők jogaiért felelős tematikus munkacsoport legutóbbi ülésére, melyen az AOSZ képviseletében dr. Kálozi Mirjam vett részt.

Az ülés három napirendi pontja az alábbi volt:
1.) a gondnokság alatt álló személyek választójoga,
2.) fogyatékos személyek családhoz és gyermekvállaláshoz való joga,
3.) egyebek

A beszámoló ITT olvasható.

 

2016. feb 9.
Naplóbejegyzés

Elnökségi ülést tart a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnökségi ülést tart 2016. január 5-én, 13 órakor, az MBE Egyetemes Tervezési Információs és Kutatóközpontban.

Az ülés javasolt napirendi pontjai: 

 1. A FESZT Szervezeti és Működési Szabályzata tervezetének megvitatása (előterjesztő: dr. Chikán Csaba)
 2. Az OFT és a Fogyatékosügyi Tárcaközi Bizottság kapcsolódása az OFT ügyrendjében (előterjesztő: Kővári Edit)
 3. A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének kampánya az M3 metró teljes körű akadálymentesítéséért. (előterjesztő: Földesi Erzsébet)
 4. Az Európai Mobilitás Kártya hazai bevezetése, a kártya használatára jogosult magyar fogyatékos emberek körének megvitatása. (előterjesztő: Földesi Erzsébet)
 5. A FESZT 2015-ös tevékenységének összefoglalása. (előterjesztő: Földesi Erzsébet)
 6. Európai Uniós jogszabályi fejlemények a fogyatékosságügy területén (előterjesztő: dr. Kósa Ádám, Európai Parlamenti Képviselő)
 7. Egyebek

2016. jan 5.
Naplóbejegyzés

Alapvető Jogok Biztosa (343/2015.) jelentése

Az elmúlt évben több panaszbeadvány érkezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, amelyben a szülők azt sérelmezték, hogy sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekük nem részesül megfelelő szakember hiánya miatt a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői bizottság által javasolt fejlesztő nevelésben, oktatásban.
Egyes gyermekeknél a fejlesztő ellátás akár fél, egy évig tartó kiesése jelentős visszaesést okoz az egészségi és fejlettségi állapotukban.
A vázolt helyzet valamennyi érintett gyermek vonatkozásában felveti a gyermekek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásság gyanúját.
 
Az Alapvető Jogok Biztosának teljes jelentését az alábbi hivatkozásra kattintva tekinthetik meg.

2015. nov 16.
Naplóbejegyzés

2015. 11. 04. OFT ülés

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács támogatását kérte az AOSZ annak érdekében, hogy a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság tegyen intézkedéseket a pszichiátriai ellátás területén mutatkozó hiányosságok megszüntetése érdekében. A Tanács ülésének meghívóját és az előterjesztést itt olvashatják. A Tanács határozattal erősítette meg az AOSZ előterjesztését.

 

 

2015. nov 4.
Naplóbejegyzés

2015. 09. 29.

Az AOSZ javaslatot tett írásban, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fogyatékosságügyi Főosztálya felé gyógyászati segédeszköz-kölcsönzéshez

"Az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervének 2.5 pontja - „elérhetővé kell tenni a gyógyászati segédeszköz-kölcsönzést a méltányosságból nyújtott támogatások körében” – alapján, A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet soron következő módosításához Ön azt kérte tőlem, hogy tegyek javaslatot két eszközre, ami bekerülhetne a kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök körébe.

Az Autisták Országos Szövetsége szakmai stratégiai partnereivel egyeztetve az alábbi két eszközt javasolja:

kölcsönözhető tablet és a Boardmaker szoftver."

 

2015. szept 29.
Naplóbejegyzés

Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (UPR) - jelentés

Az Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (angolul: Universal Periodic Review, rövidítve: UPR) az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának egy olyan eljárása, melynek célja, hogy javítsa az emberi jogok helyzetét mind a 193 ENSZ tagállamban. (Az eljárásról részletesebben, angol nyelven itt lehet olvasni: http://www.upr-info.org/en/upr-process/what-is-it)
Ezen felülvizsgálati eljárás során minden ENSZ tagállamban 4,5 évente értékelésre kerül az emberi jogok helyzete. Az eljárás több szakaszból áll, melynek egyik állomása a civil szervezetek számára nyújt lehetőséget arra, hogy az eljárás alá vont tagállam e tárgyban tett korábbi intézkedéseit értékelje és írásban az ENSZ illetékes szervei által e célra létrehozott online felületen benyújtandó javaslatokat fogalmazzon meg a helyzet javítása érdekében.
E civil jelentések beadási határideje Magyarország vonatkozásában ez év szeptember 21. napja volt. Az AOSZ a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) tagjaként egy olyan közös jelentés fogyatékos emberek jogaira vonatkozó fejezetének elkészítésében közreműködött, amelyet az alábbi civil szervezetek készítettek és nyújtottak be: SINOSZ, MDAC, NANE, UNICEF Magyarországi Bizottsága, Magyar Helsinki Bizottság, SOS Gyermekfalvak Magyarország, ERRC, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, PATENT, A Város Mindenkié, Hungarian Women’s Lobby, Gyermekesély Közhasznú Egyesület.
A dokumentum teljes szövege angol nyelven itt olvasható, melyet dr. Kálozi Mirjamnak köszönhetünk.

 

2015. szept 21.
Naplóbejegyzés

2015. 09. 15.

2015. szeptember 15. napján 10 órakor került sor az Igazságügy Minisztériumban a fogyatékossággal élők jogaiért felelős tematikus munkacsoport legutóbbi ülésére. Az ülésen a Minisztérium részéről jelen volt Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár és dr. Juhász Péter az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának főosztályvezetője. Az ülésre meghívott szervezetek részéről az Autisták Országos Szövetsége képviseletében dr. Kálozi Mirjam megbízott volt jelen. Az ülés témája az ENSZ Egyetemes Emberjogi Felülvizsgálat (angolul: Universal Periodic Review, rövidítve: UPR) ajánlásai és a kormány azokra adott válaszai voltak, mellyel kapcsolatban várták a civil szerveztek és egyéb meghívottak észrevételeit. Sajnálatos módon az ülésen derült ki, hogy a háttéranyag, melyet meg kívántak tárgyalni, a résztvevőknek nem került előzetesen kiküldésre, így nehéz volt érdemben részletes észrevételeket tenni. Az ülésen ezen túl bejelentésre került, hogy a 2015. évi 127-es számú Magyar Közlönyben megjelent az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018 évekre kiterjedő intézkedési terve, mely Nyitrai Imre helyettes államtitkár úr véleménye szerint igen részletes és szinte minden az ülésen elhangzott felvetésre választ ad.

 

2015. szept 15.
Naplóbejegyzés

2015. 09. 14.

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről ITT olvasható

2015. szept 14.
Naplóbejegyzés

2015. 07. 08.

A FESZT 2015. július 8-i ülése

A Meghívó ITT olvasható.

 

2015. jul 8.
Naplóbejegyzés

2015. 06. 30.

Az AOSZ és az Autizmus Alapítvány 2015. június 30-án az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központban egyeztetett az Autizmus/Autizmus Spektrum Zavar Szakmai Irányelvek frissített verziójának kidolgozásával kapcsolatosan.
Az egyeztetést az AOSZ kezdeményezte azt követően, hogy az Alapvető Jogok Biztosa 2015. április 8-án kelt levelében arról tájékoztatta a szervezetet, hogy az irányelveket fejlesztő csoport megkezdte az irányelvvel kapcsolatos érdemi munka előkészítését.

 

2015. jun 30.
Naplóbejegyzés

2015. 05. 05.

2015. május 5-én a MEOSZ és további civil szervezetek (AOSZ is) által kezdeményezett rendkívüli ülésen tartott az Országos Fogyatékosságügyi Tanács.

Az ülés napirendi pontjai az alábbi oldalon, a jegyzőkönyv a kormány weboldalán, a beszámoló pedig itt olvasható.

2015. maj 5.
Naplóbejegyzés

2015. 03. 03.

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) összeült,  a Vakok Állami Intézetében (1146 Budapest, Hermina út 21.) 2015. március 3. (kedd) 13:00 órakor.

A napirendi pontok az alábbi oldalon láthatók. 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 2015. március 3-i üléséről készült jegyzőkönyv, valamint az ülés határozatai  letölthetők erről a weboldalról.

2015. mar 3.
Naplóbejegyzés

2015. 01. 20.

Közös munka a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsában

Az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős államtitkárával egyeztetett a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa a nemrégiben bevezetett útdíj kérdésében 2015. január 20-án. Az AOSZ elnöke az útdíj egységes kedvezmény bevezetését javasolta a fogyatékossággal élők számára.

2015. január 21-én Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő, látogatott el a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által összehívott elnökségi ülésre. Az ülésen az együttműködést segítő közös gondolkodás valósult meg.

2015. jan 20.
Naplóbejegyzés

2015. 01. 14.

Egyeztetések kezdődtek az EMMI Egészségügyért Felelős államtitkársággal

Januárban egyeztetések kezdődtek a felnőtt autista személyeket érintő pszichiátriai ellátási hiányosságok megoldása, az autista személyek egészségügyi ellátásának elősegítése érdekében. 2015. január 14-én az EMMI Egészségpolitikai Főosztálya, Fogyatékosságügyi Főosztálya és a GYEMSZI képviselői egyeztettek az AOSZ elnökével. 2015. január 15-én Zombor Gábor államtitkár fogadta az AOSZ elnökét és delegáltjait.

2015. jan 14.
Naplóbejegyzés

2014. 11. 13.

Visszavonták az alapítványi iskolákat érintő kiadáscsökkentő lépéseket

A múlt hét folyamán olyan sajtóhírek jelentek meg, miszerint a Kormány a 2015-ös költségvetésben előirányozta az alapítványi fenntartású iskolák, oktatási intézmények támogatásának csökkentését. Az AOSZ a múlt héten összfogyatékossági tiltakozást kezdeményezett a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) felé, valamint felvette a kapcsolatot az Alapítványi és Magániskolák Egyesületével (AME) is.

A teljes hír itt olvasható.

2014. nov 13.
Naplóbejegyzés

2014. 09. 30

Az Autista Majorságok Hálózata  aktív közreműködésével 640 aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy ráirányítsa a szakminisztérium figyelmét az autizmussal élő személyek pszichiátriai ellátásában mutatkozó óriási hiányosságokra, ezúton is sürgetve a megoldásokat.

Az AOSZ 2014 szeptember 30-án továbbította az aláírásokat az Egészségügyért Felelős Államtitkárság vezetője felé.

Megkeresésünkre novemberig válasz nem érkezett, ezért az AOSZ a mai napon vizsgálatot kért az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától.

2014. szept 30.
Naplóbejegyzés

2014. 08. 22

Az Autisták Országos Szövetségének javaslatai oktatás témakörében

Közreműködő szakértők: Őszi Tamásné, Csepregi András, Szeleczki István

Az anyag innen letölthető.

 

 

2014. aug 22.
Naplóbejegyzés

2013. 12. 20.

Az Autisták Országos Szövetségének javaslatai az Országos Fogyatékosügyi Program kiegészítésére. A dokumentum ITT olvasható.

2013. dec 20.
Naplóbejegyzés

2013. 12. 06-07.

Fogódzó képzés kerül megrendezésre az AOSZ Irodában. A képzés plakátja ITT tekinthető meg.

2013. dec 6.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 28.

Az AOSZ tárgyalást kezdeményezett az Köznevelésért Felelős Államtitkársággal azért, hogy az oktatás csaknem valamennyi területén érvényesüljenek az autizmus-specifikus szempontok. A fejlesztési javaslatokról ITT olvashatnak.

2013. nov 28.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 24.

A nappali intézményi ellátással kapcsolatos kivizsgálás dokumentuma ITT olvasható.

2013. nov 24.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 11.

Az autizmus-specifikus ellátás egyes kérdéseiről a köznevelési intézményekben, érekvédelmi aspektusokról és fejlesztési javaslatokról született egy összefoglaló. A dokumentumot ITT olvashatják el. 

2013. nov 11.
Naplóbejegyzés

2013. 11. 04.

Az Alapvető Jogok Biztosától szeptemberben érkezett megkeresésre az AOSZ részletes indoklást tartalmazó válaszlevelet küldött. A levél ITT olvasható. Az ügy végül jogszabálymódosítást eredményezett, a részletes ombudsmani jelentés ITT olvasható.

2013. nov 4.
Naplóbejegyzés

2013. 10. 16.

Kósa Ádám, az Európai Parlament képviselőjének felkérésére az AOSZ tanulmányt készített az autizmussal élőket érintő jogszabályok módosítása tárgyában. A tanulmány rövidített verziója ITT olvasható. 

2013. okt 16.
Naplóbejegyzés

2013. 09. 30.

Az Alapvető Jogok Biztosa 2013. évben „Méltó kezdet – A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei” című munkajogi projektet indított azzal a céllal, hogy – számos egyéb kérdés mellett – a fogyatékossággal élő fiatalok munkaerőpiaci esélyeit is vizsgálják. Ebben szakmai partnerként kérte fel az AOSZ-t és együttműködés kezdődött meg. Erről a dokumentum ITT olvasható.  

2013. szept 30.
Naplóbejegyzés

2013. 09. 30.

Beszámolót olvashatnak a X. Autism-Europe Kongresszusról ITT.

2013. szept 30.
Naplóbejegyzés

2013. 09. 06.

NRSZH megbeszélésre került sor a komplex rehabilitációs felülvizsgálattal kapcsolatos együttműködési szándékokról. A fejlegyzést ITT olvashatják. 

2013. szept 6.
Naplóbejegyzés

2013. 08. 30.

Soltész Miklós államtitkár Úrnak küldött levél jogszabály módosítási javslattal kapcsolatban. A dokumentum ITT olvasható.

2013. aug 30.
Naplóbejegyzés

2013. 08. 30.

Rövid összefoglaló az AOSZ által kiírt "A Vidéki Tagszervezetek Érdekérvényesítését Ösztönző Pályázat"-ról. A dokumentum ITT olvasható.

2013. aug 30.
Naplóbejegyzés

2013. 08. 15.

Az AOSZ az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) közösen javaslatcsomagot állított össze az ún. Támogatott döntéshozatalról szóló törvényhez. A részletes véleményezés, a 33106-4/2013-JSZOC számú Kormány előterjesztéshez készült észrevételeket és javaslatokat tartalmazó dokumentum ITT olvasható.

2013. aug 15.
Naplóbejegyzés

2013. 07. 03.

Az Emberi Erőforrások Minisztérium Fogyatékosügyi Főosztályának felkérésére az AOSZ elkészítette stratégiai javaslatait az Országos Fogyatékosügyi Program 2014-2020 időszakra c. dokumentum tervezéséhez. A dokumentum ITT olvasható.

2013. jul 3.
Naplóbejegyzés

2013. 06. 25.

Megállapodás az Fővárosi Állat- és Növénykert valamint az Autisták Országos Szövetsége között. A megállapodási szerződést ITT tekinthetik meg.

2013. jun 25.
Naplóbejegyzés

2013. 06. 10.

Az AOSZ javaslatait gyógyászati segédeszközökre autizmus spektrumzavar esetén ITT olvashatják

2013. jun 10.
Naplóbejegyzés

2013. 05. 31.

Az EMMI Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályának címzett rendeletmódosítási vélemény a 2013. május 23-án közzétett egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletekhez ITT olvasható.

2013. maj 31.
Naplóbejegyzés

2013. 05. 21.

Kővári Edit és Vályi Réka részt vettek a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság Rehabilitációs albizottsága ülésén, ahol a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról, illetve az NRSZH felülvizsgálati eljárásairól tartottak beszámolót az illetékesek.

2013. maj 21.
Naplóbejegyzés

2013. 05. 16.

Kisné Miklós Kata és Vályi Réka részt vettek a REHABILITÁCIÓ - ÉRTÉK - VÁLTOZÁS: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram projektbemutató konferenciáján.
A rendezvényről bővebben itt olvashatnak:  http://fszk.hu/rev-be-erhetnek-a-fogyatekkal-elok/

2013. maj 16.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 29.

Az AOSZ véleményezte az Országos Fogyatékosügyi Tanácsról szóló kormány-előterjesztés tervezetét. A vélemény itt olvasható

2013. apr 29.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 26.

Vályi Réka ügyvezető részt vett a Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával (TÁMOP -5.4.11-12/1) című pályázat megvalósításához kapcsolódó soron következő Érdekvédelmi Monitoring ülésen.

2013. apr 26.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 24.

Dénesné Spitzer Éva és Kissné Miklós Katalin a Salva Vita Alapítvánnyal és az ÉFOÉSZ-al egyeztetett az autista és enyhe értelmi sérült felnőttek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásához kapcsolódóan. A résztvevők közös lobbianyagot készítenek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásiról és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI törvény módosítása érdekében, melyet eljuttatnak az Emberi Erőforrások Minisztériumának. 

2013. apr 24.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 24

Vályi Réka Szakolyban, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Ápoló-Gondozó Otthonában részt vett az IFKKOT kihelyezett ülésén, ahol az intézmény kiváltási programját ismerhették meg a résztvevők.
Az eseményről bővebben itt olvashatnak: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/lakootthonokba-es-lakasokba-koltozhetnek-a-fogyatekos-szemelyek-a-nagyletszamu-intezmenyekbol

2013. apr 24.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 17.

Dr.  Kálózi Mirjam és Vályi Réka találkozón vett részt Marekné Pintér Arankával, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ elnökével. Az AOSZ munkatársai tájékoztatták az Elnök Asszonyt az autizmussal élő tanulók helyzetéről az általános iskolákban. Török Szabolcs főosztályvezető pedig a szakszolgálatok tervezett átalakításának részleteit ismertette.
A Központ az alábbi linken érhető el:  http://klik.gov.hu/

2013. apr 17.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 16.

Dénesné Spitzer Éva egyeztetésen vett részt a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban. Az egyeztetés témája a Kormányablakok akadálymentesítése volt. Az AOSZ elnöke tájékoztatta a résztvevőket az autista emberek közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférésének feltételeiről. 

2013. apr 16.
Naplóbejegyzés

2013. 04. 04.

Dénesné Spitzer Éva az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fogyatékosügyi Főosztályának vezetője meghívására egyeztetésen vett részt, melynek témái a CRPD-vel kapcsolatos szakmai munka előkészítése és a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosítása voltak.

2013. apr 4.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 27.

Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett az EMMI-ben megrendezett a TIOP 3.4.1. kiírással kapcsolatos egyeztetésen, melyen részt vett a Stratégiai Főosztály vezetője, valamint a SZGYF munkatársai.

2013. mar 27.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 26.

Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett az FSZK Konzultációs Testületi ülésén, ahol az FSZK programirodái, közöttük az új, Nyolc Pont Programiroda is bemutatkozott.

2013. mar 26.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 14.

Dénesné Spitzer Éva levélben fordult a Fővárosi Állat - és Növénykert igazgatójához annak érdekében, hogy az autizmussal élő látogatók a többi fogyatékkossági ágban érintett látogatóhoz hasonlóan jelképes jegy vásárlásával tekinthessék meg az Állatkertet. A levél megtekinthető ITT. A válaszlevél pedig ITT olvasható.

2013. mar 14.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 07.

Az AOSZ és az ÉFOÉSZ képviselői szakmai egyeztetésen vettek részt Szél Bernadett (LMP) képviselővel a párt az ápolási díj rendszerének módosítására vonatkozó tervezetének kapcsán.

2013. mar 7.
Naplóbejegyzés

2013. 03. 01.

A FESZT delegációja, közöttük Vályi Réka ügyvezető tárgyaláson vett részt a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal munkatársával, Czene Zsolttal. A megbeszélés témája a Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció Vitaanyaga volt. A FESZT tagjai szorgalmazták a fogyatékos személyek szükségleteinek markánsabb megjelenését már a tervezésben, majd később az Európai Uniós források felhasználásában is.

2013. mar 1.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 31.

Dénesné Spitzer Éva az Alapítványi és Magániskolák Egyesülete vezetőjével, Horn Györggyel egyeztetett az autista tanulók oktatási helyzetéről, a két szervezet közötti együttműködési lehetőségről, valamint a szervezetek oktatáshoz kapcsolódó lobbimunkájának összehangolásáról.

2013. jan 31.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 24.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az EMMI által kezdeményezett, az 1998. évi XXVI. törvény (Fot) felülvizsgálatára szervezett munkacsoport ülésén. A munkacsoport az akadálymentesítés, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés témáját járta körül. Az AOSZ célja, hogy a jogszabályban minél inkább megjelenjenek az akadálymentesítés, hozzáférés autizmus specifikus szempontjai.

2013. jan 24.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 17.

Dénesné Spitzer Éva, AOSZ elnöke levélben fordult az Alapvető Jogok Biztosához a Rokkantsági járadék ügyében. Ennek a juttatásnak az összege több éve változatlan, indokolatlanul hátrányos és méltatlan helyzetbe juttatva azokat az embereket, akik erre a juttatásra jogosultak. A levél itt olvasható.

2013. jan 17.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 15.

Vályi Réka részt vett az EMMI által kezdeményezett, a 1998. évi XXVI. törvény (Fot) felülvizsgálatára szervezett munkacsoport ülésén.
Az AOSZ célja, hogy az autizmussal élő személyek érdekei minél jobban megjelenjenek a módosított jogszabályban, javaslatot tettünk többek között a magas támogatási szükségletű személyek megjelenítésére, valamint a segédeszköz fogalmának kiterjesztésére is.

2013. jan 15.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 10.

Vályi Réka részt vett az EMMI által kezdeményezett, a 1998. évi XXVI. törvény (Fot) felülvizsgálatára szervezett munkacsoport ülésén. A munkacsoport célja a jogszabály harmonizációja az ENSZ CRPD Egyezménnyel

2013. jan 10.
Naplóbejegyzés

2013. 01. 09.

Vályi Réka részt vett a TIOP 3.2.4. Autista személyek foglalkoztatását elősegítő infrastrukturális beruházások támogatása pályázati konstrukció pályázat előkészítő munkacsoport ülésén.

2013. jan 9.
Naplóbejegyzés

2012. 12. 10.

Az AOSZ és az Autism Europe közösen fordult a közoktatási felelős helyettes államtitkárhoz az autizmussal élő tanulók helyzetéhez kapcsolódó kérdésekben. A levél itt olvasható.

2012. dec 10.
Naplóbejegyzés

2012. 12. 05.

Dr. Kálózi Mirjam és Dénesné Spitzer Éva részt vett a Fot. felülvizsgálat munkacsoport ülésén.

2012. dec 5.
Naplóbejegyzés

2012. 12. 04.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Fot. felülvizsgálat munkacsoport ülésén.

2012. dec 4.
Naplóbejegyzés

2012. 11. 29.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkezdte a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) módosításának előkészítését. A jogszabály módosításához a kormányzat a civil szervezetek véleményét, javaslatait munkacsoport ülések keretében fogadja. Vályi Réka részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériumában tartott megbeszélésen, melyen megalakultak a munkacsoportok.

2012. nov 29.
Naplóbejegyzés

2012. 11. 27.

Dénesné Spitzer Éva részt vett egy üzbegisztáni magasrangú kormánytisztviselőkből álló delegáció számára szervezett megbeszélésen, melynek témája a kormányzat és a civil szervezetek közötti konzultáció volt különös tekintettel az Országos Fogyatékosügyi Tanács működésére.

2012. nov 27.
Naplóbejegyzés

2012. 11. 19.

Az AOSZ elnöke levélben fordult Soltész Miklós államtitkárhoz a civil szociális szolgáltatók finanszírozásával kapcsolatban. A levél itt olvasható.

2012. nov 19.
Naplóbejegyzés

2012. 10. 30.

Az AOSZ jogászai közreműködésével, több érdekvédelmi szervezet együttműködésében elemzés készült a Polgári Törvénykönyvről szóló T/7971. számú törvényjavaslatnak a nagykorúak cselekvőképességét érintő V.-X. címéről. A szakértői anyag letölthető itt.

2012. okt 30.
Naplóbejegyzés

2012. 10. 17.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésén. Az ülésen a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló ESZCSM rendelet, illetve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról szóló törvény módosítása került napirendre.  

2012. okt 17.
Naplóbejegyzés

2012. 10. 01.

Az AOSZ levélben fordult a Parlament Oktatási Bizottságának elnökéhez az autista tanulók oktatásával kapcsolatos kérdéseivel. A levél itt olvasható.

2012. okt 1.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 28.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka egyeztetésen vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériumában az autizmussal élő felnőttek foglalkoztatásbővítésének lehetőségeiről.

2012. szept 28.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 27.

Az AOSZ véleményezte a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló tervezetet. A vélemény itt olvasható.

2012. szept 27.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 26.

A miniszterelnök 2012. szeptember 5-én Fülöp Attilát nevezte ki család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkárrá. Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka az Emberi Erőforrások Minisztériumában találkozott Fülöp Attila helyettes államtitkár úrral egy bemutatkozó megbeszélés erejéig.

2012. szept 26.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 14.

Az Alapvető Jogok Biztosa "A Munka Méltósága" programja keretében ismét megkereste az AOSZ-t. A Biztos projektjében a fogyatékossággal élő személyek munkaerő-piacra történő bejutásának lehetőségeit, bennmaradásának esélyeit vizsgálja. Az AOSZ tájékoztató levele itt olvasható

2012. szept 14.
Naplóbejegyzés

2012. 09. 04.

Dénesné Spitzer Éva levélben fordult az Emberi Erőforrások Miniszteréhez, melyben kéri, hogy a Minisztérium vizsgálja ki a Reménysugár Habilitációs Intézetben tapasztalható visszásságokat. A levél itt olvasható.

2012. szept 4.
Naplóbejegyzés

2012. 08. 15.

Dr. Kálózi Mirjam és Vályi Réka részt vett a Fogyatékosügyi Caucus ülésén, ahol a téma Magyarország közelgő ENSZ felülvizsgálata, valamint ezen az eseményen a civil szervezetek jelenléte volt.

2012. aug 15.
Naplóbejegyzés

2012. 08. 06.

Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka  részt vett az FSZK-ban a TÁMOP 5.4.11. pályázati anyag összeállításáról tartott megbeszélésen.

2012. aug 6.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 24.

Az AOSZ véleményezte a a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló EMMI rendelet tervezetet, mely itt olvasható.

2012. jul 24.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 19.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka megbeszélésen vett részt a gépjármű szerzési támogatás autizmussal élőkre történő kiterjesztéséhez kapcsolódó feltételekről a Széchenyi Bank képviselőjével.

2012. jul 19.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 17.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács civil ülésén, melynek fő témája a támogatott döntéshozatal volt.

2012. jul 17.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 17

Az AOSZ állásfoglalást kért a kultúráért felelős államtitkártól az autizmussal élők ingyenes múzeumlátogatásához kapcsolódóan. A levél itt olvasható.

2012. jul 17.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 12.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka a Salva Vita Alapítvánnyal egyeztetett az autizmussal élők komplex minősítésének kérdéseiről.

2012. jul 12.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Az AOSZ megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára a gépjárműszerzési támogatás autizmussal élők számára történő kiterjesztéséhez kapcsolódó jogszabály módosítási javaslatait és hatástanulmányát.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság rehabilitációs albizottságának ülésén, ahol bemutatásra kerültek a megváltozott munkaképességűek új komplex minősítésének tapasztalatai, valamint az akkreditáció rendszerének tervezett változásai.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Dénesné Spitzer Éva és dr. Kálozi Mirjam találkozott a Nemzeti Üdülési Alapítvány elnökével, dr. Horváth Endrével. A megbeszélésen tájékoztattuk az elnök urat az Erzsébet Programmal kapcsolatos problémákról és azok megoldásának lehetőségeiről.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 07. 02.

Az AOSZ csatlakozott a TASZ által készített nyílt levélhez, melyben tájékoztatta Balog Zoltán Minisztert a levélhez csatlakozó szervezetek az egyes szociális és egyéb kapcsolódó törvényekről szóló jogszabály módosítási javaslatban található intézménytelenítéshez kapcsolatos véleményéről. A levél itt olvasható.

2012. jul 2.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 27.

Dénesné Spitzer Éva egyeztetett Pálffy István országgyűlési képviselővel a köznevelési törvény módosítása kapcsán az autizmussal élő gyermekek helyzetének javítási lehetőségein.

2012. jun 27.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 26.

Az AOSZ megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztéshez kapcsolódó véleményét, mely itt olvasható.

2012. jun 26.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 22.

Dénesné Spitzer Éva elnök személyes találkozón mutatkozott be Soltész Miklós államtitkár úrnak.

2012. jun 22.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 14.

Dénesné Spitzer Éva és Vályi Réka találkozón vett részt ahol az új elnök bemutatkozott Szabó Tímea LMP-s képviselőnek.

2012. jun 14.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 11.

Dénesné Spitzer Éva elnök bemutatkozó találkozón vett részt Varjú Lászlóval a DK pártigazgatójával.

2012. jun 11.
Naplóbejegyzés

2012. 06. 06.

Dénesné Spitzer Éva elnök és Vályi Réka ügyvezető részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyeztetésén. A Fogyatékosügyi Főosztályon a gépjárműszerzési támogatás igénybevételének autizmussal élők számára történő kiterjesztéséről tárgyaltak a résztvevők.

2012. jun 6.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 30.

Az AOSZ megküldte a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló jogszabálytervezetekhez kapcsolódó véleményét az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára. Levelünk itt olvasható.

2012. maj 30.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 30.

Ülést tartott az IFKKOT, melyen részt vett Vályi Réka ügyvezető, a FESZT állandó szakértő delegáltjaként. A Testület többek között megvitatta a szociális törvény átalakítására vonatkozó tervezetet, valamint ajánlásokat fogadott el a támogatási szükségelt felmérésre, valamint a dolgozók felkészítésére vonatkozóan. Az ülések jegyzőkönyvei és az ajánlások nyomon követhetőek a Szociális Ágazati Portál honlapján (www.agazatiportal.hu ).

2012. maj 30.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 29.

A FESZT küldöttközgyűlést tartott, melyen az AOSZ részéről 5 delegált vett részt. Elfogadásra került a FESZT 2011. évre vonatkozó beszámolója, valamint a 2012. évre vonatkozó munka- és költségvetési terv.

2012. maj 29.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 25-27.

Vályi Réka ügyvezető részt vett az EDF éves közgyűlésén, mely ebben az évben a soros EU elnökséget adó Dánia fővárosában, Koppenhágában került megrendezésre. A tanácskozás többek között elfogadott egy határozatot a gazdasági válság „szociális megoldásának” lehetőségéről, melyben a jelenlévők kifejezik reményüket arra nézve, hogy az EU bevonja a mintegy 80 millió fogyatékossággal élő tagját is a Növekedési Stratégiába.

Az ülésről itt találhatnak összefoglalót: http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=30137

2012. maj 25.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 24.

Az AOSZ véleményezte az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetét.

2012. maj 24.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 16.

Az utóbbi hetekben több panasz is érkezett az AOSZ-hoz az Erzsébet Program kedvezőtlen feltételeivel kapcsolatban. Szervezetünk összegyűjtötte a Program hiányosságait és ezek megoldása érdekében egyeztetést kezdeményezett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal. Az AOSZ levele az érdekvédelmi napló menüpont alatt itt olvasható.

Levél

2012. maj 16.
Naplóbejegyzés

2012. 05. 10.

Megtartottuk első munkacsoport ülésünket a támogatott életvitel témakörében. Az AOSZ a Budapesti Patrónus Alapítvánnyal és az Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesülettel dolgozik közösen.

2012. maj 10.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 21.

Az Állampolgári Jogok Biztosa "A Munka Méltósága" címmel munkajogi programot indított, melynek keretében kérdéssel fordult az AOSZ-hoz. Az AOSZ levele itt olvasható.

2012. apr 21.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 10.

A FESZT elnöke felkérte Vályi Réka ügyvezetőt, hogy állandó szakértőként vegyen részt az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) munkájában.

2012. apr 10.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 04.

Dénesné Spitzer Éva részt vett az OFT civil tagjainak ülésén. Az ülésen az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottságába történő delegálás kapcsán bemutatkozott dr. Lovászy László, továbbá napirendre került a Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításának, valamint az OFT átalakításának kérdése.

2012. apr 4.
Naplóbejegyzés

2012. 04. 02.

Az Autizmus Világnapja alkalmából Pálffy István országgyűlési képviselő felszólalt a Parlamentben, melyhez az AOSZ háttéranyagok biztosításával nyújtott segítséget.

2012. apr 2.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 31.

Az AOSZ véleményezte az új Polgári Törvénykönyv tervezetét. A vélemény itt olvasható.

2012. mar 31.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 30.

Dénesné Spitzer Éva részt vett a Belügyminisztériumban megtartott országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításához kapcsolódó egyeztetésen, melynek fő témája az akadálymentesítés volt.

2012. mar 30.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 19.

Az AOSZ és az FSZK megtartotta következő egyeztetését, melyen az FSZK munkatársai Dénesné Spitzer Évának és Hronyecz Ildikónak számoltak be az autista lakóotthonok támogatási programjának eredményeiről. 

2012. mar 19.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 13.

Kissné Miklós Kata irodavezető részt vett az Országos Fogyatékosságügyi Műhely által szervezett Támogatott Lakhatási Műhely munkacsoport záró ülésén, melyen a téma a Kormány 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozata által megnevezett támogatott lakhatás jogszabályi előkészítése. Az AOSZ véleménye itt olvasható

2012. mar 13.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 08.

Vályi Réka és Dénesné Spitzer Éva meglátogatta a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának Fogyatékosügyi Főosztályának vezetőjét és munkatársait, ahol bemutatták az AOSZ új vezetőségét.

2012. mar 8.
Naplóbejegyzés

2012. 03. 01.

Jakubinyi László alelnök,  Vályi Réka ügyvezető részt vett a TÁMOP 5.4.11. Pályázati konstrukció bemutatásán az FSZK-ban.

2012. mar 1.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 28.

Vályi Réka ügyvezető, mint a FESZT (Fogyatékos Emberek Szervezetinek Tanácsa) elnökségi tagja a Parlamentben részt vett a Hozzáférhető Város Díj átadásán.

2012. feb 28.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 23.

Dénesné Spitzer Éva és Kálozy Mirjam részt vett a civil Caucus PTK tervezetéhez kapcsolódó megbeszélésén, melyen a jogszabálytervezet gondnoksághoz, cselekvőképességhez, támogatott döntéshozatalhoz kapcsolódó részei kerültek megvitatásra.

2012. feb 23.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 22.

Az AOSZ levélben fordult a Főpolgármesteri Hivatalhoz az SNI gyermekeket ellátó, közszolgáltatási szerződéssel rendelkező magánóvodák és iskolák kiegészítő normatívájával kapcsolatban. A szerződésekben 2012. januártól nem szerepel konkrét összeg, szülői visszajelzések alapján az intézmények 2012-re még nem részesültek támogatásban. Az AOSZ levele itt olvasható.

2012. feb 22.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 20.

A NEFMI kérésére az AOSZ a tájékoztatta a Minisztériumot az üdülők autizmus szempontú akadálymentesítési kritériumairól.

2012. feb 20.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 19.

Dénesné Spitzer Éva levélben fordult Soltész Miklós államtitkárhoz, melyben kéri, hogy fontolja meg az utazási költségtérítés összegének
megemelését.
A levelet megtekintheti itt.

2012. feb 19.
Naplóbejegyzés

2012. 02. 13.

Az AOSZ (Dénesné Spitzer Éva, Vályi Réka) és  az FSZK (Szauer Csilla, Gombkötő Andrea, Fehér Ildikó, Szentkatolnay Miklós, Giflo Péter) megtartotta évkezdő egyeztetését, ahol a két szervezet 2012. évre vonatkozó terveit és a lehetséges kapcsolódási pontokat vitatták meg a „semmit rólunk nélkülünk” elv szellemében. A megbeszélésen az FSZK munkatársai bemutatták autizmussal kapcsolatos fejlesztéseiket. Kiemelt hangsúlyt kaptak a közeljövő programjai, melyek közül  a kiváltási stratégiához kapcsolódó mentorhálózati fejlesztés, a TÁMOP 5.3.8 program munkaerő-piaci programjai, valamint a 2013-ban megrendezésre kerülő X. Autism Europe kongresszussal kapcsolatban a legnagyobb a várakozás. A Kongresszus szervezését az FSZK Kuratóriuma hárommillió forinttal támogatta.

2012. feb 13.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 25.

Szilvásy Zsuzsanna és Dénesné Spitzer Éva részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumában  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7/B §-ával kapcsolatos egyeztetésen.

2012. jan 25.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 25.

Az AOSZ véleményezte a megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezetét. A vélemény itt olvasható.

2012. jan 25.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 20.

Vályi Réka, Széplaki Mirjam és Dénesné Spitzer Éva a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségpolitikai főosztályán ismertette a mozgó- és mátrix típusú egészségügyi ellátás szakmai anyagát, valamint tárgyalásokat kezdett az ellátás mielőbbi megvalósításának érdekében.

2012. jan 20.
Naplóbejegyzés

2012. 01. 18.

Széplaki Mirjam és Dénesné Spitzer Éva a Szent János Kórház munkatársaival egyeztetett az autizmussal élő személyek egészségügyi ellátásáról.

2012. jan 18.
Naplóbejegyzés

2011. 11. 30.

Az AOSZ részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács alakuló ülésén. Az ülésen Dénesné Spitzer Éva ismertette az AOSZ az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012-2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről szóló kormány-előterjesztéshez kapcsolódó álláspontját.

2011. nov 30.
Naplóbejegyzés

2011. 11. 29.

Az AOSZ a MAJORHÁLÓ-val közösen véleményezte a Bentlakásos intézmények kiváltása TIOP 3.4.1.A pályázati konstrukciót. A vélemény itt olvasható.

2011. nov 29.
Naplóbejegyzés

2011. 11. 23.

Az Autisták Országos Szövetsége, több szervezettel és szülővel közösen levélben fordult az oktatási jogok országgyűlési biztosához, az Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottság elnökéhez, az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága elnökéhez, valamint a NEFMI oktatásért felelős államtitkárához Lázár Jánosnak a köznevelési törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslata ügyében. A képviselő javaslatában eltörölné a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyerekek iskolai osztályaiban a minimális óraszámokra vonatkozó előírást.

A levél letölthető itt.

2011. nov 23.
Naplóbejegyzés

2011. 10. 25.

Az AOSZ véleményezte a nemzeti köznevelésről szóló törvénytervezetet. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé megküldött javaslataink itt olvashatók.

2011. okt 25.
Naplóbejegyzés

2011. 10. 24.

Az AOSZ véleményezte a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezetét. A javaslat itt olvasható.

2011. okt 24.
Naplóbejegyzés

2011. 09. 30.

Elkészült a Budapesti Autizmus Koncepció első változata. Hat munkacsoport készítette el anyagait az egységes szöveghez, melyet a Fővárosi Önkormányzat munkatársai alakítanak ki a hét folyamán.
Az AOSZ a Korai szűrés, diagnózis és az Oktatási munkacsoport koordinációját vállalta. Az itt elkészült anyagokhoz sok segítséget kaptunk Dr. Simó Judittól (Budapesti Korai Fejlesztő Központ), Sajó Esztertől (Nemzetközi Cseperedő Alapítvány), Gulyás Tibortól (AURA Autistákat Segítő Közhasznú Egyesület) és Őszi Patríciától (Autizmus Alapítvány).

2011. szept 30.
Naplóbejegyzés

2011. 08. 30.

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére alakult, a Budapesti Autizmus Stratégia kidolgozását célul tűző munkacsoport második ülésére került sor, számos önkormányzati tisztségviselő, fővárosi fenntartású intézmény vezetője és több civil szervezet képviselője részvételével. A munka hat munkacsoportban zajlik (korai diagnosztika, egészségügyi ellátás, oktatás, szociális ellátás, munkába állás, foglalkoztatás, társadalmi érzékenyítés), ebből kettő koordinálását az AOSZ vállalta.

2011. aug 30.
Naplóbejegyzés

2011. 08. 28.

A Gyermekeink Jogaiért Egyesület nyílt levéllel fordult Tarlós István főpolgármester úrhoz, melyhet az AOSZ is csatlakozott. A Főváros Közgyűlése június 22-én 2022/2011. sz. határozatában döntött arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó alapítványi iskolák kiegészítő támogatását 40.000,- Ft-ról átlagosan 25.000 Ft-ra csökkenti. Kérjük a Főpolgármester Urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, miként biztosítható forrás a támogatás eredeti összegének visszaállítására. A levél itt olvasható.

2011. aug 28.
Naplóbejegyzés

2011. 07. 04.

Az AOSZ véleményezte a kormány oldalán közzétett egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezetet, valamint támogatja az ÉFOÉSZ által kidolgozott új civil törvényhez kapcsolódó javaslatokat is. 

2011. jul 4.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 17.

Az AOSZ levéllel fordult a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma felé, melyben kéri, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit szabályozó 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. módosítási javaslatában a kedvezményre jogosultak körét bővítsék ki az autizmussal élőkkel is.

2011. jun 17.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 16.

Az AOSZ képviseletében Dénesné Spitzer Éva részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztérium munkacsoport ülésén, ahol kidolgozásra került a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványával kapcsolatos jogszabály módosítására vonatkozó javaslatok.

2011. jun 16.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 14.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa levélben fordult az AOSZ-hoz, hogy "Beteg jogaink - Egészséges Méltóság" című betegjogi programjuk keretében tájékozódjon az autizmussal élők egészségügyi ellátásában tapasztalható problémákról.

2011. jun 14.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 10.

A Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésére munkacsoport alakult a Budapesti Autizmus Stratégia kidolgozására. Az alakuló ülésen részt vett az AOSZ képviseletében Simó Judit, Széplaki Mirjam és Vályi Réka is. A munkacsoport célul tűzte ki, hogy őszre elkészül a stratégia első változatával, melyet egy konferencia keretei között ismertet majd.

2011. jun 10.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 09.

Az AOSZ képviseletében Dénesné Spitzer Éva részt vett a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban a mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának szabályozásával kapcsolatos munkacsoport ülésen. 

2011. jun 9.
Naplóbejegyzés

2011. 06. 01.

Széplaki Mirjam, a Nemzeti Egészségügyi Tanács AOSZ által delegált tagjának kezdeményezésére a Tanács napirendi pontként tárgyalta az autizmussal élők egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének problémáját. Az AOSZ képviseletében megjelent Széplaki Mirjam és Vályi Réka előadásukban ismertették a legfőbb nehézségeket, és ismét javaslatot tettek a Szövetség által kidolgozott mátrix ellátás modell bevezetésére. A tanács az előadás alapján határozatot fogadott el az autizmussal élők egészségügyi ellátásának javítása érdekében szükséges lépésekről.
A Tanács tagjai kézbe vehették az AURA Egyesület legújabb kiadványát, mely az autizmussal élő emberek egészségügyi ellátásáról szól.

2011. jun 1.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 25.

Az Autisták Országos Szövetsége dr. Tapolczay Gergely parlamenti képviselő (FIDESZ) kérésére véleményezte a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció munkaváltozatát.

2011. maj 25.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 17.

Az AOSZ a készülő családügyi törvény kapcsán javaslatot küldött Dr. Tapolczay Gergely (FIDESZ) parlamenti képviselőhöz, az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási Bizottság Fogyatékosságügyi Albizottságának elnökéhez a súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok magasabb szintű családi adókedvezményének ügyében. A lobbianyag szülői kezdeményezésre még 2010 októberében készült dr. Jónás Tünde jogászunk segítségével.

2011. maj 17.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 13.

Széplaki Mirjam, a Nemzeti Egészségügyi Tanács AOSZ által delegált tagja levelet írt Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár részére a NET tervezett megszüntetésével, valamint az autizmussal élők egészségügyi ellátásának helyzetével kapcsolatban.

2011. maj 13.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 13.

Az AOSZ képviseletében Vályi Réka részt vett „a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló módosított stratégia” egyeztető fórumán.

2011. maj 13.
Naplóbejegyzés

2011. 05. 12.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna elnök és Vályi Réka ügyvezető részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésesén. A két napirendi pont: „Az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről szóló jelentés megvitatása, véleményezése”, valamint „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló előterjesztés tervezetének megvitatása, véleményezése”  volt. Az AOSZ mindkét témához előzetes véleményt küldött el az OFT részére.

2011. maj 12.
Naplóbejegyzés

2011. 04. 27.

A NEFMI Fogyatékosságügyi Főosztályvezető-helyettese, dr. Csáder Adrienn látogatást tett az AOSZ irodájában, ahol megismerte szervezetünk működését, fő célkitűzéseit.

2011. apr 27.
Naplóbejegyzés

2011. 04. 06.

Az AOSZ elnöke, Szilvásy Zsuzsanna, és megbízott ügyvezetője, Vályi Réka tárgyalt Szabó Tímeával, az LMP országgyűlési képviselőjével az autista embereket érintő aktuális ügyekről.

2011. apr 6.
Naplóbejegyzés

2011. 04. 01.

Az AOSZ megbízott ügyvezetője, Vályi Réka részt vett a FESZT elnökségi ülésén, melyen két aktuális témában is állásfoglalást fogalmaztunk meg a Kormányzat felé. Egyrészt Véleményt juttattunk el „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” c. előterjesztéshez, másrészt az Alkotmány tervezettel kapcsolatban is megfogalmaztuk álláspontunkat

Vélemény

Javaslatok a készülõ az új Alkotmány tervezetéhez

2011. apr 1.
Naplóbejegyzés

2011. 03. 08.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett a NEFMI Fogyatékosságügyi Főosztályán az Országos Fogyatékosügyi Program 2011-13. közötti időszakra vonatkozó Középtávú Intézkedési Tervről való megbeszélésen. Itt javaslatot tettünk az Autizmus Stratégiában szereplő feladatok megjelentetésére az intézkedési tervben.

2011. mar 8.
Naplóbejegyzés

2011. 03. 07.

Az AOSZ véleményezte  „A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” c. előterjesztést. A vélemény szövege itt olvasható.

2011. mar 7.
Naplóbejegyzés

2011. 01. 07.

Az AOSZ képviseletében Vályi Réka részt vett a FESZT ülésén. Itt többek között téma volt a FESZT alapszabály módosítása és a közgyűlés összehívása, valamint az Országos Fogyatékosügyi Tanács működésére vonatkozó rendelet.

2011. jan 7.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 30.

Az AOSZ képviseletében Vályi Réka részt vett a Külügyminisztériumban az ENSZ Fogyatékosügyi Egyezménnyel kapcsolatban szervezett tanácskozáson.

2010. nov 30.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 25.

Az AOSZ képviseletében Szilvásy Zsuzsanna és Vályi Réka részt vett a NEFMI-ben tartott egyeztetésen, melynek témája a fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetek 2011. évi költségvetési támogatása volt.

2010. nov 25.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 18.

Az AOSZ és a MAJORHÁLÓ Együttműködésközös lobbytevékenységének eredményeképp Szabó Tímea (LMP), Scheiring Gábor (LMP) és Vágó Gábor (LMP) képviselők 1498/256. számmal módosító javaslatot nyújtottak be a Parlamentben az autizmussal élők szociális ellátási normatíváinak ügyében.

http://www.parlament.hu/irom39/01498/01498-0256.pdf

2010. nov 18.
Naplóbejegyzés

2010. 11. 15.

Az AOSZ és a MAJORHÁLÓ Együttműködés lobbyanyagot juttatott el a FIDESZ és az LMP képviselőihez az autizmussal élő emberek szociális ellátása után járó normatív finanszírozás emelésével kapcsolatban.

A lobbyanyag letölthető itt.

2010. nov 15.
Naplóbejegyzés

2010. 10. 18.

Az AOSZ módosítási javaslatot juttatott el Soltész Miklós államtitkár úr, valamint dr. Tapolczay Gergely (FIDESZ) és Szabó Tímea (LMP) országgyűlési képviselőknek, a családi adókedvezményről. A módosítást egy szülői levél hatására kezdeményeztük, és arra kérjük a kormányzatot, hogy a súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után a családok a magasabb összegű kezdvezményre legyenek jogosultak.

A levél letölthetõ itt.

2010. okt 18.