2017. 06. 27. OFT ülés

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az ülés megnyitása – Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a Tanács elnöke

2. Az AJB 257/2017. számú ügyében készült jelentés megvitatása
Előterjesztő: dr. Borza Beáta főosztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

3. Tájékoztatás a TOPhÁZ Speciális Otthon működésével kapcsolatos EMMI-vizsgálatról
Előterjesztő: Czibere Károly államtitkár

4. Az elfogadott köznevelési törvény módosítása (irományszám: T/15376) az OFT 2/2017 (05.08) számú határozatában rögzített javaslatok tükrében
Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

5. Tájékoztatás az AUTÓPLUSZ pályázati konstrukcióról
Előterjesztő: Czibere Károly államtitkár

6. Egyebek

 

2017. 06. 14.

Az OFT tagjai számára véleményezésre kiküldésre került a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete.

Ebben a témában az AOSZ 2017. május 2-án küldött megkereső levelét és az arra kapott válaszlevelet az ápolási díjjal kapcsolatban a linkekre kattintva olvashatják.

 

2017. 05. 08. OFT ülés

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az ülés megnyitása

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár, a Tanács elnöke

2. Az operatív programok kommunikációs stratégiáját érintő együttműködés kialakítása

Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

Meghívott szakértő: dr. Sitányi László főosztályvezető, Miniszterelnökség

3. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló előterjesztés megvitatása

Előterjesztő: Kővári Edit elnök, AOSZ

Meghívott szakértő: Őszi Tamásné, valamint dr. Kiss László szakreferens, EMMI Köznevelés-esélyegyenlőségi Osztály

Az AOSZ jogásza, Dr. Kálozi Mirjam által összeállított dokumentum: Oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénytervezet véleményezése ITT olvasható

4. Az alapvető jogok biztosa AJB-372/2015. és AJB-1195/2017. számú jelentéseinek megtárgyalása

Előterjesztő: Gyene Piroska elnök, ÉFOÉSZ

Meghívott szakértő: dr. Borza Beáta főosztályvezető és munkatársa, Kozicz Ágnes AJBH; Bátori Zsolt főigazgató, SZGYF

5. Tájékoztatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetőjétől a kiváltás folyamatáról, a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek kitagolás előtti áthelyezéséről, a teljes kitagolás értelmezéséről, és a CRPD rendelkezéseinek történő maradéktalan megfelelésről.

Előterjesztő: Kovács Ágnes elnök, MEOSZ

Meghívott szakértő: Bátori Zsolt főigazgató, SZGYF

6. Egyebek

 

2017. 02. 01. OFT ülés

OFT – TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A JÖVŐBEN A FOGYATÉKOSSÁGÜGYI SZERVEZETEK

 

2016. 10. 18. OFT ülés

2016. október 18-án az Emberi Erőforrások Minisztériumában ülésezett az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT).

Az ülés napirendi pontjai voltak:

1. Tagdelegálás az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részéről a Nemzeti Önkéntes Tanácsba

2. Az EFOP 2.2.2 pályázati felhívás tervezetének megvitatása

 

2016.06.08. OFT ülés

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács soron következő ülésének

Időpontja: 2016. június 8.  

A meghívó a napirendi pontokkal IDE kattintva látható.

A határozatok az EMMI weboldalán olvashatóak IDE kattintva.

 

2016. 02. 22.

Az elmúlt évek munkájának köszönhetően a Köznevelési törvény, az SNI irányelvek a gyermekek jogait és sajátos nevelési igényét szem előtt tartva szabályozzák az autista gyermekek oktatásával kapcsolatos feladatokat, tennivalókat. Az autizmus szakértők és az Autisták Országos Szövetsége több éve tartó érdekvédelmi munkájának köszönhetően jó alapokra építhető a további érdekvédelmi tevékenység. Az autista tanulók helyzete a közoktatásban közel sem megoldott, erre világított rá az Alapvető Jogok Biztosa is 2015. novemberi jelentésében. Ez volt az egyik napirendi pontja az Országos Fogyatékosügyi Tanácsnak tegnap.
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 6 napirendi pontot tárgyalt meg a koragyermekkori intervenció kérdéskörétől az akadálymentesítési hiányosságokon keresztül az Alapvető Jogok Biztosának oktatási hiányosságokra rámutató jelentéséig. Az Autisták Országos Szövetségének elnöke és a szakmai támogatásra felkért szakmai partnerek szakértője a mellékelt javaslatokat terjesztették elő a tegnapi tanácskozáson. A javaslatok az elmúlt években folyamatosan végzett érdekvédelmi tevékenység összefoglalása a Tanács számára. A Tanács határozatban kérte Czibere Károly államtitkárt, OFT elnökét arra, hogy az AJB-343/2015 számú jelentéséhez kapcsolódó előterjesztéseket a Fogyatékosügyi Tárcaközi Bizottság ülésén terjessze az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának képviselői elé, erősítse meg az abban foglalt feladatok szükségességét.

Az esemény meghívója ITT olvasható.

Az ülés határozatai ITT olvashatók.

Elemi rehabilitáció autizmus spektrumzavarok esetén

Előterjesztés az Alkotmányos Jogok Biztosa 343/2015. jelentéséhez

2015. 11. 04.

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács támogatását kérte az AOSZ annak érdekében, hogy a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság tegyen intézkedéseket a pszichiátriai ellátás területén mutatkozó hiányosságok megszüntetése érdekében. A Tanács ülésének meghívóját és az előterjesztést itt olvashatják. A Tanács határozattal erősítette meg az AOSZ előterjesztését.

2015. 05. 05.

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács soron következő ülését az Emberi Erőforrások Minisztériumának konferenciatermében (1054 Budapest, Báthory u. 10.) 2015. május 5. (kedd) 10:00 órakor tartotta.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2018. évekre szóló Intézkedési Tervének előkészítése;

2. Az Alapvető Jogok Biztosának a pénzintézetek látássérült személyek számára való hozzáférhetőségéről szóló jelentése;

3. Az Alapvető Jogok Biztosának a lakások akadálymentesítési támogatásáról szóló jelentése;

4. A 2016. évi költségvetési tervek megvitatása;

5. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságról szóló Kormányhatározat tervezetének megvitatása;

6. Egyebek

 

Az OFT ülés jegyzőkönyve a kormany.hu weboldalán olvasható és letölthető.

Az OFT üléséről készült beszámoló ITT olvasható.

1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről ITT olvasható

 

2015. 03. 03.

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 2015. március 3-i üléséről készült jegyzőkönyv, valamint az ülés határozatai  letölthetők erről a weboldalról. Ide kattintva azonnal letöltődik.

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) soron következő ülését a Vakok Állami Intézetében (1146 Budapest, Hermina út 21.) 2015. március 3. (kedd) 13:00 órakor tartotta.

Az ülés napirendi pontjai:
1. A 2015. évi fogyatékosságügyi stratégiai és szakmapolitikai tervek, célkitűzések; az OFT szervezeti megújulásának kérdései

Előadó: Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár

2. Tájékoztatás a koragyermekkori intervencióról szóló előterjesztésről

Előadó: Fűrész Tündehelyettes államtitkár

3. Tájékoztatás az internet-konzultáció eredményeiről

Előadó: dr. Deutsch Tamás (EP képviselő, az internetről szóló nemzeti konzultáció előkészítéséért és lebonyolításáért felelős miniszterelnöki biztos)

4. Infokommunikációs akadálymentesítés, ISO 40500-as szabály bevezethetőségének megvizsgálásával foglalkozó munkacsoport felállítása

Előadó: Szekeres Pál, miniszteri biztos

5. A 2015-2025. évekre szóló Országos Fogyatékosságügyi Program, a korábbi időszakról szóló Jelentés, valamint a 2015-2018. évekre szóló Középtávú Intézkedési Tervvel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: dr. Juhász Péter főosztályvezető (Fogyatékosságügyi Főosztály)

6. A lehetőségautóval kapcsolatos jelenlegi helyzet, illetve az azzal kapcsolatos tervekről szóló tájékoztató

Előadó: dr. Tóth Zsófia szakreferens (Segélyek és Támogatások Főosztálya)

7. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT. új vezetés, új szakmai koncepció

Előadó: Giflo H. Péter ügyvezető (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT.)

 

 

Beszámoló az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) üléséről
– Ébner Gyula elnökségi tag beszámolója –

Kővári Edit, elnök asszony meghatalmazásával képviseltem az AOSZ-t az OFT ülésén, melyről az alábbiakban adok rövid tájékoztatást.
Az ülésen bemutatkozott az új kormány Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság államtitkára Czibere Károly, valamint a nemrégiben kinevezett fogyatékosságügyi főosztályvezető dr. Juhász Péter is.
Az ülést az államtitkár úr expozéja vezette be, majd a főosztályvezető úr adott rövid tájékoztatást az elmúlt ciklus Országos Fogyatékosságügyi Programban (OFP) foglaltak megvalósulásáról, majd az új OFP-ről. A fogyatékos emberek szervezeteinek a hozzászólásai egészítették ki a programot.
Számunkra fontos, hogy az államtitkár úr az előadásában kiemelte a lakóotthoni lakhatási forma fontosságát, hangsúlyozva ezen belül a támogatott lakhatás, mint új szolgáltatási forma bevezetésének a szükségességét, támogatását. Ígérte, hogy az új támogatott lakhatásokat a 2015. évben is befogadják.
A kormány jövőre három milliárd forinttal megnöveli a támogató szolgáltatások keret-összegét, 2016-tól pedig a szolgálatok normatív támogatásban részesülnek.
Új fogyatékossági formaként kerül bevezetésre a pszicho-szociálisan fogyatékosság (súlyos elmebetegek, skrizoféniába szenvedők stb.).

A főosztályvezető úr két előadása közül az új OFP ismertetésére reflektált több hozzászóló. Vita tárgyát képezte, hogy az új program az uniós irányelveknek megfelelően már a megváltozott munkaképességű embereket is egységesen fogyatékkal élőknek tekinti. Ez fölveti annak az átgondolását, hogy a jövőben a súlyos fogyatékkal élőket foglalkoztatók részesüljenek magasabb normatív támogatásban annak érdekében, hogy ne kerüljenek ki a munkaadóknál a rehabilitációs foglalkoztatottak köréből.
Valamennyi hozzászóló kiemelte, hogy az új törvény jól átgondolt, a fogyatékkal élők számára szinte minden területre kiterjedő ideális stratégiát jelent. A főosztály a törvény alapján a kormányprogram kidolgozására szakmai munkacsoportokat kíván a közeljövőben létrehozni.
Hozzászólásomban méltattam az új törvényt, megköszöntem a főosztály munkatársainak a munkáját. Az autizmus spektrumra hivatkozva kértem, hogy a munkacsoportok összeállításánál, a jövőbeni normatívák kialakításánál érvényesüljön az autizmus spektrum jellege. A munkacsoportokban mind a súlyos autizmussal élőket, mind az aspergereseket képviselők kapjanak szerepet, a súlyos autisták után pedig minden ellátási forma esetében járjon magasabb összegű normatív támogatás.