Országos Autizmus Kutatás – 2009-ben Országos felmérést készítettünk az érintett családok élethelyzetének jobb megismeréséért. A kutatás adataival be tudjuk bizonyítani a Kormányzatnak, hogy haladéktalan beavatkozásra van szükség. A kutatási program elemei:

  • Országos adatbázisok (OEP, Közoktatási Információs Rendszer) elemzése az érintettek demográfiai jellemzőinek leírása érdekében: hány autista él Mo-n, milyen életkorral
  • 600 fős kérdőíves felmérés országos hatókörrel családok problémáinak számszerű felméréséért.
  • A diagnózishoz jutás problémáinak feltárása intézményvezetőkkel végzett interjúk és intézményi gyakorlatok leírása alapján.
  • Családokkal végzett „fókuszcsoportok”, családtagokkal végzett mélyinterjúk, családi problémák feltárása.
  • A kutatási program elemeiről készült tanulmányokat eljuttattuk a Kormánynak, szakembereknek, közzétettük az interneten; az eredményeket 2009 őszén konferencián mutattuk be szülők számára. és itt kaphatták meg a résztvevők az Autizmus – Tény – Képek című kiadványt.

A kötet az alábbi linkre kattintva olvasható.

 

Az AOSZ és a JELAL 2010 első félévében az FSZK támogatásával két kutatást is végzett az autizmus spektrum zavarral élő felnőtt személyek munkavállalásával, valamint az autista személyek számára nyújtott átmeneti és krízis ellátás iránti szükségletekkel kapcsolatban. Mindkét felmérés eredményei letölthetők itt.