9/2020. (VI.24.) számú határozat:

Az elnökség 4 igen szavazattal (1 elnökségi tag nem szavazott) a Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány pályázatát 166 000 Ft-tal támogatja.