6/2016. (I.20.)

Az elnökség a 2016. évi munkatervet a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.