5/2016.(IV.27.)

Az elnökség a 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámolót és közhasznúsági mellékletet megtárgyalta, s azt a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.