4/2016.(VII.08.)

Az AOSZ kérjen ajánlatokat a releváns területeken dolgozó szakemberektől a Fogódzó Képzés képzési anyagának a kidolgozására és a későbbi tréneri tevékenység végzésére, beleértve az eddigi képzőket is.
Elnök tájékoztatást adott az OFT két újonnan alakítandó munkacsoportjáról, kérte az elnökséget a delegált személyek megválasztására.