4/2019 (05.31.)

Az elnökség 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal (1 elnökségi tag nem szavazott)az Apró Lépések Egyesület pályázatát 120 000 ft-al támogatja.