4/2018. (IV.26.)

A közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beszerzések protokollját dolgozza ki a projekt vezetője és pénzügyi vezetője.
A közbeszerzési bizottság tagjainak az elnökség megválasztja Botz Attilát, dr. Hegedűs Lajost és Szilágyi Józsefet.
A közbeszerzési szabályzatban rögzített döntéshozó szervezet tagjai az AOSZ mindenkori elnöksége, mely határozattal hozza meg döntését.