3/2017. (II.8.)

Az elnökség 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Torana Kft-t tagsági felvételi kérelmét.