3/2016. (I.20.)

Az AOSZ rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjai a következők:

(1)       Határozatképesség megállapítása

(2)       Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

(3)       Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása

(4)       Jelölőbizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása

(5)       Az AOSZ megüresedett két Felügyelő Bizottsági tagjának a megválasztása

(6)       Az AOSZ Alapszabályának a módosítása

(7)       Az Elnök felhatalmazása a módosított alapszabály aláírására

(8)       2016. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása?

(8)       Az AOSZ tagjai 2016. évi éves tagdíjának a meghatározása