2015/3. (III. 23.)

Az elnökség Jelölő Bizottsági tagnak választja Máté Melindát, Cene Lajosnét és Kolobiskó Editet.