3/2018. (IV.26.)

Az elnökség az alábbi határozatot hozta:
A DATA projekt során beszerzésre kerülő és kiosztható mobil készülékek és tabletek a következő szempontok figyelembevételével és a következő feltételekkel adhatóak át. Az elnök ezek figyelembevételével tegye közzé a lehetőséget és készítse elő a használatbavételi szerződést:
– Az eszközök az AOSZ tulajdonát képezik, azt használatba adja 2023. december 31-ig.
– A beszerzésre és átadásra kerülő eszközök a tárgyi eszköz leltárba bevételezésre kerülnek.
– A használat során elveszett eszközt az átvevőnek pótolnia kell, vagy ki kell fizetni.
– SIM kártyát az AOSZ nem biztosít.
– Az átvevőnek minden évben nyilatkoznia kell arról, hogy az eszköz a birtokában van.
– A közbeszerzés kiírásánál a jótállásra ki kell térni.
– A közbeszerzés kiírásánál a rendeltetésszerű használaton kívül eredő meghibásodásra is ki kell térni.
– Szociális rászorultságot nem vizsgálja az AOSZ.
– A használatba vevőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van.
– A használatba vevőnek a rendezvényekre való meghívást 50%-ban teljesítenie kell.
– A használatba vevőnek a képzéseken a részvétel kötelező.
– A használatba vevőnek a teszteléssel kapcsolatos feladatok teljesítése kötelező.
– A használatba vevőnek a meghibásodást jelentenie kell a tulajdonos (AOSZ) felé.
– A garanciális kérdésekről a közbeszerzés lebonyolítása után hoz döntést az elnökség.

– A használatba vevőnek az esetleges lopás tényét rendőrségi jegyzőkönyvvel kell igazolnia.
– Az elnök az konzorciumi partner teszteléssel kapcsolatos esetleges további elvárásait kérje be és vegye figyelembe.