3/2018. (I.23.)

Az elnökség jóváhagyja a „Határozati javaslat a vezető tisztségviselőkkel kötendő szerződések megkötéséhez” című közgyűlési meghívó mellékletet.