3/2016.(IV.27.)

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai:

 1. Határozatképesség megállapítása

2. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása

3. Szavazatszámláló Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a megválasztása

4. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2015. évi munkáról

4.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2015. évi munkaterv megvalósulásáról)

5.  2015. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

5.1. Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2015. évről, az AOSZ 2015. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések indoklása)

5.2. Felügyelő Bizottsági beszámoló

6. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása

7. Az új elnökségi tag és alelnök megválasztása titkos szavazással

8. Civil Társaságok létrehozásának lehetőségeiről szóló tájékoztató