2/2017. (V.3.)

Az AOSZ elnöksége a 2017. május 13-i választó közgyűlés alábbi felsorolásban szereplő mellékelt dokumentumait 3 igen szavazattal elfogadja.
• közgyűlési meghívó, mely tartalmazza a közgyűlés idejét, helyét és napirendi pontjait
• 5. napirendi pont: Az Elnökség beszámolója a 2016. évi munkáról munkaterv alapján és szöveges formában
• 6. napirendi pont: 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
• 6.1. napirendi pont: Pénzügyi beszámoló a 2016. évről
• 9. napirendi pont: A megválasztott elnökkel kötendő szerződéstervezet
• 10. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság tagjával kötendő szerződéstervezet