2/2017. (IV.10.)

Az elnökség a Választási Szabályzat tervezetében az alábbi változtatásokról döntött:
• a Jelölő Bizottság tagjait az elnökség határozatlan időre választja
• a Jelölő Bizottság tagja nem lehet az AOSZ iroda munkatársa
• a Jelölő Bizottság felhívás emailben való közzététele kivételre kerül technikai okokból
• a jelölőív elektronikusan letölthető, amely nyilatkozat is egyben, a szervezet hivatalos képviselőjének aláírásával együtt érvényes
• a jelölteknek a bemutatkozásukban ki kell térni a vezetői, munkáltatói, szakmai tapasztalatokra, szakmai programra
Az elnökség a felsorolt változtatásokkal véglegesített Választási Szabályzatot elfogadta.