2/2017. (II.8.)

Az elnökség a közgyűlés helyét, idejét és napirendi pontjait 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a melléklet szerint.
A közgyűlés ideje: 2017. február 25. 10 óra, megismételt közgyűlés ugyanezen a napon 11 órakor.
A közgyűlés helye: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/19. terem)
Napirendi pontok:
(1) Határozatképesség megállapítása
(2) Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
(3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
(4) Napirendi pontok elfogadása
(5) 2017. évi munkaterv
(6) Az Elnök megbízási szerződésének módosítása, az elnök tiszteletdíjának meghatározása
(7) Az AOSZ tagjainak éves tagdíjának a meghatározása
(8) 2017. évi pénzügyi terv elfogadása
Szünet
(9) Alapszabály módosítása
(10) Tájékoztatás az Esőember újsághoz és az AOSZ kártyához való hozzájutásról a tagszervezetek tagjai részére