2015/2. (III. 23.)

Az elnökség elfogadja az elnök által előterjesztett beszámolókat és azokat elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek.