2014/6. (VII. 18.) sz.

A BA Center Kft., amennyiben a végelszámolása befejeződéséig a fennálló követeléseinek ellenértékei nem kerülnek megfizetésre, ezen követeléseket engedményezze egyedüli tagjára, az Autisták Országos Szövetségére. Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a jelen elnökségi ülésen meghozott határozatoknak megfelelően hozzon tagi döntéseket az Autisták Országos Szövetsége, mint a BA Center Kft. Egyedüli tagja képviseletében eljárva a BA Center Kft. végelszámolása során.