2014/6. (IV. 24.) sz.

Az Elnökség elfogadja, és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja az AOSZ 2014. évi munkatervét és a 2014. évi költségvetési tervét.