2014/4. (IV. 9.) sz.

Kerüljenek felülvizsgálatra a tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok esetén a felfüggesztési okok.