2014/4. (II. 4.) sz.

Az AOSZ jelenlegi ügyvezető titkárával az Elnökség a munkaszerződést közös megegyezéssel 2014. március 31. napjával megszünteti azzal, hogy az ügyvezető titkárt 2014. február 10. napjától 2014. március 31. napjáig terjedő időtartamra a munkavégzés alól felmenti.