2014/3. (IV. 24.) sz.

Az Elnökség tudomásul veszi a Szervező Bizottság 2 tagjának a tájékoztatását, miszerint a 2013. november 25-én tartott beszámolót terjeszti a közgyűlés elé.