2014/3. (III. 6.) sz.

Az Elnökség felhatalmazza az Elnököt arra, hogy a BA Center Kft. ügyvezetőjévé Szilágyi Józsefet határozatlan időre jelölje ki bruttó 70 ezer Ft díjazás mellett 2014. március 15-től