2014/2. (IV. 24.) sz.

Az Elnökség elfogadja a 2013. évi szakmai beszámolót, és azt a Közgyűlésnek is elfogadásra ajánlja.