2014/2. (III. 26.) sz.

Az Elnökség a Tisztségviselő – Választó Közgyűlésre jelölő Bizottsági tagoknak választja dr. Szilágyiné dr. Erdős Erikát, Kapitány Imolát, Harter Árpádnét.