2014/10. (IV. 24.) sz.

Az Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2014. évi tagdíjak legyenek azonosak a 2013. évi tagdíjakkal: egyéni tagdíjak: 2000,- Ft/év, szervezeti tagdíjak: 10.000,- Ft./év.