2014/1. (VII. 18.) sz.

Az Elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Zakár Andrásnét.