2/2023 (IV.28.) Elnökségi határozat

2/2023 (04.28.) Elnökségi határozat
Az AOSZ elnöksége 3 igen szavazattal a mellékelt meghívó szerint az AOSZ 2023. évi rendkívüli közgyűlését 2023. május 26-án 13.30-kor az AOSZ központi irodájában (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.), az alábbi napirendi pontokkal hirdeti meg:
• 1. Határozatképesség megállapítása
• 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
• 3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
• 4. Napirendi pontok elfogadása
• 5. Az AOSZ tagjai éves tagdíjának a meghatározása
• 6. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2022. évi munkaterv megvalósulásáról
• 7. 2022. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
◦ 7.1. Elnöki beszámoló a 2022. évi költségvetés megvalósulásáról (pénzügyi beszámoló a 2022. évről, az AOSZ 2022. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések
bemutatása)
◦ 7.2. Könyvvizsgálói jelentés
◦ 7.3. Felügyelő Bizottsági beszámoló
• 8. Az AOSZ 2023. évi munkatervének elfogadása
• 9. Az AOSZ 2023. évi költségvetési tervének elfogadása
• 10. A választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása