2/2023 (II.09.) Elnökségi Határozat

3 igen szavazattal az Elnökség felhatalmazza az Elnököt, hogy az AOSZ részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XIV Belügyminisztérium fejezetében biztosított állami támogatás folyósításáról szóló hivatalos, írásbeli értesítésnek az AOSZ-hoz történő megérkezésig, az AOSZ alapműködésének fenntartását biztosító gazdálkodás céljának megvalósítása érdekében a következő költségtételekhez rendeljen hozzá forrásokat az AOSZ saját pénzügyi eszközeinek terhére: 

 • Munkavállalói bérek és járulékok
 • Működési költségek
  • Irodabérlet
  • Könyvelés, könyvvizsgálat
  • Bankköltség
  • Jogi képviselet
  • Informatikai szolgáltatás (informatikus, Google munkafelület)
  • Rezsiköltségek (víz, áram)
  • Telekommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)
  • Egyéb bérleti díjak (nyomtatás, aláírás)
 • AOSZ Info-Pont iroda hálózat működését biztosító vállalkozási szerződések szerinti összegek fizetése a szerződés lejártáig.