2/2022. (04.20.) számú határozat

Az Elnökség 3 igen szavazattal elfogadja és a közgyűlésre történő előterjesztésre javasolja a 2021. évi szakmai és pénzügyi tervről szóló beszámolót.