2/2021. (VIII.24.)

Az Elnökség – a számára előzetesen, elektronikusan megküldött mellékletek alapján – 4 igen szavazattal (1 elnökségi tag nem szavazott) elfogadja az AOSZ 2021. évi szakmai tervét és pénzügyi tervét, valamint a közgyűlési meghívót, mely alapján közgyűlés összehívását kezdeményezi.