2/2019. (12.03.)

Az elnökség mint döntéshozó az Autisták Országos Szövetsége, mint ajánlatkérő által, az „EFOP-1.1.5-17-2017-00007 projekt megvalósításához kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek, illetve kommunikációs eszközök szállítása” tárgyban folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 69. § (6) bekezdése alapján – úgy dönt, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő második legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására [Kbt. 69. § (4) bekezdés], amennyiben az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.