2/2016. (IV.05.)

Az Elnökség 2 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Az Elnökség az Esőember Szerkesztő Bizottságába, a szülői rovatért felelős személynek Tóthné Vámosi Gyöngyvér Ágnest delegálja.