1/2017. (XI.29.)

Az Autisták Országos Szövetségének elnöksége a Vác Térségi Autistákért civil társaság tagfelvételi kérelmét a mellékelt dokumentumok alapján 3 igen szavazattal elfogadja. 2 elnökségi tag nem szavazott.